Helaas leert de praktijk ons dat dit niet altijd vanzelfsprekend is. Interne fraude zoals diefstal van bedrijfseigendommen, verkoop van bedrijfsvertrouwelijke informatie of fraude binnen het administratief proces is nog veelvoorkomend. Maar ook ongewenst gedrag binnen uw organisatie kan veel teweeg brengen.

Ongewenst gedrag

Uit veel onderzoeken en gesprekken blijkt dat men hetzelfde denkt te verstaan onder ongewenst gedrag. Niets blijkt minder waar. Pesten, discriminatie en seksuele intimidatie komen helaas zeer regelmatig voor op de werkvloer. Gedrag waarvan men zich niet bewust is dat het voorkomt of gedrag wat men al normaal is gaan vinden. “Als ik hier wil werken, moet ik dit accepteren, zo gaan we nou eenmaal met elkaar om..“

Dit zijn gedragingen die soms bewust, maar veelal ook onbewust verstrekkende gevolgen hebben. Voor een individuele medewerker in de vorm van fysieke en mentale klachten, maar ook voor de gehele werkomgeving. In veel gevallen is dit zelfs terug te zien in de bedrijfsresultaten. Zorgen voor een veilige werkomgeving vormt niet voor niets basis van de Arbeidsomstandighedenwet.

Hoffmann gelooft dat het voortijdig in kaart brengen van risico’s op dergelijk gedrag een hoop ellende kan voorkomen. Maar compliant werken staat niet op zichzelf. Het is onderdeel van het grotere geheel van leidinggevenden, medewerkers, processen, cultuur, normen en waarden. Door de hele organisatie heen is het belangrijk dat iedereen professioneel handelt, de regels kent en deze ook toepast. Maar hoe krijgt u alle medewerkers mee in dit gewenste gedrag?

Onze aanpak is maatwerk

Hoffmann heeft het gedragsmodel ontwikkeld, speciaal om u te kunnen helpen om binnen uw organisatie een gedragsverandering naar gewenst gedrag te bewerkstelligen. Dit gedragsprogramma is gebaseerd op een bekende psychologische theorie die laat zien dat gewenst gedrag optreedt als iemand het wil doen (motivatie), het kan doen (capaciteit) en de mogelijkheid heeft om het te doen (gelegenheid). Deze theorie vormt de basis van onze maatwerkdienstverlening. Hierbij staat centraal dat we eerst kijken welke gedrag er optreedt en waarom voordat er wordt overgegaan naar mogelijke verbeteringen. 

Het doel van het gedragsmodel is een organisatie waarin medewerkers zich aan de regels houden, het belang van controles inzien, elkaar aanspreken als ze zien dat anderen zich niet aan de regels houden en een organisatiecultuur ervaren waarin de leiding het goede voorbeeld geeft. Kortom: een open bedrijfscultuur waarin compliant wordt gewerkt.

Medewerkers worden in de aanpak vanaf het eerste moment betrokken. Individuele gesprekken met medewerkers, een hands-on rapportage waaruit concrete adviezen komen is wat u kunt verwachten. Maar ook de combinatie met workshops waarin kennis én gedrag centraal staat. Waar bijvoorbeeld aandacht is voor het herkennen van ongewenst gedrag en erkennen van de gevolgen van seksuele intimidatie op de werkvloer. We bieden begeleiding van het opzetten van beleid, tot uitvoering van thema’s in de praktijk. Een praktijk waarin gewenst, integer gedrag de basis vormt van de dagelijkse samenwerking.

Meer informatie?

Bent u nieuwsgierig geworden naar wat Hoffmann voor uw organisatie kan betekenen?
Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Contactformulier

Onze specialisten wisselen hierover graag met u van gedachten.

088-2986600

info@hoffmann.nl 

Of neem rechtstreeks contact op met één van onze consultants.

Contactformulier gedragsprogramma integriteit

left section

right section

Contact


 

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.