Sinds 1 november 2019 is het strafbaar om bepaalde voorwerpen, waaronder gegevensdragers en communicatiemiddelen, binnen te brengen in een justitiële inrichting. Daarnaast moeten justitiabelen die gebruik mogen maken van een (spel)computer, laptop of mobiele telefoon zich aan  strenge regels houden. Om medewerkers van justitiële inrichtingen te leren hoe zij een controle  kunnen uitvoeren op digitale voorwerpen, ontwikkelde Hoffmann de workshop ‘Digitaal Forensisch Onderzoek, eerstelijnscontrole’.

Opzet workshop

De workshop duurt 5 uur, is geschikt voor maximaal 15 deelnemers en bestaat uit een theoretisch  gedeelte en een praktijkgedeelte. Tijdens het theoretisch gedeelte wordt onder meer aandacht besteed aan de mogelijkheden om bestanden en informatie te verbergen, de verschillende bestandstypen en bestandsformaten, encryptie en de laatste stand van de techniek. Het praktijkgedeelte vormt het grootste gedeelte van de workshop. In dit gedeelte gaan de deelnemers aan de slag met een controleopdracht. Daarbij moeten zij binnen een bepaalde tijd een controle uitvoeren op verschillende door Hoffmann geprepareerde gegevensdragers en communicatiemiddelen, zoals spelcomputers, laptops, horloges en mobiele telefoons. Na afloop van deze opdracht mogen de deelnemers hun bevindingen aan elkaar presenteren.

Doel workshop

Het doel van deze workshop is om de medewerkers die belast zijn met de eerstelijnscontrole kennis en bewustzijn bij te brengen over de do’s en don’ts bij een controle. Zij krijgen praktische handvatten mee om een controle zo veilig en effectief mogelijk uit te voeren. Ook leren zij wanneer zij een specialist moeten inschakelen.

We willen graag dat de medewerkers die de controles uitvoeren een hoog kennisniveau hebben en precies weten wanneer ze moeten stoppen met zelf controleren. Sommige van onze patiënten zijn technisch geschoold en dus heel erg handig."

Silvia Verwoerd, plaatsvervangend hoofd van de inrichting en adviseur van de raad van bestuur

KLANT AAN HET WOORD

De Van der Hoevenkliniek is een forensische zorginstelling met meerdere locaties. Op de locatie Utrecht worden voornamelijk patiënten behandeld die een tbs-maatregel opgelegd hebben  gekregen. In 2019 volgden 30 medewerkers de workshop ‘Digitaal Forensisch Onderzoek, eerstelijnscontrole’. Silvia Verwoerd, plaatsvervangend hoofd van de inrichting en adviseur van de raad van bestuur, en Michel Hartman, ambulant sociotherapeut, vertellen er meer over.

“Veel van onze patiënten wonen transmuraal en hebben de beschikking over spelcomputers, zoals een Xbox of een PlayStation”, vertelt Michel. “Daarnaast bereiden we patiënten in de laatste fase van hun behandeling voor op een terugkeer in de maatschappij. Dat betekent dat zij ook moeten oefenen met het gebruik van internet, laptops en een telefoon. Omdat er onder onze patiënten ook  hoogrisicopatiënten zijn, willen we goed zicht houden op hun datadragers. We controleren ze dan ook regelmatig. Daarbij hangt het van het risicoprofiel van de patiënt af hoe vaak we dat doen.”

“We willen graag dat de medewerkers die de controles uitvoeren een hoog kennisniveau hebben en precies weten wanneer ze moeten stoppen met zelf controleren”, vervolgt Silvia. “Sommige van onze patiënten zijn technisch geschoold en dus heel erg handig. Daarom hebben 30 van onze  medewerkers de workshop van Hoffmann gevolgd.” Michel: “De ontwikkelingen op technisch gebied gaan zo snel. Apparaten krijgen steeds meer mogelijkheden en worden steeds toegankelijker. Neem een PlayStation, daar kan je bijna net zo veel mee als met een gewone computer.”

Op de vraag wat hij van de opzet van de workshop vond, antwoordt Michel: “Het is goed dat eerst de theorie wordt behandeld. Juist omdat de technische ontwikkelingen zo snel gaan, is het belangrijk bij  te blijven. Bovendien hebben we een aantal goede tips meegekregen voor ons beleid. Zo hebben we op een mobiele telefoon van sommige patiënten ouderlijk toezicht ingesteld zodat we zicht hebben op wat voor apps patiënten installeren.”

“De praktijkoefeningen sluiten heel goed aan bij onze dagelijkse praktijk”, vervolgt Michel. Ze zijn leuk en nuttig. En het is fijn dat je ook met apparatuur kunt oefenen waar je niet dagelijks mee te maken hebt. Daardoor kom je weer op scherp te staan. Bovendien leer je in deze workshop precies wanneer je moet stoppen en de zaak moet overdragen aan een forensisch specialist. En ik ben een liefhebber, maar eigenlijk had ik nog meer willen oefenen. De workshop had van mij dus langer mogen duren.”

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.