In de praktijk zien we dat ongewenst gedrag vaak al jarenlang aan de gang is. Soms is het zelfs onderdeel van de cultuur van een bedrijf of organisatie en wordt het niet eens meer als zodanig herkend, laat staan erkend en aangepakt. Maar ongewenst gedrag zorgt uiteindelijk voor een slechte werksfeer, ongelukkige medewerkers en meer verzuim. Vaak is er een prikkel nodig om de bewustwording te activeren dat het niet zo normaal is wat er gebeurd. Zo kan een nieuwe medewerker vraagtekens zetten bij bepaalde voorvallen en daar een melding van maken.

Hoffmann kan uw organisatie op twee manieren helpen: bij een melding van ongewenst gedrag kan er een gedegen onderzoek worden uitgevoerd. En we kunnen u helpen met het opzetten van een preventief beleid om ongewenst gedrag in uw organisatie te voorkomen.

Onze aanpak: hoe ziet een onderzoek naar ongewenst gedrag eruit?

Bij een melding van overschrijdend gedrag maken wij eerst een afspraak met u voor een (digitaal) intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken wij de melding en maken wij een op maat gemaakt plan van aanpak voor het feitenonderzoek. Het onderzoek kan bijvoorbeeld bestaan uit het spreken van individuele medewerkers. Wie dit zijn en met welk doel is geheel afhankelijk van de melding.

Het juiste onderzoek uitvoeren betreft maatwerk en het verloop is vooraf niet altijd exact te voorspellen. Alle te overwegen stappen worden met u als opdrachtgever gedurende het onderzoek besproken.

Het onderzoek is altijd objectief, wij voeren ieder onderzoek uit volgens de geldende wet- en regelgeving en met respect voor de betrokken medewerkers.

Contactformulier

Preventieve maatregelen

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet is iedere organisatie verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving en beleid te voeren om alle vormen van ongewenst te voorkomen of te beperken. Dat betekent dat:

  • Iedereen binnen de organisatie op de hoogte moet zijn van het gewenste gedrag, het liefst omschreven met gedragsregels in een gedragscode.
  • Directie en management het juiste voorbeeldgedrag moeten vertonen.
  • Er een laagdrempelige mogelijkheid moet zijn om klachten te melden, bijvoorbeeld bij een interne- of externe vertrouwenspersoon.
  • Meldingen serieus moeten worden genomen en op de juiste manier moeten worden geregistreerd en opgevolgd.
  • Signalen van seksuele intimidatie moeten worden herkend en erkend, ook door collega’s en leidinggevenden.
  • Het niet naleven van de gedragscode gevolgen moet hebben.

Hoffmann kan u helpen met het ontwikkelen van zo’n preventiebeleid, en wij kunnen leidinggevenden en medewerkers helpen inzicht te bieden in ongewenst gedrag. Hoe kunnen zij dit beter herkennen, erkennen én ertegen optreden? Dit doen we bijvoorbeeld in de vorm van workshops, (individuele) gesprekken of een gedragsprogramma onder leiding van onze psychologen. U kunt hier meer over lezen op onze pagina ‘gedragsprogramma integriteit’.

Meer informatie?

Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie over onze onderzoeken naar ongewenst gedrag of de mogelijkheden van preventie?
Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Onze specialisten staan voor u klaar.

088-2986600

info@hoffmann.nl  

Of neem rechtstreeks contact op met één van onze consultants.

Contactformulier Onderzoek ongewenst gedrag

left section

right section

Contact


 

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.