De Senior Manager Corporate Security van VodafoneZiggo gaat met pensioen. Ook VodafoneZiggo was op zoek naar die speld in de hooiberg en die was niet zomaar gevonden. Daarom werd Hoffmann’s Maarten IJzermans op interim basis op de functie ingezet. Hij vervulde de functie uiteindelijk vier maanden.

Bij Hoffmann vervult Maarten de functie van Director Cybersecurity & Security Risk Management. Samen met zijn team brengt hij bij opdrachtgevers risico’s in kaart en adviseert hij over de daarop te nemen maatregelen. Bij VodafoneZiggo stapte hij op een rijdende trein, maar mocht hij zich ook bemoeien met het beleid en de strategie.

Maarten: 'Ik kreeg de verantwoordelijkheid voor vier teams, die allemaal werkzaam zijn binnen het securitydomein. Hun werkzaamheden variëren van het opsporen en onderzoeken van interne en externe fraude, het voldoen aan verzoeken van opsporingsdiensten, fysieke beveiliging van de locaties van VodafoneZiggo en het maken van intern beleid op het gebied van informatie beveiliging. Daarbij had ik zelf ook een actieve rol in het crisismanagementproces.'

Deze teams waren toen Maarten begon nét bezig met de uitwerking van hun jaarplannen voor 2021. Maarten: 'Mij werd gevraagd om daar ook strategische input voor te leveren. Dat was erg leuk om te doen. Omdat wij als Hoffmann veel bij andere bedrijven over de vloer komen, weten we goed wat er in de markt speelt. Die kennis en ervaring kon ik inbrengen.'

Ik vond het prettig dat Maarten op alle niveaus binnen de organisatie kon meepraten, ook in mijn eigen MT en op directieniveau."

Barbara Jongerden, General Counsel & Executive Director External & Legal Affairs - VodafoneZiggo

KLANT AAN HET WOORD

'We waren op zoek naar een kandidaat met een zeer specifiek profiel. Toen we die niet snel genoeg konden vinden, zochten we iemand die de functie op interim basis wilde vervullen. Corporate Security is een vrij groot team met meerdere disciplines, dus we zochten een interim professional met ervaring met het doen van onderzoeken en het bestrijden van fraude, maar ook met crisismanagement, informatiebeveiliging en business continuity. Dat is Maarten geworden.

Maarten heeft zijn weg heel snel weten te vinden. Hij had direct een goede klik met het team en was goed op de hoogte van alle onderwerpen die van belang waren voor de organisatie. Ook straalde hij rust uit. Ik merkte dat ik al heel snel geen zorgen meer had over de continuïteit van het team.

Ik vond het prettig dat Maarten op alle niveaus binnen de organisatie kon meepraten, ook in mijn eigen MT en op directieniveau. Je merkte dat hij veel kennis en ervaring heeft. Bij de invulling van het jaarplan voor 2021 wist Maarten de juiste prioriteiten te stellen. Met zijn kennis van de onderzoeken van  Hoffmann kon hij ons onderzoeksteam bijvoorbeeld goed helpen om hun rol verder vorm te geven. Hij heeft het team echt verder geholpen.'

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.