Een integriteitsschending kan veelomvattend zijn en brengt altijd veel teweeg binnen uw organisatie. En een melding over een integriteitsschending komt bijna altijd onverwacht. Soms is het een klokkenluider die melding maakt of u ontvangt een anonieme melding. Maar ook uit een reguliere controle kunnen signalen van een integriteitsschending naar voren komen. Van verkoop van bedrijfsvertrouwelijke informatie tot fraude binnen het administratief proces.

Sinds de #Me Too beweging op gang kwam zien we ook steeds meer meldingen over (seksuele) intimidatie, pestgedrag, discriminatie, oftewel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, lees daar meer over op deze pagina. Hoffmann kan uw organisatie op veel vlakken helpen. Is er al een incident gebeurd dan kunnen wij een gedegen integriteitsonderzoek voor u uitvoeren. Wilt u voorkomen dat er een integriteitsschending plaatsvindt bieden we u een gedragsprogramma en we kunnen nog een stap verder gaan met ons Red Teaming programma waarbij we uw organisatie kunnen testen op het gebied van integriteit.

Onze aanpak: hoe ziet een integriteitsonderzoek eruit?

Stap 1

Bij een melding over een vermeende integriteitsschending maken wij eerst een afspraak met u voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken wij de melding en, als u een vooronderzoek heeft uitgevoerd, de resultaten van het vooronderzoek. Als u zelf een vooronderzoek start dan is het van belang dat u dit onderzoek zo discreet en zorgvuldig mogelijk uitvoert. Daarmee voorkomt u dat u mensen onnodig beschadigt en later feitenonderzoek door een onzorgvuldig vooronderzoek wordt bemoeilijkt.

Stap 2

Naar aanleiding van dit intakegesprek maken wij een op maat gemaakt plan van aanpak voor het feitenonderzoek. Een feitenonderzoek van Hoffmann is altijd objectief, wij voeren ieder onderzoek uit volgens de geldende wet- en regelgeving en met respect voor de betrokken medewerkers. In dit plan van aanpak wordt aangegeven wat de te nemen verwachte stappen zijn. Deze stappen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het spreken van individuele medewerkers. Wie dit zijn en met welk doel is geheel afhankelijk van het soort onderzoek.

Het juiste integriteitsonderzoek uitvoeren betreft maatwerk en het verloop is vooraf niet altijd exact te voorspellen. Alle te overwegen stappen worden met u als opdrachtgever gedurende het onderzoek besproken.

Stap 3

Hoffmann staat voor u klaar wanneer vervolgstappen na het integriteitsonderzoek nodig en gewenst zijn. Uit ervaring blijkt dat onderzoeken, naast het oplossen van het beoogde doel, regelmatig aanknopingspunten geven om aan het licht gebrachte kwetsbaarheden aan te pakken. Lees meer in de volgende alinea. Onze psychologen kunnen door middel van individuele gesprekken nazorg bieden aan medewerkers die eventuele gevolgen ervaren die gekoppeld zijn aan het onderzoek, zoals het vertrek van een gewaardeerde collega.

Meer informatie over de mogelijkheden van een integriteitsonderzoek?

Bent u nieuwsgierig geworden naar wat Hoffmann voor uw organisatie kan betekenen als er sprake is van bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag, of dat racisme, discriminatie, pesten of seksuele intimidatie is? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Contactformulier

Onze specialisten staan voor u klaar.

088-2986600

info@hoffmann.nl  

Of neem rechtstreeks contact op met één van onze consultants.

Integriteitsschending voorkomen

Bent u als organisatie op zoek naar een manier om integriteitsschendingen of ander grensoverschrijdend gedrag te voorkomen? Hoffmann gelooft dat het voortijdig in kaart brengen van risico’s op dergelijk gedrag een hoop ellende kan voorkomen. Maar compliant werken staat niet op zichzelf. Het is onderdeel van het grotere geheel van leidinggevenden, medewerkers, processen, cultuur, normen en waarden. Door de hele organisatie heen is het belangrijk dat iedereen professioneel handelt, de regels zoals de gedragscode kent en deze ook toepast. Maar hoe krijgt u alle medewerkers mee in dit gewenste gedrag?

Hoffmann heeft een gedragsmodel ontwikkeld, speciaal om u te kunnen helpen om binnen uw organisatie een gedragsverandering naar gewenst gedrag te bewerkstelligen. Dit gedragsprogramma is gebaseerd op een bekende psychologische theorie die laat zien dat gewenst gedrag optreedt als iemand het wil doen (motivatie), het kan doen (capaciteit) en de mogelijkheid heeft om het te doen (gelegenheid). Deze theorie vormt de basis van onze maatwerkdienstverlening. Hierbij staat centraal dat we eerst kijken welke gedrag en waarom dit gedrag optreedt voordat er wordt overgegaan naar mogelijke verbeteringen. De gedragscode of het integriteitsbeleid binnen uw organisatie zal daar het startpunt in zijn.

Het doel van het gedragsmodel is een organisatie creëren waarin medewerkers zich aan de regels houden, het belang van controles inzien, elkaar aanspreken als ze zien dat anderen zich niet aan de regels houden en een organisatiecultuur ervaren waarin de leiding het goede voorbeeld geeft. Kortom: een open bedrijfscultuur waarin compliant wordt gewerkt.

Medewerkers worden in de aanpak vanaf het eerste moment betrokken. Individuele gesprekken met medewerkers, een hands-on rapportage waaruit concrete adviezen komen is wat u kunt verwachten. Maar ook de combinatie met workshops waarin kennis én gedrag centraal staat. Waar bijvoorbeeld aandacht is voor het herkennen van grensoverschrijdend gedrag en het erkennen van de gevolgen van bijvoorbeeld seksuele intimidatie of discriminatie op de werkvloer. We bieden begeleiding bij  het opzetten van beleid, tot uitvoering van thema’s in de praktijk. Een praktijk waarin gewenst, integer gedrag de basis vormt van de dagelijkse samenwerking.

Gedragsprogramma integriteit - header

Meer informatie?

Heeft u behoefte aan advies hoe u integriteitsschendingen kunt voorkomen? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen.

Contactformulier

Onze specialisten staan voor u klaar.

Testen van uw integriteitsbeleid of gedragscode

Het testen van integer gedrag kan door middel van Red Teaming. Dit biedt kansen om te zien hoe uw medewerkers handelen in op maat gemaakte scenario’s. Red Teaming is een methode, waarbij aan de hand van realistische scenario’s een organisatie wordt getest. Dit wordt vaak ingezet om kwetsbaarbaarheden op het gebied van informatiebeveiliging op te sporen. Maar Hoffmann kan met specifieke scenario’s ook de integriteitscultuur van een organisatie testen.

Integriteitsbeleid of gedragscode

Veel organisaties hebben een gedragscode waarin is vastgelegd hoe men met elkaar omgaat. Een document dat wordt ondertekend bij de indiensttreding. Of er is een integriteitsbeleid waarvan men weet dat het er is en misschien wat er in grote lijnen instaat, maar dat is het dan ook. Terwijl deze documenten een belangrijke basis zijn om gewenst gedrag te bepalen.

De integriteitscultuur van de organisatie wordt gevormd door mensen en hun gedrag: Alleen samen kun je een integere organisatie vormen.

Onze aanpak is maatwerk

Sommige organisaties bespreken dilemma’s of voorbeelden van gewenst of ongewenst gedrag periodiek in overleggen. Door het bespreekbaar te maken kan de cultuur binnen de organisatie concreet gemaakt worden. Een volgende stap is het meten wat medewerkers in de praktijk doen. Het doel daarbij is niet om medewerkers individueel aan te spreken, maar om te kunnen zien hoe het integriteitsbeleid wordt vertaald naar de praktijk: waar gaat het goed en waar kan, of moet, het beter? Het biedt aanknopingspunten voor de organisatie om precies op deze kwetsbaarheden in te spelen.

Wij werken in overleg met u een aantal scenario’s uit. De uitgangspunten zullen per organisatie verschillen, afhankelijk van de cultuurvraagstukken. Een eenvoudig voorbeeld is het rondsturen van gevoelige informatie met daar achteraan meteen een mailtje dat dit niet de bedoeling was en de vraag om de eerdere mail te verwijderen. Wat doen uw medewerkers? Alle scenario’s betreffen maatwerk op basis van wensen, behoeften en risico’s. We waken voor scenario’s die medewerkers bewust uit lokken en uiteraard is alles op basis van huidige wet- en regelgeving.

De uitkomsten worden vertaald naar aandachtspunten voor de organisatie, waar het gesprek over kan worden aangegaan. Door de voorbeelden te bespreken en uit te leggen wat er niet goed is gegaan, wordt een eerste stap gezet om het gedrag te veranderen. Ook kan het van belang zijn om uit te zoeken waarom bepaald gedrag optreedt, om zo eventuele belemmeringen om het juiste gedrag te laten zien weg te nemen en dat brengt u weer terug bij ons  gedragsprogramma wat eerder op deze pagina staat uitgelegd.

Red Teaming integriteit - header

Meer informatie?

Heeft u vragen? Of bent u geïnteresseerd in een Red Teaming integriteit oefening?

Neem dan gerust vrijblijven contact met ons op.

Contactformulier

Onze specialisten staan voor u klaar.

088-2986600

info@hoffmann.nl  

Of neem rechtstreeks contact op met één van onze consultants.

Contactformulier Integriteitsonderzoek

left section

right section

Contact


 

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.