Binnen een bepaald team van een ondernemer in de bouwsector zijn er veel langdurige ziekmeldingen. Daarbij heeft de ondernemer alleen ook het gevoel dat het arbeidsethos van sommige medewerkers te wensen over laat. Vooral het verzuim van één medewerker roept vraagtekens op, hij geeft met regelmaat tijdblokken waarop hij niet kan werken. Maar volgens door onze opdrachtgever verkregen informatie was de medewerker in die tijdsblokken echter wel aan het werk, maar niet voor zijn werkgever. Alle signalen bij elkaar zorgen ervoor dat de ondernemer ons inschakelt voor een onafhankelijk onderzoek.

De echte reden van het verzuim?

De medewerker zegt door privéomstandigheden niet te kunnen werken tijdens bepaalde tijdblokken. Op bepaalde dagen kan hij pas in de middaguren werken, omdat hij ’s ochtends de zorg voor zijn kinderen heeft. In deze coronacrisis hebben ze namelijk geen oppas voor de kinderen. Maar is dat de echte reden? Omdat daar twijfel over bestaat en in combinatie met andere signalen , starten onze medewerkers met een observatie in de ochtenduren.

De eerste observatie

Vroeg in de ochtend verschijnt de betreffende medewerker al op straat. Nota bene in bedrijfskleding van zijn werkgever! Hij stapt in zijn privéauto en vertrekt. Onze medewerkers volgen hem. Ze zien dat de betreffende medewerker even later een andere man ontmoet. Ook iemand met bedrijfskleding van onze opdrachtgever. Bij navraag bij onze opdrachtgever blijkt het te gaan om een medewerker die al ruim een jaar ziek thuis zit en absoluut niet zou kunnen werken. De twee mannen vervolgen samen hun weg naar een kluspand verderop. Daar stappen ze uit hun auto en gaan met gereedschap het pand binnen. Na enkele uren komen ze met het gereedschap en een gereedschapskoffer naar buiten. Het lijkt erop dat ze hebben geklust in tijd van de baas.

Een tweede observatie

Een dag later vindt een tweede observatie plaats. De betreffende medewerker moet zich namelijk om zeven uur ’s ochtends melden op een bouwlocatie. In plaats van naar de opdracht te rijden, rijdt hij echter naar de plaatselijke supermarkt. Om daarna met zijn boodschappen huiswaarts te gaan. Onze medewerkers koppelen dit terug en de opdrachtgever besluit dan om de medewerker te bellen.

Telefoongesprek met de verzuimende medewerker

De man speelt tijdens het telefoongesprek de vermoorde onschuld: hij heeft zich vergist en dacht dat hij morgen pas zou moeten werken. Zijn werkgever sommeert hem alsnog te komen werken. Dat gaat volgens de medewerker helaas niet. Hij geeft aan dat hij inmiddels in een andere stad verblijft, ruim een uur rijden van zijn woonplaats. Toch zien onze medewerkers hem op dat moment gewoon thuis zitten…

Een harde confrontatie

Onze opdrachtgever was – terecht – woedend. Het is een moeilijke tijd voor iedereen, ook voor deze ondernemer. En dan wordt hij in de maling genomen door meerdere medewerkers. Dat is een harde confrontatie met de werkelijkheid! Uiteraard volgen ten aanzien van de frauderende medewerkers passende maatregelen. Gelukkig geldt dat het overgrote deel van de arbeidspopulatie in alle vertrouwen aan het werk is. Tegelijkertijd is er altijd een deel het minder nauw neemt met de arbeidstijd. Juist ook in deze tijd. Helaas staat deze casus niet op zichzelf: we werken op dit moment aan meerdere zaken die in hoofdlijnen overeenkomen.

Observaties

Bij vermoedens van onterecht verzuim is observatie het juiste middel voor een controle mits er een gerechtvaardigd belang is.

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.