Het zijn tijdens de huidige coronacrisis niet alleen hoogtijdagen voor cybercriminelen en hackers, maar ook voor andere kwaadwillenden. Afgelopen vrijdag berichtte Europol ook al over een toename van fraude in deze crisis. Bij Hoffmann worden we op dit moment geconfronteerd met een aantal tendensen die wij duidelijk kunnen linken aan de coronacrisis. We zetten ze graag voor u op een rijtje.

Diefstallen

Als gevolg van de coronamaatregelen staan de meeste kantoorpanden (grotendeels) leeg. En in bedrijven waar fysieke aanwezigheid verplicht is, wordt gewerkt met aangepaste roosters en maatregelen om de gepaste afstand te kunnen houden van elkaar. Dat betekent dat andere in- en uitgangen worden gebruikt en looproutes zijn aangepast. Ook veel alarmsystemen zijn nog niet aangepast aan de huidige situatie. Als gevolg daarvan zien wij het aantal meldingen van (grote) diefstallen de laatste weken toenemen. Vanuit Hoffmann adviseren wij u nu om de huidige risico’s op diefstal in kaart te brengen en uw beheersmaatregelen hier zo snel mogelijk op aan te passen.

Anonieme meldingen

Op dit moment zien wij een toename in het aantal anonieme meldingen. Deze meldingen zien we op het gebied van verschillende beschuldigingen zoals fraude, diefstal en verzuimfraude, al of niet op waarheid berustend. Wij adviseren u deze meldingen serieus te nemen, en wij kunnen samen met u een analyse uitvoeren om vast te stellen of het proportioneel is om verder onderzoek uit te voeren.

Financiële fraude & factuurfraude

Door het thuiswerkbeleid van veel bedrijven worden medewerkers die geautoriseerd zijn om betalingen te controleren en goed te keuren, gedwongen om op afstand te werken. Daarbij zien wij dat meer betalingen op basis van goed vertrouwen worden goedgekeurd. Bovendien is het op dit moment simpelweg niet altijd mogelijk om het betaalbaar stellen en het autoriseren van de betaling te scheiden. Momenteel zien wij een toename in factuurfraudes.

Verzuimfraude

Helaas neemt ook in deze tijd het aantal verzuimfraudes toe: medewerkers die zich afmelden vanwege (lichte) klachten of aangeven dat zij niet kunnen komen omdat ze voor hun schoolgaande kinderen moeten zorgen, terwijl zij in werkelijkheid voor zichzelf of de concurrent aan het werk zijn. Wij hebben inmiddels een aantal onderzoeken uitgevoerd n.a.v.  concrete meldingen van collega’s, en helaas hebben wij moeten vaststellen dat er inderdaad misbruik wordt gemaakt van de situatie.

Hulp nodig?

Uiteraard hopen wij dat u en uw medewerkers gezond uit deze crisis komen. Dat geldt ook voor uw bedrijf. Loopt u tegen fraude, diefstal of andere misstanden aan? Neem dan gerust contact met ons op. Onze onderzoeken gaan ook tijdens de coronacrisis gewoon door. Daarbij werken we zo veel mogelijk vanuit huis en op afstand (bijvoorbeeld met behulp van videoconferencing). Is een fysiek bezoek noodzakelijk? Dan houden wij ons aan de richtlijnen van het RIVM en de Nederlandse overheid om de verspreiding van het Coronavirus te helpen voorkomen.

088-2986600

info@hoffmann.nl

Fraude & Integriteit

Fraude op de financiële afdeling: ‘Het was ontzettend makkelijk'

Onlangs veroordeelde de rechtbank de voormalig CFO van een internationale onderneming tot een cel- en taakstraf, omdat hij over een periode van zeven jaar voor bijna vier ton had gefraudeerd. Deze verduistering was kinderspel, aldus de verdachte in de rechtbank: ‘Het was ontzettend makkelijk. Managers en accountants zetten blind hun handtekening als ik dat vroeg. Niemand stelde vragen.’

Fraude & Integriteit

Steeds vaker diefstal van medicijnen in de zorg

Afgelopen vrijdag was er een uitgebreide reportage in de nieuwsuitzending van EenVandaag over de toename van diefstal van medicijnen in de zorg. Ron Nieuwendijk, senior consultant Fraude & Integriteit bij Hoffmann kwam hier ook aan het woord. “Tien jaar geleden ging het bij één op de tien onderzoeksopdrachten uit de zorg om medicijndiefstal. Inmiddels is dat bij ongeveer één op de drie dossiers het geval,” aldus Ron. Reden waarom we hier ook vanuit Hoffmann weer aandacht voor willen vragen. Want wat is hiervan de oorzaak?

Fraude & Integriteit

Fraude door mede-aandeelhouder of -vennoot: wanneer kunt u onderzoek laten doen?

Als mensen met elkaar gaan samenwerken in een gezamenlijke bv of een vof, gebeurt dat vaak met veel energie én in vol vertrouwen. Er worden weinig afspraken gemaakt, laat staan op papier gezet. Men staat vooral in de ‘doe-stand’. Niet zelden blijkt dan later dat visies, verwachtingen en handelwijzen uiteenlopen, bijvoorbeeld omdat een van de partners zichzelf bevoordeelt ten koste van de onderneming. Als er dan niets op papier staat kan het ingewikkeld zijn om daar onderzoek naar te (laten) doen.


 

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.