Stel, u ontvangt een e-mail van een voor u onbekend Gmail-account. In die e-mail wordt een aantal leidinggevenden binnen uw organisatie beschuldigd van onfrisse praktijken. Beschuldigingen waarvan u weet dat ze niet waar (kunnen) zijn. Maar in de e-mail, en in de e-mails die volgen, staat ook een dreigement. Als u geen stappen onderneemt richting deze leidinggevenden zal de (anonieme) afzender de media opzoeken. En social media gaan inzetten om de beschuldiging(en) te verspreiden.

Wat nu?

Intimidatie en bedreiging van (ex-)werkgevers komt steeds vaker voor. Net als smaad en laster door (ex-)werknemers of externen. Ernstige feiten, die u natuurlijk het liefst wilt voorkomen. Want anonieme bedreigingen en beschuldigingen hebben vaak grote impact, ook al zijn ze niet waar. Bovendien kunnen smadelijke of lasterlijke berichten in de media of op social media voor veel reputatieschade zorgen. Het is logisch dat u uw organisatie en uw medewerkers hiertegen wilt beschermen. Maar wat kunt u doen als uw organisatie hier het slachtoffer van wordt, of dreigt te worden, en u niet op de eisen kunt of wilt ingaan?

Aangifte

Of u nu wel of niet weet wie er achter de berichten zit, kunt u naar de politie stappen en aangifte doen. Maar de politie moet gelet op capaciteitsproblemen prioriteiten stellen. De ervaring leert dan ook dat zaken van relatief gering maatschappelijk belang of zonder goede aanknopingspunten nog wel eens lang op de spreekwoordelijke plank blijven liggen. En als er al onderzoek wordt gedaan en er een verdachte wordt gevonden, besluit het Openbaar Ministerie lang niet altijd om deze feiten ook te vervolgen. Als u alleen aangifte doet is de kans dus groot dat u niet te weten komt wie er achter de berichten zit, ook niet als dit een werknemer zou zijn. Hierdoor heeft u dan ook geen mogelijkheid om arbeidsrechtelijke stappen te nemen.

Afzender achterhalen

U kunt ook een onderzoeksbureau inschakelen om onderzoek te doen naar de afzender van de berichten. Hoffmann voert dit soort onderzoeken al jaren uit. En anders dan u wellicht denkt, zijn er meerdere mogelijkheden om de identiteit van de afzender te achterhalen. Oók als deze een gratis webmail account gebruikt als Gmail, Yahoo Mail, Hotmail of Proton Mail.

Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van zo’n onderzoek is wel dat uw organisatie tot op zekere hoogte forensic ready is. Dit betekent dat er binnen uw organisatie bepaalde data en referentiemateriaal (bijvoorbeeld uit logging) aanwezig moet zijn.

Het voordeel van deze optie is dat als de onderzoekers de afzender van de berichten weten te achterhalen en het een medewerker blijkt te zijn, u de resultaten van dit onderzoek kunt gebruiken om arbeidsrechtelijke stappen te ondernemen. Is het een ex-medewerker of een andere externe van wie wij het IP-adres hebben kunnen achterhalen? Ook dan zijn er regelmatig mogelijkheden voor verder onderzoek, bijvoorbeeld door in gesprek te komen met de betrokkene(n). Daarnaast kunt u onze bevindingen bij de aangifte voegen en is de kans groter dat de politie uw zaak verder oppakt.

Meer weten?

Wilt u hier meer informatie over? Of wilt u weten wat Hoffmann voor u kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. 

088-2986600

info@hoffmann.nl

Onze consultants vertellen u er graag meer over. 

Risk management

In-, door- en uitstroom van medewerkers: wat kan er misgaan?

Wellicht dat u zich bij het lezen van de titel van dit artikel afvraagt ‘Werkt Hoffmann nu ook in HR?’. Nee, dat is niet het geval, maar vanuit onze expertise hebben wij wel vaak te maken met de in-, door- en uitstroom van medewerkers. En zien wij dus ook wat er mis kan gaan. In dit artikel leest u er meer over. 

Risk management

Gemeentes zetten informatiebeveiliging hoog op de agenda

‘Criminelen infiltreren gemeentehuis tientallen keren per jaar’, kopte RTL Nieuws einde vorig jaar. In een serie artikelen over integriteitsschendingen bij gemeenten bracht de onderzoeksredactie verschillende misstanden aan het licht: van het lekken van vertrouwelijke informatie tot fraude, diefstal en omkoping. Gemeenten blijken een kwetsbare prooi voor criminelen. En zij lijken zich nog onvoldoende bewust van de risico’s, zo berichtte RTL Nieuws. In de praktijk zien wij dat veel gemeenten zich wel degelijk bewust zijn van de risico’s. En daar ook actie op ondernemen.

Risk management

Business not as usual

U zult het vast herkennen, de verplichte wekelijkse teamvergaderingen waarin doorgaans wordt gesproken over dagelijkse werkzaamheden en nieuwe ontwikkelingen. We noemen deze situatie ook wel ‘business as usual’. Maar wat doet u als de continuïteit van uw organisatie ernstig in gevaar komt? Over crisismanagement nadenken gebeurt vaak pas op het moment dat een crisis zich aandient. De vraag is of we ons dit reactief handelen eigenlijk wel kunnen veroorloven.

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.