Logisch. Niemand wil dat kwaadwillenden in de systemen grasduinen. Maar zou het, voordat u gaat beveiligen, niet goed zijn om eerst te weten waar die criminelen bij u op zoek naar zouden gaan? Met andere woorden: weet u wat uw kroonjuwelen zijn? En welke risico’s u daarbij loopt? Werkt u bijvoorbeeld met gevoelige persoonsgegevens? Grote geldstromen? Systemen die direct grote verliezen veroorzaken als zich een incident voordoet? Of heeft u veel kostbare kennis en expertise in huis?

Zodra u goed in beeld heeft welke informatie en applicaties cruciaal zijn voor het goed functioneren van uw organisatie, is het belangrijk om proactief te bepalen welke risico’s u hiermee wilt lopen op het gebied van beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit. Hoe erg is het als het systeem een tijdje uitvalt? Hoe erg is het als er met bepaalde informatie wordt geknoeid? Daarbij is het belangrijk om te bepalen hoe groot bepaalde risico’s zijn en wat de impact zou zijn als zich een incident voor zou doen. Zo ontstaat een duidelijk risicoprofiel dat als basis dient voor uw verdere informatiebeveiliging.

Onze aanpak

Om te beginnen bekijken we welke informatie binnen uw organisatie al voorhanden is. Daarna voeren onze informatiebeveiligingsspecialisten gesprekken met belangrijke stakeholders om het beeld over uw organisatie compleet te maken.

Met deze informatie stellen we een risicoprofiel op. Vervolgens bepaalt u met onze specialisten of het geschetste profiel goed aansluit op uw organisatie. Zo handzaam en praktisch mogelijk, zodat u bij het vervolgproces in staat wordt gesteld om goede keuzes te maken en uw informatiebeveiligingsbeleid en –plannen een goed fundament hebben.

Meer informatie?

Wilt u een risicoprofiel opstellen of een oud risicoprofiel vernieuwen?
Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Contactformulier

Onze specialisten wisselen hierover graag met u van gedachten.

088-2986600

info@hoffmann.nl 

Of neem rechtstreeks contact op met één van onze consultants.

Contactformulier Risicoanalyse en advies

left section

right section

Contact


 

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.