Dagelijks worden bedreigingen en intimidaties gepleegd, vaak op de grens van wat strafrechtelijk vervolgd kan worden. Neemt niet weg dat ook al is het geen strafrechtelijke bedreiging de impact op het slachtoffer en mogelijk diens gezin groot kan zijn. Bij het slachtoffer kunnen fysieke en/of mentale klachten ontstaan waaronder angst, stress en/of depressie.   

Iedereen kan slachtoffer worden van bedreigingen en intimidaties

De slachtoffers van bedreiging en intimidatie zijn allang niet meer alleen politici, bekende Nederlanders, journalisten of sporters. Bedreiging en intimidatie komen voor op allerlei plaatsen, zoals op school, op het werk, en zelfs online. Ook medewerkers van (semi-)overheden, bedrijven en instanties worden regelmatig slachtoffer. Zo krijgt jaarlijks een kwart van alle werknemers te maken met intimidatie, bedreigingen en verbaal geweld! Dit kan een behoorlijke negatieve impact hebben op het dagelijks functioneren omdat je gevoel van veiligheid is aangetast.  Op school moet je in staat zijn om te leren, op werk moet je in staat zijn om te werken en thuis moet je in staat zijn om uit te rusten. Men moet veilig zijn en zich veilig voelen.

'Ik weet waar je dochter op paardrijden zit’
‘Ik bezorg je graag persoonlijk een bos bloemen, je woont toch in de Dorpsstraat’
‘Ik vind het geen probleem om de gevangenis in te gaan’.

Zomaar wat voorbeelden van bedreigingen / intimidaties die onlangs bij opdrachtgevers van Hoffmann zijn binnengekomen. Afkomstig van klanten, (ex-)medewerkers of mensen in de privésfeer. Bedreigingen die soms niet direct strafbaar zijn, maar die altijd een behoorlijke impact hebben op de personen aan wie ze gericht zijn. Zij voelen zich wellicht angstig en minder vrij om te gaan en staan waar zij willen.

Dreigingsanalyse

Het is belangrijk om te beseffen dat bedreigingen en intimidaties niet aanvaardbaar zijn. Overheden en organisaties moeten actie ondernemen om deze vormen van geweld te bestrijden en eventuele slachtoffers te beschermen. Om de slachtoffers op de juiste wijze te beschermen is het nodig om te onderzoeken hoe serieus een bedreiging is. Maar hoe weet u of een dreiging reëel is? Een goede inschatting kan gemaakt worden met een dreigingsanalyse. Daarmee kunt u achterhalen uit welke hoek de dreiging komt en hoe concreet die dreiging is. Op basis daarvan kunt u preventieve maatregelen nemen. Daarbij moet u denken aan maatregelen in de woon- of werkomgeving van u of uw medewerkers/familieleden, online maatregelen of - als het echt niet anders kan - persoonsbeveiliging.

Voor een dreigingsanalyse en een advies over de te nemen beveiligingsmaatregelen kunt u uiteraard terecht bij de specialisten van Hoffmann. U kunt zelf ook al nadenken over hoe vindbaar u bent op internet, google u zelf eens. En check de privacyinstellingen van uw social media account. En wordt u al bedreigd? Zorg dan dat u een logging van de berichten maakt zodat er een dossier opgebouwd kan worden. 

Wij maken er graag werk van om u, uw naasten en/of uw medewerkers het gevoel van veiligheid en vrijheid terug te geven. Dat doen we met een snelle en heldere dreigingsanalyse, voor ieder afzonderlijke casus. En als we maatregelen moeten nemen doen we dat discreet, persoonlijk en zo ongemerkt mogelijk: less is more.

Want veiligheid zie je niet, die voel je.

Meer informatie?

Heeft u vragen over dit onderwerp?
Neem dan gerust contact met ons op. We helpen u graag.

088-2986600

info@hoffmann.nl

Cybersecurity & Security Risk Management

Zakelijke relatie aangaan? Reputatieschade voorkomen? Doe onderzoek!

Als we privé iets kopen, bijvoorbeeld via Marktplaats of een webshop, vinden we het tegenwoordig heel normaal om te controleren of de verkoper wel betrouwbaar is. Door schade en schande zijn we wijzer én voorzichtiger geworden. Gek genoeg zijn bedrijven vaak een stuk onvoorzichtiger als ze in zee gaan met een nieuwe zakenpartner.

Cybersecurity & Security Risk Management

Twee onmisbare elementen voor een (digitaal) forensisch onderzoek

Stel, u krijgt een anonieme melding dat een van uw medewerkers bezig is om uw bedrijfsgeheimen aan de concurrent te verkopen. Deze melding maakt u nogal zenuwachtig, want de potentiële schade is enorm. U wilt  dus direct een digitaal onderzoek laten uitvoeren en het e-mailverkeer van de betreffende medewerker monitoren. Maar dan loopt u tegen twee problemen aan, want uw organisatie is niet forensic ready en u heeft geen e-mail en internetprotocol.

Cybersecurity & Security Risk Management

Krappe arbeidsmarkt? Dan is een pre-employment screening juist belangrijk!

Op dit moment hebben vrijwel alle werkgevers moeite om aan geschikt personeel te komen. De verwachting is dat hier ook in 2023 geen verandering in komt. Voor u als werkgever kan het dan verleidelijk zijn om de pre-employment screening maar over te slaan. Want er is nu een kandidaat, vind maar eens een andere. Waarom dit onverstandig én onnodig is leest u in dit artikel.

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.