Meestal omdat zij bij de concurrent een beter aanbod hebben gekregen, of omdat ze voor zichzelf gaan beginnen. Maar wat doet u als u vermoedt dat uw ex-werknemers daarbij hun concurrentie- of relatiebeding overtreden?

Het concurrentie- en relatiebeding

Een concurrentie- of relatiebeding neemt u niet zomaar op in de arbeidsovereenkomst. Dat doet u met goede redenen. U heeft tenslotte geïnvesteerd in uw medewerkers (opleidingen, kennis, ervaringsjaren) en u wilt de voorsprong ten opzichte van concurrenten met uw nieuwe producten of diensten behouden. Daarnaast wilt u uw klantenkring en relaties behouden en uw bedrijfsgeheimen beschermen.

Heeft u een concurrentiebeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst? Dan mag een ex-werknemer gedurende een bepaalde periode niet voor een concurrent gaan werken. Heeft u (ook) een relatiebeding in de arbeidsovereenkomst opgenomen? Dan mag de ex-werknemer na afloop van het dienstverband gedurende een bepaalde periode geen zakelijke contacten onderhouden met uw klanten of opdrachtgevers.

Als u vermoedt of verneemt dat uw ex-werknemers het concurrentie- of relatiebeding overtreden, is het van groot belang om zo snel mogelijk een sluitend dossier aan te leggen, met daarin bewijzen van de gemaakte overtredingen. Daarmee staat u sterker op het moment dat u de ex-werknemer met die overtredingen confronteert. En in een eventuele juridische procedure is dit bewijs onmisbaar. 

Onderzoek naar overtreding concurrentie- en relatiebeding

Wij doen regelmatig onderzoek naar ex-werknemers die mogelijk in overtreding zijn. Daarbij kunnen wij, afhankelijk van de activiteiten van uw ex-werknemer, de volgende onderzoeksmiddelen inzetten:

  • Een informatief onderzoek in openbare bronnen.
  • In het geval van een mogelijke overtreding van een relatiebeding kunnen wij met behulp van observaties vaststellen of uw ex-werknemer contacten onderhoudt met uw klanten, opdrachtgevers of relaties.
  • Digitaal onderzoek. Als u vermoedt dat een ex-werknemer uw bedrijfsgeheimen en/of andere belangrijke gegevens heeft meegenomen kunnen wij dat door middel van digitaal onderzoek op uw zakelijke gegevensdragers vaak achteraf nog vaststellen. Daarbij is wel van belang dat uw technische infrastructuur dat toelaat.

Uiteraard voeren wij deze onderzoeken uit in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving inzake privacy: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Overtreding vastgesteld, en dan?

Als u goede concurrentie- en relatiebedingen heeft, bevatten deze een boeteclausule voor de werknemer. Als u de overtreding heeft vastgesteld kunt u de ex-werknemer dus sommeren de concurrerende activiteiten te staken en vervolgens een boete vorderen.

Gaat uw ex-werknemer desondanks toch door met de concurrerende activiteiten? Dan kunt u bijvoorbeeld een kort geding starten en daarin de rechter vragen uw ex-werknemer een verbod op te leggen, op straffe van een dwangsom.

Heeft u vastgesteld dat uw ex-werknemer bedrijfsgeheimen heeft meegenomen naar de concurrentie? Dan kunt u op grond van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (in werking getreden op 23 oktober 2018) tegenwoordig ook eenvoudiger dan vroeger optreden tegen die concurrent. Zo kunt u de rechter vragen het gebruik of de openbaarmaking van uw bedrijfsgeheimen op straffe van een dwangsom te verbieden. Ook kunt u handelsvoordeel dat met uw bedrijfsgeheimen is gemaakt aanpakken.

Bijkomend voordeel van het handhaven van uw concurrentie- en relatiebedingen is dat u hiermee aan concurrenten en uw overige personeel laat zien dat u niet voor niets dergelijke bedingen in de arbeidsovereenkomst hebt opgenomen. Daar gaat ook een preventieve werking van uit.

Meer weten?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Of wilt u een onderzoek laten uitvoeren? Neem dan gerust contact met ons op.

088-2986600 of info@hoffmann.nl

We zijn u graag van dienst.

Fraude & Integriteit

Fraude op de financiële afdeling: ‘Het was ontzettend makkelijk'

Onlangs veroordeelde de rechtbank de voormalig CFO van een internationale onderneming tot een cel- en taakstraf, omdat hij over een periode van zeven jaar voor bijna vier ton had gefraudeerd. Deze verduistering was kinderspel, aldus de verdachte in de rechtbank: ‘Het was ontzettend makkelijk. Managers en accountants zetten blind hun handtekening als ik dat vroeg. Niemand stelde vragen.’

Fraude & Integriteit

Steeds vaker diefstal van medicijnen in de zorg

Afgelopen vrijdag was er een uitgebreide reportage in de nieuwsuitzending van EenVandaag over de toename van diefstal van medicijnen in de zorg. Ron Nieuwendijk, senior consultant Fraude & Integriteit bij Hoffmann kwam hier ook aan het woord. “Tien jaar geleden ging het bij één op de tien onderzoeksopdrachten uit de zorg om medicijndiefstal. Inmiddels is dat bij ongeveer één op de drie dossiers het geval,” aldus Ron. Reden waarom we hier ook vanuit Hoffmann weer aandacht voor willen vragen. Want wat is hiervan de oorzaak?


 

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.