Als zich een calamiteit of incident in de zorg heeft voorgedaan, is het voor de organisatie van groot belang zo snel mogelijk te onderzoeken wat de oorzaak was. Als zorginstelling staat u per slot van rekening voor veilige en kwalitatief goede zorg voor uw patiënten of cliënten. Nu is lang niet elke calamiteit of incident in de zorg het gevolg van opzettelijk handelen van uw medewerker(s). Een fraudeonderzoek is dan veelal niet op zijn plaats. Een PRISMA onderzoek is in die gevallen wel een goede methode om het incident of de calamiteit te onderzoeken.

PRISMA onderzoek zorg

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) eist dat u in bepaalde gevallen incidenten of calamiteiten onderzoekt. Ook de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) kan om een dergelijk onderzoek vragen. De PRISMA methode voldoet aan de eisen van de IGJ.

PRISMA staat voor: Prevention Recovery Information System for Monitoring and Analysis

Met de PRISMA methode brengt u het ontstaan van een calamiteit of incident in de zorg in beeld, waardoor u maatregelen kunt nemen om het proces te verbeteren. Daarmee kunt u nieuwe incidenten zo veel mogelijk voorkomen.

Voorbeeld van een PRISMA onderzoek

Bij een controle binnen de organisatie is naar voren gekomen dat op bepaalde afdelingen de opslag, registratie én uitgifte van medicijnen niet goed verloopt. Deze controle werd ingesteld na een incident, waarbij bij toeval werd ontdekt dat een patiënt bijna de verkeerde medicatie toegediend kreeg. Gelukkig kon er op tijd worden ingegrepen. Voor u alle reden om dit nader te onderzoeken en hier lering uit te trekken.

Onze aanpak van een PRISMA onderzoek

Na een zorgvuldig intake gesprek maken wij aan de hand van de casus een plan van aanpak op. Vaak wordt een PRISMA onderzoek door meerdere ‘onderzoekers’ uitgevoerd. Hoffmann kan dit onderzoeksteam leveren, maar misschien past het beter als onze onderzoeker SAMEN met een of meerdere medewerkers uit de organisatie het PRISMA onderzoek uitvoert. 

Onze onderzoekers zijn bekend met de PRISMA methode en weten op een zorgvuldige maar efficiënte wijze dit onderzoek uit te voeren. Tijdens het onderzoek wordt de beschikbare informatie geanalyseerd en worden er informatieve gesprekken gevoerd met medewerkers, uiteraard op een respectvolle manier.

Het doel is uiteindelijk duidelijk te krijgen wat er is misgegaan, of er na het incident maatregelen zijn genomen en zo ja, of dit de juiste maatregelen zijn. Bij afronding van het PRISMA onderzoek ontvangt u een rapportage met aanbevelingen. Desgewenst presenteren en bespreken wij de uitkomst met u en/of de betreffende medewerkers.

Meer informatie over de PRISMA methode?

Heeft u vragen over een PRISMA onderzoek?

Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Contactformulier

Onze specialisten helpen u graag verder.

088-2986600

info@hoffmann.nl

Of neem rechtstreeks contact op met één van onze consultants.

Contactformulier PRISMA onderzoek

left section

right section

Contact


 

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.