De digitale wereld verandert continu en razendsnel. Organisaties voegen regelmatig nieuwe applicaties en systemen toe aan hun IT-infrastructuur. Cybercriminelen spelen hierop in, zij zoeken en vinden dagelijks nieuwe kwetsbaarheden in IT systemen. Dit alles maakt het noodzakelijk om regelmatig een pentest uit te laten voeren. In dit artikel gaan we terug naar de basis ter opfrissing waarom.

Wat is een pentest?

Bij een penetratietest, afgekort pentest, probeert een ethische hacker (pentester) in te breken in uw IT-omgeving om te onderzoeken waar uw systemen kwetsbaar zijn voor aanvallen van cybercriminelen. Zo controleren zij onder andere de website, (web)applicaties, koppelingen (API’s), WiFi netwerken, IT-infrastructuur en mobiele apps. Met de bevindingen uit een pentest kunt u verbeteringen doorvoeren om uw beveiligingsniveau te verhogen, risico’s te verkleinen en de bedrijfscontinuïteit te borgen.

Wat zijn de risico’s als u niet regelmatig een pentest laat uitvoeren?

Een cybercrimineel heeft vaak louter financiële motieven om een aanval op een organisatie uit te voeren. Maar wat het motief ook is, als organisatie loopt u bij een hack de volgende risico’s:

  • Het risico op diefstal van bedrijfsgeheimen of andere concurrentiegevoelige informatie.
  • Het risico op een hack met ransomware, waardoor de organisatie voor kortere of langere tijd stil komt te liggen en er vaak een hoog bedrag aan losgeld moet worden betaald om de systemen weer vrij te geven.
  • Het risico op het manipuleren van data, prijzen (bijvoorbeeld bij een webshop) en andere informatie.
  • Het risico dat u niet voldoet aan wet- en regelgeving, zoals de AVG en dat uw certificeringen zoals SO27001 en NEN 7510 in gevaar komen.
  • Het risico op reputatieschade.

Hoe gaat een pentest in zijn werk?

Een pentest vindt altijd plaats in opdracht en met toestemming van de organisatie. Nadat tijdens een intake samen met u het doel, de scope, de methode en het tijdsbestek van de pentest zijn vastgelegd, gaat de ethical hacker aan het werk. Daarbij gebruikt hij verschillende creatieve methoden en aanvalsscenario’s om binnen te dringen in uw systemen. Zo maakt hij gebruik van openbare bronnen, social engineering en verschillende aanvalsmethoden.

Na afloop van de pentest ontvangt u een rapportage. Met deze rapportage krijgt u inzicht in de kwetsbaarheden van uw IT-omgeving en concrete aanbevelingen om uw risico’s te verkleinen. Dit kunnen technische aanbevelingen zijn, maar ook organisatorische aanbevelingen en/of aanbevelingen om uw medewerkers te trainen.

Een pentest à la Hoffmann

Iedere organisatie is anders. Bij Hoffmann geloven we dan ook niet in een beveiligingsblauwdruk. Dat betekent dat een pentest bij Hoffmann ook altijd maatwerk is, waarbij wij samen met u het doel, de scope en de werkwijze van de pentest bepalen. Dat doen we aan de hand van de kroonjuwelen van de organisatie en de risico’s die de organisatie loopt op het moment dat zich een incident voordoet.

Wat ons uniek maakt is dat wij uw infrastructuur testen, zoals een hacker u zou hacken. Wij leveren geen lijst met gevonden kwetsbaarheden, maar nutten deze uit om verder toegang tot uw systemen te krijgen zodat de gevolgen van de kwetsbaarheden ook echt voelbaar gemaakt kunnen worden. Ons principe is train as you fight. Om die reden zijn onze ethical hackers ook actief betrokken bij forensische onderzoeken naar cyberincidenten. Door de deze betrokkenheid weten zij exact welke methoden en technieken cybercriminelen in de praktijk gebruiken. Deze kennis en ervaring kunnen zij inzetten tijdens de pentests. Dit zorgt ervoor dat onze pentests overeenkomen met een daadwerkelijke hack.

Meer informatie?

Bent u naar aanleiding van dit artikel benieuwd naar de kwetsbaarheden van uw organisatie? En wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor een pentest? Neem dan gerust contact met ons op. Onze specialisten vertellen u er graag meer over.

088-2986600

info@hoffmann.nl

Cybersecurity & Security Risk Management

Van dataverificatie tot diepgravend onderzoek en het voorkomen van ongepast gedrag op de werkvloer

Employment screening is een hot topic op de arbeidsmarkt. In onze digitale en hybride werkwereld is het een cruciaal onderdeel geworden binnen het recruitment en aanname proces. Voor veel lokaal en internationaal opererende organisaties is het een makkelijke manier om risico’s te verkleinen en zeker te weten dat de juiste persoon voor de juiste functie wordt aangenomen. Je wil tenslotte mensen aantrekken met het hart (en hoofd) op de goede plaats. Maar hoe krijgt je dit voor elkaar en hoe voorkom je een miss-hire?

Cybersecurity & Security Risk Management

Oorlog in Oekraïne: loopt uw organisatie cyberrisico’s?

De Russische invasie in Oekraïne heeft uiteraard veel gevolgen voor bedrijven met vestigingen en personeel in Oekraïne en/of Rusland of bedrijven die veel zaken doen met Oekraïne en/of Rusland. Maar ook bij veel andere Europese bedrijven zijn de gevoelens van onveiligheid toegenomen. Zo werd er even gevreesd voor grootscheepse cyberaanvallen vanuit Rusland. Deze zijn tot nu toe uitgebleven, maar het is niet ondenkbaar dat daar binnenkort verandering in komt.

Cybersecurity & Security Risk Management

Screening wethouder-kandidaten? Bel Hoffmann.

Als openbaar bestuur wilt u betrouwbaar zijn. Integriteit is sinds jaar en dag een van de belangrijkste politieke valfactoren voor wethouders. Gemeenteraden, media en burgers zijn de afgelopen jaren steeds scherper geworden op dit onderwerp. Mede daardoor is Nederland binnen Europa het land waar relatief veel wethouders aftreden om integriteitsproblemen.

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.