Het is namelijk het fundament van de continuïteit van de business en een essentieel onderdeel in het behalen van doelstellingen. Daarom is het voor een organisatie van belang om zich te beschermen tegen dreigingen en concrete risico’s. Of het nu gaat om risico’s met betrekking tot fraude, diefstal (van informatie of middelen), de continuïteit van de systemen of de veiligheid van uw personeel. Wanneer een organisatie haar kwetsbaarheden in kaart heeft, kan zij haar weerbaarheid hiertegen vergroten op zowel het gebied van riskmanagement als cybersecurity.

Sinds 1962 ondersteunt Hoffmann organisaties bij incidenten op de werkvloer. Wij zijn betrokken bij het onderzoeken en oplossen van onregelmatigheden zoals integriteitsschendingen, fraude of diefstal zie onze pagina Fraude & Integriteit. Het dreigingslandschap en de werkwijze van kwaadwillende is echter continu in verandering. Zo heeft er in de laatste jaren een verschuiving plaatsgevonden naar cybercriminaliteit en is het beveiligen van informatie steeds belangrijker geworden. Denk bijvoorbeeld aan de ransomware aanvallen of social engineering technieken die worden gebruikt om een organisatie binnen te dringen. Hoffmann haar cybersecurity specialisten gebruiken hun kennis en expertise om deze trends te herkennen en weten hierdoor adequaat in te spelen op deze veranderingen.

 

Hoe helpen wij organisaties op het gebied van cybersecurity en risk management?

In grote lijn ondersteunen en faciliteren wij organisaties om zich weerbaar te maken op het vlak van risk management en cybersecurity. Dit doen wij door het in kaart brengen van de risico’s, het organiseren van effectieve maatregelen en het testen hiervan. Ons uitgangspunt is dat veiligheid kan worden gewaarborgd en incidenten worden voorkomen, wanneer een organisatie zich richt op drie pijlers. Deze pijlers zijn “mens”, “techniek” en “organisatie”. Dit betekent dat we op mensniveau medewerkers helpen om veilig te handelen, op technisch niveau de gaten in de beveiliging dichten en op organisatorisch niveau zorgen voor sluitend beleid en doordachte plannen en procedures. Door deze drie pijlers integraal te laten samenwerken ontstaat er een adequate beveiliging van uw organisatie.

Ons doel: uw information security op orde

Ons doel om uw information security op orde te krijgen is het bereiken van een end-to-end security, waarbij wij organisaties vanaf het moment dat wij de risico’s in kaart hebben gebracht, ook effectief helpen om deze te managen. Wij zien security als startpunt en eindpunt, waarbij het volledig is ingebed in de bedrijfsprocessen en in de cultuur van de organisatie. Ons multidisciplinaire team van cybersecurity experts, information security consultants en sociaal psychologen maakt dat wij breed inzetbaar zijn en tegelijkertijd gebruik kunnen maken van specialistische kennis en expertise. Een veilige bedrijfscultuur begint bij uzelf. Dat betekent niet dat u deze helemaal zélf hoeft te realiseren. De adviseurs en trainers van Hoffmann werken samen met u én uw medewerkers aan een veilige werkomgeving. Samen met u richten ze uw information security in met veilige processen en effectieve controles, en ze helpen u toewerken naar een veilige en integere cultuur waar iedereen elkaar kan vertrouwen.

U kunt bij ons terecht voor advies over of onderzoek naar:

Onze consultants Cybersecurity & Risk management

Jennifer van der Lingen

Jennifer van der Lingen
Consultant

06-11394489

j.vanderlingen@hoffmann.nl

Mo Ballari

Mo Ballari
Consultant

06-47384377


m.ballari@hoffmann.nl

Anita de Graaf

Anita de Graaf
Consultant

06-21282681


a.degraaf@hoffmann.nl

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.