De werkdruk in de zorg is hoog, veel te hoog. Al langere tijd. En het einde is voorlopig nog niet in zicht. Bij Hoffmann komen er op dit moment steeds meer verzoeken om onderzoek te doen naar de vermissing van zware medicatie waaronder opiaten. Een trend die we vaker zien bij een hoge werkdruk. Natuurlijk onderzoeken we die zaken zorgvuldig, maar houdt u zelf ook de situatie in de gaten?

Oxazepam en temazepam

Veel van de aanvragen die de laatste tijd bij Hoffmann zijn binnengekomen, gaan over de vermissing van oxazepam en temazepam en soortgelijke medicatie. Zorginstellingen geven aan dat door de drukte de procedures voor medicijnuitgifte niet altijd meer worden gevolgd, met onverklaarbare voorraadverschillen tot gevolg. Ook geven zij aan signalen te krijgen dat deze medicijnen bij patiënten/bewoners worden weggenomen.

Als wij met ons onderzoek een mogelijke dader in het vizier krijgen, gaan wij uiteraard altijd met deze persoon in gesprek. En de laatste tijd komen dan steeds vaker schrijnende verhalen naar boven. Van medewerkers die zo lang onder grote stress en spanning aan het werk zijn geweest dat het ze niet meer lukt om te ontspannen. Of die het gewoonweg niet meer lukt om ’s avonds in slaap te komen. En dan maar een greep uit de medicijnvoorraad doen. Vaak met het idee om deze medicijnen maar kort te gebruiken. Om er later achter te komen dat ze niet meer zonder blijken te kunnen.

Een praktijkvoorbeeld

Tijdens een van onze onderzoeken binnen een zorgcentrum werd bekend dat een nieuwe zorgmedewerker zeer waarschijnlijk verantwoordelijk was voor de vermissing van medicatie. Haar leidinggevende die nog niet op de hoogte was schrok enorm. Te meer omdat deze dame als een zeer gewaardeerde medewerker werd gezien. Ook de bewoners en familieleden ’liepen met haar weg’.

In het gesprek met ons liet de medewerker blijken hart te hebben voor de zorg. Geëmotioneerd moest zij echter toegeven dat zij verantwoordelijk was voor de vermissing van de medicatie. In alle openheid gaf zij aan in het verleden een medicijn verslaving te hebben gehad. Bij haar sollicitatie had zij hier in alle eerlijkheid melding van gemaakt en bij indiensttreding had zij die verslaving inmiddels onder controle. Door droevige privéomstandigheden was zij echter weer in de verleiding gekomen en had zij een verkeerde keuze gemaakt.

Haar leidinggevende deelde na het onderzoek mee dat zij bekend was met de verslavingsproblematiek van deze zorgverlener. Doordat de situatie onder controle was en door onderbezetting kon zij niet anders dan deze medewerker in de avonduren alleen laten werken. In de avonduren was de medewerker op zichzelf aangewezen en was zij ook verantwoordelijk voor het uitdelen van de medicatie aan de bewoners. Dat het mis ging toen zij thuis in de problemen kwam, was voor ons nu wel te begrijpen. Als de werkgever en medewerker beiden andere keuzes hadden gemaakt was het wellicht anders gelopen. Nu hebben ze toch afscheid moeten nemen van een gemotiveerde en gewaardeerde zorgverlener.

Wees alert

Juist dit soort schrijnende voorbeelden maken dat wij een beroep doen op werkgevers en leidinggevenden om juist in de zorg extra alert te zijn. De zorg heeft het al zwaar. Er zijn enorme personeelstekorten en het aantal zorgmedewerkers dat aan de kant staat met long covid is eveneens hoog. Dan is het extra vervelend als goede medewerkers door omstandigheden en verkeerde keuzes uit de zorg verdwijnen. Bijvoorbeeld omdat zij na de diefstal van opiaten op staande voet ontslagen worden en hun BIG-registratie kwijtraken.

Maak werkdruk bespreekbaar

Houdt de werksituatie in de gaten en maak werkstress bespreekbaar. Dat kan lastig zijn, zeker als de druk al zo hoog is. Toch is het goed om hier tijd voor te nemen. Ook is het belangrijk een veilige en open sfeer te creëren. Vraag hoe het met uw medewerkers gaat en kijk en luister goed naar de reacties. Krijgt u signalen dat het met iemand niet zo goed (meer) gaat? Ziet u dat iemand teveel werk op zijn bordje heeft of onvoldoende voor zichzelf opkomt? Ga dan direct het gesprek aan. Hopelijk kunt u daarmee erger voorkomen.

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp of bent u op zoek naar advies? U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

088-2986600

info@hoffmann.nl

Onze specialisten helpen u graag.

Fraude & Integriteit

Fraude op de financiële afdeling: ‘Het was ontzettend makkelijk'

Onlangs veroordeelde de rechtbank de voormalig CFO van een internationale onderneming tot een cel- en taakstraf, omdat hij over een periode van zeven jaar voor bijna vier ton had gefraudeerd. Deze verduistering was kinderspel, aldus de verdachte in de rechtbank: ‘Het was ontzettend makkelijk. Managers en accountants zetten blind hun handtekening als ik dat vroeg. Niemand stelde vragen.’

Fraude & Integriteit

Steeds vaker diefstal van medicijnen in de zorg

Afgelopen vrijdag was er een uitgebreide reportage in de nieuwsuitzending van EenVandaag over de toename van diefstal van medicijnen in de zorg. Ron Nieuwendijk, senior consultant Fraude & Integriteit bij Hoffmann kwam hier ook aan het woord. “Tien jaar geleden ging het bij één op de tien onderzoeksopdrachten uit de zorg om medicijndiefstal. Inmiddels is dat bij ongeveer één op de drie dossiers het geval,” aldus Ron. Reden waarom we hier ook vanuit Hoffmann weer aandacht voor willen vragen. Want wat is hiervan de oorzaak?

Fraude & Integriteit

Fraude door mede-aandeelhouder of -vennoot: wanneer kunt u onderzoek laten doen?

Als mensen met elkaar gaan samenwerken in een gezamenlijke bv of een vof, gebeurt dat vaak met veel energie én in vol vertrouwen. Er worden weinig afspraken gemaakt, laat staan op papier gezet. Men staat vooral in de ‘doe-stand’. Niet zelden blijkt dan later dat visies, verwachtingen en handelwijzen uiteenlopen, bijvoorbeeld omdat een van de partners zichzelf bevoordeelt ten koste van de onderneming. Als er dan niets op papier staat kan het ingewikkeld zijn om daar onderzoek naar te (laten) doen.

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.