Een melding over een (vermeende) integriteitsschending komt bijna altijd onverwacht. Soms is het een klokkenluider die melding maakt of ontvangt u een anonieme melding. Maar ook uit een reguliere controle kunnen signalen van integriteitsschendingen naar voren komen. Van verkoop van bedrijfsvertrouwelijke informatie tot fraude binnen het administratief proces. Maar ook meldingen over pestgedrag, discriminatie, (seksuele) intimidatie oftewel ongewenst gedrag op de werkvloer vraagt om een gedegen onderzoek.

Vooronderzoek

De meeste organisaties stellen eerst (zelf) een vooronderzoek in, om zo meer informatie te krijgen over de (betrouwbaarheid van de) melding en indien mogelijk al ondersteunend bewijs te vinden. Gaat u hier ook toe over? Dan is het van belang dat u dit onderzoek zo discreet en zorgvuldig mogelijk uitvoert. Daarmee voorkomt u dat u mensen onnodig beschadigt en later feitenonderzoek door een onzorgvuldig vooronderzoek wordt bemoeilijkt.

Feitenonderzoek

Op basis van de uitkomsten van het vooronderzoek kunt u tot de conclusie komen dat er ook een feitenonderzoek noodzakelijk is. Dit zegt nog niet dat er daadwerkelijk sprake is van een integriteitsschending, maar wel dat er voldoende aanleiding voor u is om precies te weten wat er is gebeurd (waarheidsvinding).

Onze aanpak: hoe ziet een integriteitsonderzoek eruit?

Bij een melding over een vermeende integriteitsschending maken wij eerst een afspraak met u voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken wij de melding en, als u een vooronderzoek heeft uitgevoerd, de resultaten van het vooronderzoek. Naar aanleiding van dit gesprek maken wij een op maat gemaakt plan van aanpak voor het feitenonderzoek. Een feitenonderzoek van Hoffmann is altijd objectief, wij voeren ieder onderzoek uit volgens de geldende wet- en regelgeving en met respect voor de betrokken medewerkers.

Op basis van uw vooronderzoek wordt er in het plan van aanpak aangegeven wat de te nemen verwachte stappen zijn. Deze stappen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het spreken van individuele medewerkers. Wie dit zijn en met welk doel is geheel afhankelijk van het soort onderzoek.

Het juiste onderzoek uitvoeren betreft maatwerk en het verloop is vooraf niet altijd exact te voorspellen. Alle te overwegen stappen worden met u als opdrachtgever gedurende het onderzoek besproken.

Na afronding onderzoek

Hoffmann zorgt niet alleen voor het onderzoek zelf, maar staat er ook wanneer vervolgstappen na het onderzoek nodig en gewenst zijn. Uit ervaring blijkt dat onderzoeken naast het oplossen van het beoogde doel, regelmatig aanknopingspunten geven om aan het licht gebrachte kwetsbaarheden aan te pakken. Bijvoorbeeld een preventief gedragsprogramma om ongewenst gedrag aan te pakken zou hier onderdeel van uit kunnen maken, kijk voor meer informatie bij onze dienst gedragsprogramma integriteit. Daarnaast kunnen psychologen door middel van individuele gesprekken nazorg bieden aan medewerkers die eventuele gevolgen ervaren die gekoppeld zijn aan het onderzoek, zoals het vertrek van een gewaardeerde collega.

 

Meer informatie?

Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie over onze integriteitsonderzoeken?
Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Contactformulier

Onze specialisten staan voor u klaar.

088-2986600

info@hoffmann.nl  

Of neem rechtstreeks contact op met één van onze consultants.

Contactformulier Integriteitsonderzoek

left section

right section

Contact


 

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.