Red Teaming is een methode, waarbij aan de hand van realistische scenario’s een organisatie wordt getest. Dit wordt vaak ingezet om kwetsbaarbaarheden op het gebied van informatiebeveiliging op te sporen. Maar Hoffmann kan met specifieke scenario’s ook de integriteitscultuur van een organisatie testen. Welk gedrag laten uw medewerkers zien? En komt dat overeen met het gedrag wat u van uw medewerkers verwacht?

Integriteitsbeleid of gedragscode

Veel organisaties hebben een gedragscode waarin is vastgelegd hoe men met elkaar omgaat. Een document dat vaak wordt ondertekend bij de indiensttreding. Of er is een integriteitsbeleid waarvan men weet dat het er is en misschien wat er in grote lijnen instaat, maar dat is het dan ook. Terwijl deze documenten een belangrijke basis zijn om gewenst gedrag te bepalen.

De integriteitscultuur van de organisatie wordt gevormd door mensen en hun gedrag: Alleen samen kun je een integere organisatie vormen.

Sommige organisaties bespreken dilemma’s of voorbeelden van gewenst of ongewenst gedrag periodiek in overleggen. Door het bespreekbaar te maken kan de cultuur binnen de organisatie concreet gemaakt worden. Een volgende stap is het meten wat medewerkers in de praktijk doen. Het doel daarbij is niet om medewerkers individueel aan te spreken, maar om te kunnen zien hoe het beleid wordt vertaald naar de praktijk: waar gaat het goed en waar kan, of moet, het beter? Het biedt aanknopingspunten voor de organisatie om precies op deze kwetsbaarheden in te spelen.

Onze aanpak is maatwerk

Bij Red Teaming integriteit werken wij in overleg met u een aantal scenario’s uit. De uitgangspunten zullen per organisatie verschillen, afhankelijk van de cultuurvraagstukken. Een eenvoudig voorbeeld is het rondsturen van gevoelige informatie met daar achteraan meteen een mailtje dat dit niet de bedoeling was en de vraag om de eerdere mail te verwijderen. Wat doen uw medewerkers? Alle scenario’s betreffen maatwerk op basis van wensen, behoeften en risico’s. We waken voor scenario’s die medewerkers bewust uit lokken en uiteraard is alles op basis van huidige wet- en regelgeving.

Evaluatietraject

De uitkomsten van de Red Teaming scenario’s worden vertaald naar aandachtspunten voor de organisatie, waar het gesprek over kan worden aangegaan. Door de voorbeelden te bespreken en uit te leggen wat er niet goed is gegaan, wordt een eerste stap gezet om het gedrag te veranderen. Ook kan het van belang zijn om uit te zoeken waarom bepaald gedrag optreedt, om zo eventuele belemmeringen om het juiste gedrag te laten zien weg te nemen, voor meer informatie kunt u kijken bij ons gedragsprogramma integriteit.

Meer informatie?

Heeft u vragen? Of bent u geïnteresseerd in een Red Teaming integriteit oefening?
Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Contactformulier

Onze specialisten wisselen hierover graag met u van gedachten.

088-2986600

info@hoffmann.nl 

Of neem rechtstreeks contact op met één van onze consultants.

Contactformulier Red Teaming integriteit

left section

right section

Contact


 

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.