Stel, u gaat een bedrijf overnemen. Of u gaat een strategische samenwerking aan. Misschien wel met een buitenlandse partner uit een land waar u minder bekend mee bent. En de gesprekken zijn al in de eindfase, volgende week moet er getekend worden. Maar dan krijgt u signalen dat de aandeelhouders van de andere partij een dubieus verleden hebben. Wat nu? Met een tijdige Integrity Due Diligence had u deze spagaat kunnen voorkomen.

Wat is een Integrity Due Diligence?

De Engelse term ‘due diligence’ betekent letterlijk ‘gepaste zorgvuldigheid’. Een due dilligence-onderzoek kan zich op verschillende aspecten richten, zoals de financiën (financial due diligence) of de werknemers (HR due diligence).

Een Integrity Due Diligence (IDD) richt zich op de integriteitsrisico’s van de partij waarmee u zaken wilt gaan doen. Overigens hoeven dit niet alleen fusie- of overnamekandidaten te zijn. Ook bij belangrijke leveranciers, fabrikanten, franchisenemers, distributeurs en andere zakelijke partners met een mogelijk integriteitsrisico kunt u een IDD laten uitvoeren.

Hoe gaat een IDD in zijn werk?

In sommige gevallen bent u wettelijk verplicht om een IDD uit te laten voeren. In gevallen waar dat niet zo is, moet op grond van wet- en regelgeving eerst worden vastgesteld dat u een gerechtvaardigd belang heeft bij een IDD. Zodra dit is vastgesteld, kan het onderzoek worden gestart. Hierbij moeten de aard, inhoud en diepgang van de onderzoekshandelingen altijd in verhouding staan tot de in verband met het zakelijk belang te beheersen integriteitsrisico’s.

Mogelijke onderzoekshandelingen zijn:

  • een onderzoek naar de integriteit van de bestuurder(s) en/of Ultimate Benificial Owner(s);
  • een controle op maatschappelijk verantwoord ondernemen;
  • een controle op compliance;
  • een onderzoek naar corruptie en omkoping.

Anders dan veel andere onderzoekerspartijen richt Hoffmann zich bij een IDD op de integriteit van de natuurlijke personen die bij de onderneming betrokken zijn: bestuurders en eigenaren Hierbij maken we gebruik van de Hoffmann Risico Methode Screening, een methode die we ook inzetten bij onze pre-employment screenings. Dit betekent dat we niet alleen een screening en een openbronnenonderzoek doen, maar ook gesprekken voeren met de persoon zelf én met referenten. Uiteraard houden we ons daarbij volledig aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy.

Een IDD: wees er tijdig bij!

In de praktijk zien we helaas nog te vaak dat organisaties al in een vergevorderd stadium zijn met hun onderhandelingen en dan - al dan niet naar aanleiding van signalen – ’nog even snel’ de integriteit van het bedrijf, de bestuurders of de aandeelhouders willen laten onderzoeken. Een goed en gedegen onderzoek is dan vaak niet meer mogelijk. Bovendien wordt de andere partij dan pas in een zeer laat stadium geïnformeerd door de aankondiging van een onderzoek, hetgeen wellicht wenkbrauwen doet fronsen en niet bijdraagt aan een sfeer van vertrouwen.

Veel liever zien wij dat u op tijd overgaat tot een IDD. U kunt de beoogde overname- of samenwerkingskandidaat dan in het voortraject al mededelen dat er een IDD zal worden uitgevoerd, al dan niet als onderdeel van uw vaste procedure. Bovendien geeft dit de onderzoekers de kans om een gedegen onderzoek uit te voeren en in gesprek te gaan met de andere partij.

Meer informatie?

Een IDD is onmisbaar als u zakelijke relaties van enige omvang aangaat. Het maakt u bewust van de integriteitsrisico’s van de andere partij, waardoor u een weloverwogen beslissing kunt nemen en gerichte beheersmaatregelen kunt nemen. Bovendien wegen de kosten ervan niet op tegen mogelijke reputatieschade en financiële schade (bijvoorbeeld door boetes of uitsluiting van opdrachten).

Heeft u vragen? Of bent u geïnteresseerd in een Integrity Due Diligence? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

088-2986600

info@hoffmann.nl

Onze specialisten staan voor u klaar.

Risk management

In-, door- en uitstroom van medewerkers: wat kan er misgaan?

Wellicht dat u zich bij het lezen van de titel van dit artikel afvraagt ‘Werkt Hoffmann nu ook in HR?’. Nee, dat is niet het geval, maar vanuit onze expertise hebben wij wel vaak te maken met de in-, door- en uitstroom van medewerkers. En zien wij dus ook wat er mis kan gaan. In dit artikel leest u er meer over. 

Risk management

Gemeentes zetten informatiebeveiliging hoog op de agenda

‘Criminelen infiltreren gemeentehuis tientallen keren per jaar’, kopte RTL Nieuws einde vorig jaar. In een serie artikelen over integriteitsschendingen bij gemeenten bracht de onderzoeksredactie verschillende misstanden aan het licht: van het lekken van vertrouwelijke informatie tot fraude, diefstal en omkoping. Gemeenten blijken een kwetsbare prooi voor criminelen. En zij lijken zich nog onvoldoende bewust van de risico’s, zo berichtte RTL Nieuws. In de praktijk zien wij dat veel gemeenten zich wel degelijk bewust zijn van de risico’s. En daar ook actie op ondernemen.

Risk management

Anonieme bedreigingen, laster en smaad wat kunt u doen

Stel, u ontvangt een e-mail van een voor u onbekend Gmail-account. In die e-mail wordt een aantal leidinggevenden binnen uw organisatie beschuldigd van onfrisse praktijken. Beschuldigingen waarvan u weet dat ze niet waar (kunnen) zijn. Maar in de e-mail, en in de e-mails die volgen, staat ook een dreigement. Als u geen stappen onderneemt richting deze leidinggevenden zal de (anonieme) afzender de media opzoeken. En social media gaan inzetten om de beschuldiging(en) te verspreiden. Wat nu?

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.