Uit veel onderzoeken en gesprekken blijkt dat men hetzelfde denkt te verstaan onder grensoverschrijdend en dus ongewenst gedrag. Niets blijkt minder waar.  Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn: pesten op het werk, discriminatie, racisme en seksuele intimidatie. Helaas komen dit soort gedragingen zeer regelmatig voor op de werkvloer. Gedrag waarvan men zich niet bewust is dat het voorkomt of gedrag wat men al normaal is gaan vinden. “Als ik hier wil werken, moet ik dit accepteren, zo gaan we nou eenmaal met elkaar om..“ Vooral na de me too beweging is men kritischer gaan kijken naar het gedrag.

Grensoverschrijdend gedrag en integriteitsschending

Grensoverschrijdend gedrag is een gedraging die soms bewust, maar veelal ook onbewust verstrekkende gevolgen hebben. Voor een individuele medewerker in de vorm van fysieke en mentale klachten, maar ook voor de gehele werkomgeving. In veel gevallen is dit zelfs terug te zien in de bedrijfsresultaten. Zorgen voor een veilige werkomgeving vormt niet voor niets basis van de Arbeidsomstandighedenwet. Vaak is er een prikkel nodig om de bewustwording te activeren dat het niet zo normaal is wat er gebeurd. Zo kan een nieuwe medewerker vraagtekens zetten bij bepaalde voorvallen en daar een melding van maken.

Nieuws: Hoffmann signaleert grote toename in ongewenst gedrag op de werkvloer

In september 2020 plaatsten we dit nieuwsartikel op de website met de inleiding:
De laatste tijd wordt Hoffmann weer veel ingeschakeld in onderzoeken naar ongewenst gedrag op de werkvloer: pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. En dat laatste zó vaak, dat er wel sprake lijkt van een opleving van de #Metoo-meldingen. Uiteraard voeren wij in die zaken gedegen onderzoek uit, maar veel organisaties zouden ook gebaat zijn bij onze preventieve aanpak.
In 2,5 jaar tijd heeft Hoffmann zich verder gespecialiseerd in deze onderzoeken.

Lees het artikel

Onze aanpak: onderzoek naar ongewenst, grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Als u dan een melding van grensoverschrijdend gedrag ontvangt of er heeft een misstand plaatsgevonden dan kan Hoffmann een onderzoek starten. Net als bij onze fraudeonderzoeken doen we dat grondig, discreet en objectief en met de nodige sensibiliteit. Na een vrijblijvend intakegesprek met een van onze consultants wordt er een onderzoeksteam samengesteld die direct aan de slag gaat. En daar maakt Hoffmann het verschil: wanneer de situatie er om vraagt start een ervaren onderzoeker samen met een gedragswetenschapper het onderzoek naar het ongewenst gedrag. Een unieke combinatie in de wereld van onderzoeksbureaus.

Waarom kiezen we daar voor?

 • Vanwege de gevoelige aard van de gesprekken met zowel het slachtoffer als de betrokkene(n).
 • Om de organisatie snel nazorg te kunnen bieden, onder meer met (individuele) gesprekken met onze gedragswetenschappers.
 • Om in een zo vroeg mogelijk stadium een vervolg aan het onderzoek te geven gericht op cultuur en beleid.

Meer informatie?

Heeft u behoefte aan advies hoe u om moet gaan met meldingen over ongewenst gedrag?
U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen.

Contactformulier

Onze specialisten staan voor u klaar.

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer voorkomen

Na een misstand vragen veel organisaties zich af: hoe heeft dit kunnen gebeuren? En nog belangrijker: hoe kunnen we herhaling voorkomen? En nog beter: wacht niet af tot er een situatie van grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt, maar richt uw organisatie er op in dat u dit zo veel als mogelijk voorkomt.

Uiteraard kan Hoffmann u helpen met een gedrags- en een meldcode, een externe vertrouwenspersoon en ondersteuning bij een speak-up regeling. Maar wij gaan verder dan dat: wij kiezen voor een integrale aanpak van uw cultuur en beleid.

Als u de kans op ongewenst gedrag in uw organisatie zo veel als mogelijk wilt verkleinen is het van essentieel belang dat u o.a.:

 • Weet waar zich binnen uw organisatie kwetsbaarheden en risico’s voordoen.
 • Ongewenst en (seksueel) overschrijdend gedrag bespreekbaar maakt.
 • Gewenst gedrag bevordert.

Cultuur en beleid op het gebied van ongewenst gedrag

Wij bieden u inzicht in de cultuur van uw organisatie door te analyseren waar zich binnen uw organisatie kwetsbaarheden en risico’s voordoen. Dat doen we door in gesprek te gaan met medewerkers en management.

Als de huidige cultuur in kaart is gebracht wordt deze afgezet tegen de gewenste situatie. Op basis daarvan wordt met verschillende interventies verkend hoe de gewenste cultuurverandering tot stand kan worden gebracht.

Om de cultuur te bestendigen is het van belang de gewenste situatie zo concreet mogelijk te beschrijven in uw beleid. Ook hier kan Hoffmann een rol spelen, wij kunnen u helpen met uw beleid op te stellen, te optimaliseren of mee te denken over een gedragscode.

Whitepaper ongewenst gedrag op de werkvloer

Dit whitepaper schetst een beeld over een vorm van ongewenst gedrag op de werkvloer, namelijk seksuele intimidatie. In de hoofdstukken wordt weergegeven waar de toename van het aantal meldingen vandaan komt, welke sociaal-psychologische aspecten hieraan ten grondslag liggen, op welke manier organisaties hier preventief mee aan de slag kunnen en wordt eveneens het belang van nauwkeurig onderzoek benadrukt.

Download de whitepaper

Training voor uw medewerkers

Sociale veiligheid; een belangrijk thema! Ruim de helft van onze onderzoeken bij organisaties gaat om ongewenst en grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Tegelijkertijd is dit een zeer lastig thema om op een veilige en open wijze bespreekbaar te maken. 

Op basis van de jarenlange ervaring van onze onderzoekers en gedragswetenschappers heeft Hoffmann een manier ontwikkeld om het thema sociale veiligheid onder de aandacht te brengen bij uw medewerkers. Sociale veiligheid betekent bij Hoffmann niet alleen het voorkomen van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag, maar ook het versterken van een veilige organisatiecultuur.

De training ‘sociale veiligheid’ van Hoffmann richt zich op zowel de theorie als de praktijk  omtrent ongewenst c.q. grensoverschrijdend gedrag. Deze trainingen worden gegeven door onze gedragswetenschappers. Zij hebben ervaring in het onderzoeken van menselijk gedrag en het in kaart brengen van de cultuur van een organisatie.  Vanuit deze ervaring denken zij vervolgens mee over hoe een organisatiecultuur veiliger kan worden en er een prettige sfeer op de werkvloer kan worden behouden.   

Omdat sociale veiligheid een gevoelig onderwerp is dat sterk samenhangt met de  situatie waar de organisatie zich in bevindt, is de inhoud van elke training maatwerk. Wij stemmen het geheel af op uw behoefte, de doelgroep, huidige situatie, volwassenheid en organisatiecultuur.

Mogelijke thema’s die aan bod kunnen komen:

 • Kennisdeling omtrent sociale veiligheid (theorie);
 • Het bespreekbaar maken van sociale veiligheid;
 • Het definiëren en identificeren van (on)gewenst gedrag (begeleid door bijvoorbeeld praktijkvoorbeelden en dilemmasessies);
 • Gesprekstechnieken; luisteren, uitpraten, vragen stellen, oordeelvrij communiceren;
 • De rol van leiderschap, machtsverhoudingen en hiërarchie.

Een training is een  waardevolle stap richting verhoogde bewustwording onder uw medewerkers. Benieuwd? Ga in gesprek met één van onze gedragswetenschappers.

Meer informatie over de aanpak van ongewenst gedrag op de werkvloer?

Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie over de mogelijkheden die we u kunnen bieden qua onderzoek naar of het voorkomen van ongewenst gedrag?

Contactformulier

Onze specialisten staan voor u klaar.

088-2986600

info@hoffmann.nl  

Of neem rechtstreeks contact op met één van onze consultants.

Contactformulier Ongewenst gedrag op de werkvloer

left section

right section

Contact

Hoffmann voert onderzoeken naar ongewenst gedrag op de werkvloer alleen uit in opdracht van organisaties. Het is niet mogelijk om ons als particulier in te huren. Afhankelijk van uw situatie adviseren we u om (wanneer mogelijk) het gesprek aan te gaan met een vertrouwenspersoon binnen uw organisatie. Een vertrouwenspersoon kan u adviseren over eventuele vervolgstappen.

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.