Sinds 1 november 2019 is het strafbaar om bepaalde voorwerpen, waaronder informatiedragers en communicatiemiddelen, binnen te brengen in een justitiële inrichting. Justitiabelen in penitentiaire inrichtingen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra, die wel gebruik mogen maken van een (spel)computer, laptop of mobiele telefoon, moeten zich doorgaans aan strenge voorwaarden houden. Hoffmann ontwikkelde een workshop waarin medewerkers van deze inrichtingen leren hoe zij het beste een controle kunnen uitvoeren op digitale voorwerpen.

Achtergrond

Stel, uw medewerkers hebben een mobiele telefoon aangetroffen en u wilt in het kader van de waarheidsvinding of de behandeling weten wat er allemaal met die mobiele telefoon is gebeurd. Of: het is een justitiabele in uw inrichting toegestaan om - onder strenge voorwaarden - gebruik te maken van een laptop en nu wilt u weten of hij zich aan die voorwaarden heeft gehouden. Hoe pakt u het digitaal onderzoek aan? Hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers weten waar zij moeten zoeken, zonder dat zij daarbij bewijsmateriaal vernietigen? En hoe weten zij wanneer ze een gespecialiseerd digitaal forensisch onderzoeker moeten inschakelen? Op deze vragen krijgen uw medewerkers antwoord in de Workshop ‘Digitaal Forensisch Onderzoek, eerstelijnscontrole’ van Hoffmann. Deze workshop is ontwikkeld vanuit onze kennis en ervaring met digitaal onderzoek binnen een forensisch psychiatrisch centrum.

Wat is het doel van de workshop?

Het doel van deze workshop is niet om uw medewerkers op te leiden tot volleerde digitaal forensisch onderzoekers. Het doel is wel om de medewerkers, die belast zijn met de eerstelijnscontrole, kennis en bewustzijn bij te brengen over de do’s en don’ts bij een controle. Ook krijgen zij praktische handvatten mee om een controle zo veilig en effectief mogelijk uit te voeren. Bovendien weten uw medewerkers na deze workshop precies wanneer zij een specialist moeten inschakelen.

Hoe is de workshop opgezet?

De workshop bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktijkgedeelte. Tijdens het theoretisch gedeelte wordt onder meer aandacht besteed aan de mogelijkheden om bestanden en informatie te verbergen, verschillende bestandstypen en bestandsformaten, encryptie en de laatste stand van de techniek. Indien gewenst kunnen wij daarbij ook kort aandacht besteden aan beleid en preventie binnen de inrichting. Het grootste gedeelte van de workshop bestaat uit uitleg over het praktische 6-stappenplan van Hoffmann en het uitvoeren van enkele praktijkopdrachten. Daarbij moeten de deelnemers binnen een bepaalde tijd controles uitvoeren op verschillende door Hoffmann geprepareerde gegevensdragers en communicatiemiddelen,

zoals spelcomputers, laptops, horloges en mobiele telefoons. Na afloop van deze praktijkopdrachten mogen de deelnemers hun bevindingen aan elkaar presenteren.

Maatwerk

De workshop duurt 5 uur en is geschikt voor maximaal 15 deelnemers. Bij het voorbereiden van de workshop houden wij een grondige intake, waarbij we inventariseren waar uw medewerkers bij het uitvoeren van eerstelijnscontroles zoal tegenaan lopen. Vervolgens passen wij de leerstof hier op aan. Daarmee bent u verzekerd van een workshop op maat en de beste leerervaring voor uw medewerkers.

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in de workshop of wilt u meer informatie?

Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

088 - 2986600

info@hoffmann.nl

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.