Dagelijks worden bedreigingen en intimidaties gepleegd, vaak op de grens van wat strafrechtelijk vervolgd kan worden. Neemt niet weg dat ook al is het geen strafrechtelijke bedreiging de impact op het slachtoffer en mogelijk diens gezin groot kan zijn. Bij het slachtoffer kunnen fysieke en/of mentale klachten ontstaan waaronder angst, stress en/of depressie.   

Iedereen kan slachtoffer worden van bedreigingen en intimidaties

De slachtoffers van bedreiging en intimidatie zijn allang niet meer alleen politici, bekende Nederlanders, journalisten of sporters. Bedreiging en intimidatie komen voor op allerlei plaatsen, zoals op school, op het werk, en zelfs online. Ook medewerkers van (semi-)overheden, bedrijven en instanties worden regelmatig slachtoffer. Zo krijgt jaarlijks een kwart van alle werknemers te maken met intimidatie, bedreigingen en verbaal geweld! Dit kan een behoorlijke negatieve impact hebben op het dagelijks functioneren omdat je gevoel van veiligheid is aangetast.  Op school moet je in staat zijn om te leren, op werk moet je in staat zijn om te werken en thuis moet je in staat zijn om uit te rusten. Men moet veilig zijn en zich veilig voelen.

'Ik weet waar je dochter op paardrijden zit’

‘Ik bezorg je graag persoonlijk een bos bloemen, je woont toch in de Dorpsstraat’

‘Ik vind het geen probleem om de gevangenis in te gaan’.

Zomaar wat voorbeelden van bedreigingen / intimidaties die onlangs bij opdrachtgevers van Hoffmann zijn binnengekomen. Afkomstig van klanten, (ex-)medewerkers of mensen in de privésfeer. Bedreigingen die soms niet direct strafbaar zijn, maar die altijd een behoorlijke impact hebben op de personen aan wie ze gericht zijn. Zij voelen zich wellicht angstig en minder vrij om te gaan en staan waar zij willen.

Dreigingsanalyse

Het is belangrijk om te beseffen dat bedreigingen en intimidaties niet aanvaardbaar zijn. Overheden en organisaties moeten actie ondernemen om deze vormen van geweld te bestrijden en eventuele slachtoffers te beschermen. Om de slachtoffers op de juiste wijze te beschermen is het nodig om te onderzoeken hoe serieus een bedreiging is. Maar hoe weet u of een dreiging reëel is? Een goede inschatting kan gemaakt worden met een dreigingsanalyse. Daarmee kunt u achterhalen uit welke hoek de dreiging komt en hoe concreet die dreiging is. Op basis daarvan kunt u preventieve maatregelen nemen. Daarbij moet u denken aan maatregelen in de woon- of werkomgeving van u of uw medewerkers/familieleden, online maatregelen of - als het echt niet anders kan - persoonsbeveiliging.

Voor een dreigingsanalyse en een advies over de te nemen beveiligingsmaatregelen kunt u uiteraard terecht bij de specialisten van Hoffmann. U kunt zelf ook al nadenken over hoe vindbaar u bent op internet, google u zelf eens. En check de privacyinstellingen van uw social media account. En wordt u al bedreigd? Zorg dan dat u een logging van de berichten maakt zodat er een dossier opgebouwd kan worden. 

Wij maken er graag werk van om u, uw naasten en/of uw medewerkers het gevoel van veiligheid en vrijheid terug te geven. Dat doen we met een snelle en heldere dreigingsanalyse, voor ieder afzonderlijke casus. En als we maatregelen moeten nemen doen we dat discreet, persoonlijk en zo ongemerkt mogelijk: less is more.

Want veiligheid zie je niet, die voel je.

Meer informatie?

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan gerust contact met ons op. We helpen u graag.

088-2986600

info@hoffmann.nl

Risk management

In-, door- en uitstroom van medewerkers: wat kan er misgaan?

Wellicht dat u zich bij het lezen van de titel van dit artikel afvraagt ‘Werkt Hoffmann nu ook in HR?’. Nee, dat is niet het geval, maar vanuit onze expertise hebben wij wel vaak te maken met de in-, door- en uitstroom van medewerkers. En zien wij dus ook wat er mis kan gaan. In dit artikel leest u er meer over. 

Risk management

Gemeentes zetten informatiebeveiliging hoog op de agenda

‘Criminelen infiltreren gemeentehuis tientallen keren per jaar’, kopte RTL Nieuws einde vorig jaar. In een serie artikelen over integriteitsschendingen bij gemeenten bracht de onderzoeksredactie verschillende misstanden aan het licht: van het lekken van vertrouwelijke informatie tot fraude, diefstal en omkoping. Gemeenten blijken een kwetsbare prooi voor criminelen. En zij lijken zich nog onvoldoende bewust van de risico’s, zo berichtte RTL Nieuws. In de praktijk zien wij dat veel gemeenten zich wel degelijk bewust zijn van de risico’s. En daar ook actie op ondernemen.

Risk management

Anonieme bedreigingen, laster en smaad wat kunt u doen

Stel, u ontvangt een e-mail van een voor u onbekend Gmail-account. In die e-mail wordt een aantal leidinggevenden binnen uw organisatie beschuldigd van onfrisse praktijken. Beschuldigingen waarvan u weet dat ze niet waar (kunnen) zijn. Maar in de e-mail, en in de e-mails die volgen, staat ook een dreigement. Als u geen stappen onderneemt richting deze leidinggevenden zal de (anonieme) afzender de media opzoeken. En social media gaan inzetten om de beschuldiging(en) te verspreiden. Wat nu?

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.