Bij vermoedens van fraude, of bij civiele juridische conflicten bestaat steeds vaker de behoefte om informatie bij andere partijen veilig te stellen om te voorkomen dat deze wordt vernietigd of op andere wijze zoekraakt.

Veiligstellen van informatie met behulp van bewijsbeslag

Het veiligstellen van de informatie vindt steeds vaker plaats door het uitvoeren van bewijsbeslag, zodat de informatie (zo nodig) grondig onderzocht kan worden. In de huidige tijd van steeds verdergaande digitalisering gaat het met name om het veiligstellen van digitale data, vaak in grote hoeveelheden en daar komt best wel het een en ander bij kijken.

Zo moet het veiligstellen van de informatie op een zorgvuldige wijze plaatsvinden, zodat deze ook daadwerkelijk als bewijs kan dienen in een juridische procedure. Hoffmann heeft jarenlange ervaring in het uitvoeren van digitaal bewijsbeslag en werkt uitsluitend met ervaren digitaal forensisch onderzoekers /IT-specialisten. Wij kunnen het zorgvuldig veiligstellen van de digitale informatie dan ook waarborgen.

Praktijkvoorbeelden

  • Uw bedrijfsleider gaat voor zichzelf beginnen en u heeft aanwijzingen dat hij in strijd met zijn geheimhoudingsbeding belangrijke know how heeft meegenomen. Uit uw logbestanden blijkt namelijk dat vlak voor zijn vertrek veel bestanden zijn gekopieerd.
  • U hoort van een trouwe klant dat een onlangs vertrokken salesmedewerker hem namens een concurrent heeft benaderd. Dat is in strijd met zijn concurrentiebeding. En dan blijkt uit het vooronderzoek ook nog dat er informatie op brede schaal is meegenomen.

Om bewijsbeslag te mogen leggen en de documenten en digitale data vervolgens ook te mogen inzien moet u een aantal stappen doorlopen. Daarbij wordt het succes in belangrijke mate bepaald door de zorgvuldigheid waarmee u te werk gaat.

Stap 1: verzoekschrift

Om te beginnen heeft u, om bewijsbeslag te mogen leggen, toestemming (beslagverlof) nodig van de voorzieningenrechter. Uw advocaat moet hiervoor een verzoekschrift indienen, dat aan verschillende eisen moet voldoen. Zo moet uw advocaat het verzoekschrift goed onderbouwen en aangeven waar, bij wie en waarop beslag moet worden gelegd. Dit laatste moet vrij specifiek, er mag namelijk geen sprake zijn van een ‘fishing expedition’. Ook moet uw advocaat aangeven waarom het bewijs niet op een andere manier kan worden verkregen.

Verleent de rechter verlof? Dan geldt dit verlof alleen voor het leggen van beslag. Voor het inzien en onderzoeken van het in beslag genomen materiaal heeft u - later - opnieuw toestemming nodig.

Bij het opstellen van het verzoekschrift is het van belang dat uw advocaat duidelijk en volledig omschrijft wat er in beslag moet worden genomen. Zo zien wij in de praktijk regelmatig dat bijvoorbeeld cloud data niet is opgenomen in het verzoekschrift. U mag daar dan ook geen beslag op leggen. Een gemiste kans! Laat het verzoekschrift dus altijd vooraf controleren door een van onze digitaal forensisch onderzoekers.

Stap 2: beslaglegging

Als het beslagverlof is verleend, kunt u overgaan tot de beslaglegging. Dit gebeurt door een deurwaarder, die daarbij indien nodig kan worden bijgestaan door de politie (hulpofficier van justitie), een slotenmaker en één of meerdere (digitaal) deskundigen. De andere partij is verplicht mee te werken aan de beslaglegging, bijvoorbeeld door wachtwoorden en inloggegevens te verstrekken aan de deurwaarder. Dit kan worden afgedwongen door een dwangsom op te nemen in het verzoekschrift.

De (digitale) specialisten van Hoffmann kunnen de deurwaarder bijstaan bij de beslaglegging. Daarbij stemmen wij de uitvoering nauwkeurig met de deurwaarder af, van het observeren van de wederpartij om te controleren of hij/zij wel thuis is tot het verzegelen en in bewaring nemen van het in beslag genomen materiaal. Na afloop maken wij een verslag op, waarin wij vermelden wat er in beslag is genomen. Dit verslag versturen wij aan de deurwaarder, die een proces-verbaal van de beslaglegging opmaakt en deze rapportage als bijlage bijvoegt.

Stap 3: bewaring

Nadat (kopieën) van de gegevens in beslag zijn genomen, moeten deze in bewaring worden gegeven aan een onafhankelijke bewaarder. De gegevens  blijven net zolang in bewaring tot de andere partij, de derde of de rechter u toestemming heeft gegeven om deze in te zien.

U kunt de in beslag genomen gegevens  in bewaring geven bij de deurwaarder die het beslag heeft uitgevoerd. Wij zorgen samen met de deurwaarder voor verzegeling van de gegevens, zodat de integriteit hiervan  is geborgd.

Stap 4: inzage

U moet vervolgens de rechter om inzage vragen om de in beslag genomen gegevens  in te zien en te kunnen onderzoeken. Dat kan via een kort geding of een bodemprocedure.

Zodra de rechter u toestemming heeft gegeven om de gegevens  in te zien, kunnen de (digitaal) forensisch onderzoekers van Hoffmann het onderzoek voor u uitvoeren.

Voorafgaand aan het bewijsbeslag worden met u heldere en transparante afspraken gemaakt over de uitvoering en de daaraan verbonden kosten. Vaak is er sprake van grote tijdsdruk om de digitale data veilig te stellen. Juist vanwege onze brede expertise kan er in vrijwel alle gevallen zeer snel worden geschakeld, waarmee uw belangen worden veiliggesteld.

Meer weten over digitaal bewijsbeslag?

Heeft u vragen? Of direct advies nodig? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Contactformulier

Onze specialisten staan voor u klaar.

088-2986600

info@hoffmann.nl

Of neem rechtstreeks contact op met één van onze consultants.

Contactformulier Digitaal bewijsbeslag

left section

right section

Contact

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.