Op dit moment hebben vrijwel alle werkgevers moeite om aan geschikt personeel te komen. De verwachting is dat hier ook in 2023 geen verandering in komt. Voor u als werkgever kan het dan verleidelijk zijn om de pre-employment screening maar over te slaan. Want er is nu een kandidaat, vind maar eens een andere. Waarom dit onverstandig én onnodig is leest u in dit artikel.

Het onzekere voor het zekere

‘Het cv ziet er op het eerste oog goed uit, ik geloof het wel.’
'We vragen wel een VOG op.’‘
'Het gaat om een parttime functie.’
‘Er hebben geen andere kandidaten gereageerd.’
'De vacature móet op korte termijn worden vervuld, we hebben geen tijd voor een screening.’

Allemaal redenen waarom werkgevers nog wel eens het onzekere voor het zekere nemen en een screening achterwege laten. Onverstandig, want uit verschillende onderzoeken blijkt dat maar liefst 71% van de cv’s onwaarheden bevat en een kwart van de sollicitanten belangrijke informatie verzwijgt. Met alleen een VOG krijgt u die informatie niet boven water. Bovendien bent u meer tijd (en geld) kwijt aan onderzoek, ontslag en het werven van een nieuwe kandidaat als u na een aantal maanden signalen krijgt dat de betreffende medewerker daadwerkelijk heeft gelogen of gefraudeerd. Om over de onrust in uw bedrijf en de mogelijke reputatieschade nog maar te zwijgen.

Een screening hoeft niet veel tijd te kosten

Dat een screening veel tijd kost is een hardnekkig misverstand. Een screening hoeft geen maanden te duren. De eerste achtergrondcontroles kunnen via onderzoek in open bronnen vaak al binnen 24 uur worden uitgevoerd.

Bovendien is het mogelijk om een kandidaat al wel te laten starten, maar het goed doorlopen van een pre-employment screening als ontbindende voorwaarde op te nemen in de arbeidsovereenkomst. Daarmee kunt u vertraging voorkomen, zeker bij de uitgebreidere screeningen.

Uit 35% van onze screenings blijkt dat er sprake is van een aandachtspunt met mogelijk een verhoogd risico."

Een risico is niet direct een ‘no-go’

Tot slot hoeft een in de screening geïdentificeerd risico niet altijd te betekenen dat u de kandidaat niet kunt aannemen. Met de resultaten van de screening kunt u wel in gesprek met de kandidaat, om vervolgens zelf te beoordelen of u de kandidaat het voordeel van de twijfel gunt (en eventueel beheersmaatregelen neemt) of het risico toch te groot vindt.

Meer informatie?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Of wilt u kandidaten door Hoffmann laten screenen?
Neem dan gerust contact met ons op. We helpen u graag.

088-2986600

info@hoffmann.nl

Risk management

Anonieme bedreigingen, laster en smaad wat kunt u doen

Stel, u ontvangt een e-mail van een voor u onbekend Gmail-account. In die e-mail wordt een aantal leidinggevenden binnen uw organisatie beschuldigd van onfrisse praktijken. Beschuldigingen waarvan u weet dat ze niet waar (kunnen) zijn. Maar in de e-mail, en in de e-mails die volgen, staat ook een dreigement. Als u geen stappen onderneemt richting deze leidinggevenden zal de (anonieme) afzender de media opzoeken. En social media gaan inzetten om de beschuldiging(en) te verspreiden. Wat nu?

Risk management

Business not as usual

U zult het vast herkennen, de verplichte wekelijkse teamvergaderingen waarin doorgaans wordt gesproken over dagelijkse werkzaamheden en nieuwe ontwikkelingen. We noemen deze situatie ook wel ‘business as usual’. Maar wat doet u als de continuïteit van uw organisatie ernstig in gevaar komt? Over crisismanagement nadenken gebeurt vaak pas op het moment dat een crisis zich aandient. De vraag is of we ons dit reactief handelen eigenlijk wel kunnen veroorloven. In dit artikel vertellen we over ‘business not as usual’ en wat u kunt doen om uw organisatie voor te bereiden op een crisis. 

Risk management

Uit de Hoffmann Tips - Nulmeting informatiebeveiliging

Zoals u wellicht weet, levert Hoffmann verschillende diensten met als centrale thema risicobeheersing. Zo screenen wij nieuw personeel, voeren we social engineeringtesten uit, doen we fraude- en integriteitsonderzoek en organiseren we crisismanagementtrainingen. Binnen het domein Cybersecurity ontvangen wij regelmatig van organisaties het verzoek om een nulmeting informatiebeveiliging uit te voeren. In dit artikel lichten wij toe wat een dergelijke nulmeting inhoudt en waarom dit waarde toevoegt.

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.