Onze opdrachtgever die milieu gerelateerde werkzaamheden uitvoert, belt ons. Hij wil bewijs verzamelen voor de rechtszaak die hij heeft aangespannen tegen een concurrent. Hij verliest namelijk klanten aan een concurrent die zich volgens hem niet aan de strenge regels houdt.

Wat is er aan de hand?

De concurrent van onze opdrachtgever heeft een zakelijk alleenrecht verworven voor een groot gebied. Maar hoe kan dit als de concurrent zich begeeft op een markt die voor hem onbekend is? En dan ook nog met een enorm prijsverschil ten opzichte van onze opdrachtgever. Onze opdrachtgever vermoedt dat de concurrent milieudelicten pleegt en zich niet aan de strenge regels houdt. Er zijn gewoonweg veel kosten mee gemoeid om volgens de regels te kunnen werken. Maar ja, dat moet de opdrachtgever natuurlijk wel kunnen bewijzen. Pas dan kan hij aantonen dat er sprake is van oneerlijke concurrentie.

Observeren en volgen

We kunnen eventuele milieudelicten alleen vaststellen door te observeren en te volgen. In de praktijk blijkt dit alleen vrijwel onmogelijk. Juist door de milieucomponent lukt het in bijna geen enkel geval om bij de te observeren bron te komen. De omgeving die we observeren is divers: stedelijk gebied, landelijk gebied en waterrijk gebied. Helaas is er simpelweg geen of zeer beperkt zicht. We proberen nog om vanuit hoger gelegen locaties te observeren en feiten vast te leggen. Maar het leidt helaas tot niets.

Een nieuw plan

Eén van onze observanten komt met het idee om een heli in te zetten. Iets wat we nog niet eerder hebben toegepast binnen Hoffmann. Het is een oplossing om toch goed te kunnen observeren en eventuele milieudelicten te kunnen vastleggen. De opdrachtgever is enthousiast! We schakelen een bedrijf in voor de helivluchten. Eén van onze observanten vliegt mee en kan veel foto’s maken.

Met resultaat

We voeren meerdere vluchten uit: op verschillende dagen, op verschillende tijden en tijdens een langere periode. Zo kunnen we structurele overtredingen vaststellen en gaat het niet om momentopnames. De resultaten zijn verbluffend goed. De vermoedens van onze opdrachtgever kloppen. Het observatierapport met fotobijlage heeft hij tijdens de rechtszaak kunnen gebruiken.

Naast de heli ook de drone

Na afloop hebben wij intern de inzet van de heli geëvalueerd. We komen tot de conclusie dat luchtondersteuning vaker wenselijk is om adequaat te kunnen observeren. De inzet van een heli kost veel geld, maar gelukkig zijn er tegenwoordig betaalbare oplossingen beschikbaar. Hoffmann heeft enkele drones gekocht en observatiemedewerkers op laten leiden tot gecertificeerd dronepiloot. Ook is Hoffmann vergunninghouder voor beroepsmatig vliegen met drones. Zowel de heli als de drone zijn nu middelen die ons en u kunnen helpen om bewijs te verzamelen waar dat op een andere manier niet mogelijk is.

Observaties

Een belangrijk middel tijdens fraudeonderzoeken is observatie. En dat dat op verschillende manieren mogelijk is laat deze casus zien.

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.