Heeft u aanwijzingen dat een werknemer aan het werk is (terwijl hij in de ziektewet zit) bij bijvoorbeeld een andere werkgever. Met andere woorden, u heeft sterke vermoedens dat er sprake is van onterecht ziekmelden. Wat doet u dan?

Verzuimbeleid

Het is belangrijk om als organisatie een duidelijk ziekteverzuimbeleid te voeren, sterker nog u bent wettelijk verplicht om een verzuimbeleid te hebben. De Arbodienst kan u adviseren en de ondernemingsraad van uw organisatie dient in te stemmen met dit beleid. Dit beleid is bedoeld om bij te dragen aan de veiligheid en gezondheid van uw werknemers en is altijd maatwerk afhankelijk van de grootte van uw bedrijf, de bedrijfscultuur etcetera. U kunt aan de hand van het beleid met uw medewerkers bespreken hoe u als organisatie omgaat met ziekteverzuim. Zo wordt duidelijk wanneer er sprake is van terecht of onterecht ziekmelden.

Wit, grijs of zwart verzuim

Er zijn verschillende vormen van verzuim vastgesteld. Bepaalde vormen worden ook wel in kleuren aangeduid namelijk wit, grijs of zwart verzuim.

Wit verzuim

Als een medewerker ziek is en een medische reden heeft om niet te kunnen werken.  Het is 100% zeker dat het ziekteverlof wordt toegekend.

Grijs verzuim

Bij grijs verzuim is het belangrijk om te kijken naar de mogelijkheden. De medewerker heeft wel reële klachten, maar er zijn wel arbeidsmogelijkheden. Bij grijs verzuim is er dan ook regelmatig overleg tussen leidinggevende en medewerker benodigd.

Zwart verzuim

Zwart verzuim is eigenlijk een vorm van fraude. Een medewerker meldt zich ziek, maar is niet ziek en ook niet arbeidsongeschikt, oftewel het is een onterechte ziekmelding. Het is 100% zeker dat het ziekteverlof niet is toegekend in deze situatie.

Preventie ziekteverzuim

Heeft u vermoedens van een zwart verzuim? Wij adviseren u eerst na te gaan wat u zelf kunt doen om meer zekerheid te krijgen. Zo kunt u met uw medewerker een gesprek aangaan over het (frequente) verzuim. Wellicht heeft de medewerker problemen in de privésfeer en kunt u hem of haar helpen deze problemen op te lossen.  Houden de signalen aan? Worden de vermoedens sterker? Dan nemen we die onzekerheid graag bij u weg met een verzuimcontrole. Een bijkomend voordeel van een verzuimcontrole is het signaal dat u afgeeft aan andere medewerkers, het heeft een sterke preventieve werking, het voorkomt onterecht ziekmelden.

Onze aanpak: hoe werkt een verzuimcontrole?

Nadat wij het plan van aanpak met u hebben afgestemd voeren wij eerst een informatief onderzoek uit, daarna in overleg gevolgd door één of meerdere observaties. Onze onderzoekers controleren of de ziekgemelde werknemer zich bezighoudt met activiteiten die niet passen bij het ziektebeeld, of met activiteiten die niet conform de afspraken met de bedrijfsarts zijn. Daarbij maken zij onopvallend foto’s en video’s en noteren zij hun bevindingen. Daarbij houden onze onderzoekers zich uiteraard aan de privacywet- en regelgeving.

Vervolgens ontvangt u een rapport met onze onderzoekresultaten én het beeldmateriaal. Daarnaast geven we u advies over de (juridische) stappen die u kunt nemen en hoe u dat moet doen. Ons onderzoeksverslag kunt u daarbij als basis gebruiken.

Meer informatie over een ziekteverzuim onderzoek?

Heeft u vragen? Of behoefte aan vrijblijvend advies om verzuimfraude binnen uw bedrijf terug te dringen? Neem dan gerust contact met ons op.

Contactformulier

Onze specialisten staan voor u klaar.

088-2986600

info@hoffmann.nl 

Of neem rechtstreeks contact op met één van onze consultants.

Contactformulier ziekteverzuimcontrole

left section

right section

Contact


 

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.