Integriteitsissues in de top van een organisatie veroorzaken vaak een lastige en stressvolle periode voor die organisatie. De druk om snel verder te gaan zorgt er bovendien niet altijd voor dat er tijd is om met alle aandacht de nieuwe leiding te selecteren. De organisatie moet immers verder.

In dit soort crisissituaties zijn organisaties vaak al met Hoffmann in contact. Wij hebben gezien dat zij dan eigenlijk behoefte hebben aan een snel inzetbare en betrouwbare bestuurder die rust brengt in de organisatie, zodat vanuit die rust gezocht kan worden naar opvolging. Hoffmann is in de afgelopen jaren dan ook regelmatig gevraagd of wij niet kunnen voorzien in een betrouwbare capabele interim bestuurder.

Om die reden heeft Hoffmann een netwerk van betrouwbare en capabele interim directeuren en interim managers gecreëerd, die een dergelijke rol goed kunnen vervullen.

Onze aanpak: een interim directeur of -manager van Hoffmann

Hoffmann helpt u graag aan een betrouwbare interim directeur of –manager, die ervoor zorgt dat de crisis wordt bestreden en er rust in de organisatie ontstaat. Daarnaast zorgt hij of zij ervoor dat de weerbaarheid van de organisatie verhoogd wordt, bijvoorbeeld door duidelijke taken en verantwoordelijkheden binnen afdelingen en teams te beleggen, procedures en maatregelen door te voeren en interne controles te initiëren.

Daarnaast kan Hoffman een rol spelen in het recruitmentproces, door een eventuele nieuwe bestuurder preventief te screenen. Tenslotte staat Hoffmann de organisatie graag bij in het wegnemen van de oorzaken voor niet-integer gedrag, bijvoorbeeld door hier met gedragswetenschappers onderzoek naar te doen.

Voorbeeldcasus

Eén van onze klanten had een vermoeden van diefstal van Intellectual Property en vroeg ons om hier onderzoek naar te doen. Al snel bleek dat er nogal wat “gaps” zaten in de beveiliging van zijn organisatie kritieke middelen en processen en hebben we uiteindelijk een uitgebreide Risicoanalyse uitgevoerd. Het resultaat hiervan was een concreet overzicht van de risico’s die direct invloed hadden op het bedrijf en zijn processen en een overzicht van verregaande maatregelen om deze te beheersen. Het bedrijf was echter in een korte tijd zeer snel geroeid en was de informele aansturingscultuur ontgroeid. Er waren geen duidelijke proceseigenaren en iedereen leunde op de directeur eigenaar voor de dagelijkse werkzaamheden. Echter deze was met enige regelmaat ook in het buitenland voor salesgesprekken, waardoor er niet voldoende efficiënt werd gewerkt.

Voordat wij konden beginnen met het implementeren van de beheersmaatregelen, diende er een duidelijke (organisatie) structuur opgezet te worden. Afdelingsmanagers diende te worden aangesteld, procedures te worden vastgelegd en verantwoordelijkheden te worden verdeeld en gecontroleerd. Hiervoor leverde wij onze klant voor een jaar een interim directeur die hier aan gingen bouwen. Hij zorgde voor een heldere verdeling van de taken en verantwoordelijkheden en zorgde ervoor dat de benodigde beheersmaatregelen parallel werden doorgevoerd. Hierdoor werd de organsiatie niet alleen efficienter, maar ook veiliger voor de langere termijn.

Meer informatie?

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van een interim directeur of manager voor uw organisatie? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Contactformulier

Onze specialisten staan voor u klaar.

088-2986600

info@hoffmann.nl

Contactformulier Interim directeur

left section

right section

Contact


 

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.