Whitepaper

Integriteit in de zorg

Wie hulp nodig heeft, moet kunnen rekenen op goede en veilige zorg. En het geld dat is bestemd voor de zorg, moet daar ook aan worden uitgegeven. De zorg voor kwetsbare mensen vraagt om zorgverleners die integer zijn. Gelukkig heeft het overgrote deel van het personeel in de zorg het hart op de goede plek en werken zij keihard, onder vaak lastige omstandigheden. Toch voeren we bij Hoffmann elk jaar zo’n 175 onderzoeken uit naar integriteitsschendingen binnen de zorg. In dit whitepaper staan wij stil bij verschillende misstanden die wij in de zorg tegenkomen:

  • Inkoopfraude
  • Privacyschendingen
  • Diefstal
  • Ongewenste omgangsvormen

Als u uw gegevens invult ontvangt u een e-mail met daarin het whitepaper.

Cover whitepaper Integriteit in de zorg

Download de whitepaper

Persoonlijke/zakelijke interesse
IK DOWNLOAD DEZE WHITEPAPER UIT

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.