Althans, u heeft aanwijzingen dat hier sprake van kan zijn. Dat lijkt op verzuimfraude. Of het lijkt er op dat een medewerker in de buitendienst zich met andere dingen dan werk bezighoudt. Wat doet u dan?

Preventie

Wij adviseren u eerst na te gaan wat u zelf kunt doen om meer zekerheid te krijgen. Zo kunt u met uw medewerker een gesprek aangaan over het (frequente) verzuim of de indeling van zijn werkzaamheden. Wellicht heeft de medewerker problemen in de privésfeer en kunt u hem of haar helpen deze problemen op te lossen.

Houden de signalen aan? Worden de vermoedens sterker? Dan nemen we die onzekerheid graag bij u weg met een ziekteverzuimcontrole of buitendienstcontrole. Een bijkomend voordeel van zo’n controle is het signaal dat u afgeeft aan andere medewerkers. Het heeft een sterke preventieve werking.

Onze aanpak: hoe werkt een observatie van personeel?

U kunt bij Hoffmann terecht voor zowel een ziekteverzuimcontrole als een buitendienstcontrole.

 

Hoe werkt een ziekteverzuimcontrole?

Nadat wij het plan van aanpak met u hebben afgestemd voeren wij eerst een informatief onderzoek uit, gevolgd door een observatie. Onze rechercheurs controleren of de ziekgemelde werknemer zich bezighoudt met activiteiten die niet passen bij het ziektebeeld, of met activiteiten die niet conform de afspraken met de bedrijfsarts zijn. Soms blijkt een ‘zieke’ medewerker tijdens zijn ziekteperiode aan het werk zijn voor een andere werkgever. Tijdens het onderzoek maken onze rechercheurs onopvallend foto’s en video’s en noteren zij hun bevindingen. Daarbij houden zij zich uiteraard aan de privacywet- en regelgeving.

Vervolgens ontvangt u een rapport met onze onderzoekresultaten én het beeldmateriaal. Daarnaast geven we u advies over de (juridische) stappen die u kunt nemen en hoe u dat moet doen. Ons onderzoeksverslag kunt u daarbij als basis gebruiken.

Hoe werkt een buitendienstcontrole?

Medewerkers verzuimen niet alleen als ze ziek zijn. Want wat doen uw chauffeurs of vertegenwoordigers tijdens hun werk buiten de deur? En waarom staat het bedrijfsvoertuig elke keer zo lang stil op een bepaalde plaats? Als u vermoedt dat een medewerker met heel andere zaken dan zijn of haar werk bezig is, kan het verstandig zijn om dat uit te zoeken.

Tijdens een buitendienstcontrole observeren onze ervaren rechercheurs de betrokken medewerker en brengen zij discreet in beeld wat hij of zij doet. Is dat in strijd met de afspraken, dan kunnen wij in overleg met u de medewerker aanspreken. U kunt dat ook zelf doen. Met het door ons verzamelde bewijs staat u sterk.

Vervolgens ontvangt u een rapport met onze onderzoekresultaten én het beeldmateriaal. Daarnaast geven we u advies over de (juridische) stappen die u kunt nemen en hoe u dat moet doen. Ons onderzoeksverslag kunt u daarbij als basis gebruiken.

Meer informatie?

Heeft u vragen? Of heeft u behoefte aan vrijblijvend advies om (verzuim)fraude binnen uw bedrijf terug te dringen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Contactformulier

Onze specialisten helpen u graag verder.

088-2986600

info@hoffmann.nl


 

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.