Op dit moment hebben vrijwel alle werkgevers moeite om aan geschikt personeel te komen. De verwachting is dat hier ook in 2023 geen verandering in komt. Voor u als werkgever kan het dan verleidelijk zijn om de pre-employment screening maar over te slaan. Want er is nu een kandidaat, vind maar eens een andere. Waarom dit onverstandig én onnodig is leest u in dit artikel.

Het onzekere voor het zekere

‘Het cv ziet er op het eerste oog goed uit, ik geloof het wel.’

'We vragen wel een VOG op.’‘

'Het gaat om een parttime functie.’

‘Er hebben geen andere kandidaten gereageerd.’

'De vacature móet op korte termijn worden vervuld, we hebben geen tijd voor een screening.’

Allemaal redenen waarom werkgevers nog wel eens het onzekere voor het zekere nemen en een screening achterwege laten. Onverstandig, want uit verschillende onderzoeken blijkt dat maar liefst 71% van de cv’s onwaarheden bevat en een kwart van de sollicitanten belangrijke informatie verzwijgt. Met alleen een VOG krijgt u die informatie niet boven water. Bovendien bent u meer tijd (en geld) kwijt aan onderzoek, ontslag en het werven van een nieuwe kandidaat als u na een aantal maanden signalen krijgt dat de betreffende medewerker daadwerkelijk heeft gelogen of gefraudeerd. Om over de onrust in uw bedrijf en de mogelijke reputatieschade nog maar te zwijgen.

Een screening hoeft niet veel tijd te kosten

Dat een screening veel tijd kost is een hardnekkig misverstand. Een screening hoeft geen maanden te duren. De eerste achtergrondcontroles kunnen via onderzoek in open bronnen vaak al binnen 24 uur worden uitgevoerd.

Bovendien is het mogelijk om een kandidaat al wel te laten starten, maar het goed doorlopen van een pre-employment screening als ontbindende voorwaarde op te nemen in de arbeidsovereenkomst. Daarmee kunt u vertraging voorkomen, zeker bij de uitgebreidere screeningen.Uit 35% van onze screenings blijkt dat er sprake is van een aandachtspunt met mogelijk een verhoogd risico."

Een risico is niet direct een ‘no-go’

Tot slot hoeft een in de screening geïdentificeerd risico niet altijd te betekenen dat u de kandidaat niet kunt aannemen. Met de resultaten van de screening kunt u wel in gesprek met de kandidaat, om vervolgens zelf te beoordelen of u de kandidaat het voordeel van de twijfel gunt (en eventueel beheersmaatregelen neemt) of het risico toch te groot vindt.

Meer informatie?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Of wilt u kandidaten door Hoffmann laten screenen?

Neem dan gerust contact met ons op. We helpen u graag.

088-2986600

info@hoffmann.nl

Risk management

In-, door- en uitstroom van medewerkers: wat kan er misgaan?

Wellicht dat u zich bij het lezen van de titel van dit artikel afvraagt ‘Werkt Hoffmann nu ook in HR?’. Nee, dat is niet het geval, maar vanuit onze expertise hebben wij wel vaak te maken met de in-, door- en uitstroom van medewerkers. En zien wij dus ook wat er mis kan gaan. In dit artikel leest u er meer over. 

Risk management

Gemeentes zetten informatiebeveiliging hoog op de agenda

‘Criminelen infiltreren gemeentehuis tientallen keren per jaar’, kopte RTL Nieuws einde vorig jaar. In een serie artikelen over integriteitsschendingen bij gemeenten bracht de onderzoeksredactie verschillende misstanden aan het licht: van het lekken van vertrouwelijke informatie tot fraude, diefstal en omkoping. Gemeenten blijken een kwetsbare prooi voor criminelen. En zij lijken zich nog onvoldoende bewust van de risico’s, zo berichtte RTL Nieuws. In de praktijk zien wij dat veel gemeenten zich wel degelijk bewust zijn van de risico’s. En daar ook actie op ondernemen.

Risk management

Anonieme bedreigingen, laster en smaad wat kunt u doen

Stel, u ontvangt een e-mail van een voor u onbekend Gmail-account. In die e-mail wordt een aantal leidinggevenden binnen uw organisatie beschuldigd van onfrisse praktijken. Beschuldigingen waarvan u weet dat ze niet waar (kunnen) zijn. Maar in de e-mail, en in de e-mails die volgen, staat ook een dreigement. Als u geen stappen onderneemt richting deze leidinggevenden zal de (anonieme) afzender de media opzoeken. En social media gaan inzetten om de beschuldiging(en) te verspreiden. Wat nu?

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.