Bij Hoffmann zien we op dit moment een flinke toename van het aantal meldingen van seksuele intimidatie op de werkvloer. Qua aantal meldingen staat seksuele intimidatie bij Hoffmann inmiddels op de derde plaats, na diefstal/verduistering en fraude. Reden genoeg dus om u nog eens te wijzen op het belang van preventie.

Wat is seksuele intimidatie?

De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hanteert de volgende definitie van seksuele intimidatie:

“Opmerkingen, gebaren en handelingen die een seksueel karakter hebben en die het slachtoffer als ongewenst ervaart. Denk aan seksueel getinte opmerkingen of berichten, iemand vastpakken, aanranding en verkrachting.”

Seksuele intimidatie openbaart zich doorgaans in (een combinatie van) drie vormen:

  1. Verbale intimidatie (met woorden). Denk hier aan seksueel getinte opmerkingen, grappen en intieme vragen of toespelingen.
  2. Non-verbale intimidatie (met gebaren of een gezichtsuitdrukking), zoals staren, seksueel gerichte gebaren of het tonen van seksueel getinte of pornografische afbeeldingen (ook via mail, WhatsApp of sms)
  3. Fysieke intimidatie (direct lichamelijk contact). Hieronder worden alle vormen van ongewenst fysiek contact verstaan. Dit kan een arm om de schouder zijn, beetpakken, knijpen, zoenen, de weg versperren, aanranden of zelfs verkrachten. In iemands ‘comfortzone’ komen kan ook een vorm van fysieke seksuele intimidatie zijn.

Ook een toename tijdens coronatijd

Zoals aangegeven heeft Hoffmann de laatste tijd aanzienlijk meer onderzoeken uitgevoerd naar seksuele intimidatie. Nu we al een jaar thuis werken valt het op dat medewerkers zich realiseren dat hetgeen ze eerder meegemaakt hebben op kantoor eigenlijk niet zo normaal is. En wellicht tegen de verwachtingen in zien we daarbij ook een flinke toename van het aantal zaken dat zich tijdens de coronatijd heeft afgespeeld. Hierbij gaat het om zaken waarin fysiek is geïntimideerd, maar vooral ook om zaken waarin digitale middelen werden gebruikt, zoals het ongevraagd tonen of sturen van pornografische afbeelden en filmpjes en het plaatsen van foto’s en contactgegevens op pornosites.

Opzettelijk of onbedoeld

Uit de hiervoor gegeven voorbeelden blijkt dat seksuele intimidatie veelal opzettelijk plaatsvindt. Maar het kan onbedoeld zo ervaren worden. Dit maakt het soms een lastig te herkennen probleem. Het gaat namelijk niet alleen om de intentie van de dader, maar om hoe de ontvanger het ervaart: wat voor de één een onschuldig grapje of een oprecht bedoelde liefdesverklaring is, kan voor de ander als vervelend, ongewenst, of intimiderend worden ervaren, zeker als er sprake is van ongelijke machtsverhoudingen.

Tevens verschuiven sommige verhoudingen tussen medewerkers, waarbij iemand een beetje aandacht van een college prima vindt en uiteindelijk niet meer in staat is het een halt toe te roepen wanneer het als niet prettig meer wordt ervaren.

Verantwoordelijkheid werkgever

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet is iedere organisatie verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving en beleid te voeren om alle vormen van seksuele intimidatie te voorkomen of te beperken. Dat betekent dat:

  • Iedereen binnen de organisatie op de hoogte moet zijn van het gewenste gedrag, het liefst omschreven met gedragsregels in een gedragscode. Door heldere kaders te schetsen zorgt u tevens dat mensen zelf ook blijven nadenken en hun verantwoordelijkheid nemen qua eigen gedrag.
  • Directie en management het juiste voorbeeldgedrag moeten vertonen.
  • Er een laagdrempelige mogelijkheid moet zijn om klachten te melden, bijvoorbeeld bij een interne- of externe vertrouwenspersoon.
  • Meldingen serieus moeten worden genomen en op de juiste manier moeten worden geregistreerd en opgevolgd.
  • Signalen van seksuele intimidatie moeten worden herkend en erkend, ook door collega’s en leidinggevenden.
  • Het niet naleven van de gedragscode gevolgen moet hebben.

Onze aanpak: onderzoek en preventie

Uiteraard biedt Hoffmann u de helpende hand als zich onverhoopt een incident heeft voorgedaan binnen uw organisatie. Wij doen onafhankelijk en objectief onderzoek, waarvan u de uitkomsten, als dat noodzakelijk is, kunt gebruiken in een arbeidsrechtelijke en/of juridische procedure.

Daarnaast kan Hoffman u helpen met het ontwikkelen van preventiebeleid, en kunnen wij leidinggevenden en medewerkers helpen inzicht te bieden in ongewenst gedrag. Hoe kunnen zij dit beter herkennen, erkennen én ertegen optreden? Dit doen we bijvoorbeeld in de vorm van workshops, (individuele) gesprekken of een gedragsprogramma onder leiding van onze psychologen.

ONLINE TALKSHOW - 16 maart 2021

Op dinsdag 16 maart organiseren we samen met Lexence en EY een online talkshow over seksuele intimidatie en ander ongewenst gedrag in tijden van corona. We starten om 14.00 uur.

De online talkshow wordt geleid door Sander Schimmelpenninck

Zijn tafelgasten zijn Ricardo Geervliet (EY), Frank ter Huurne (Lexence), Johan Klokman (Hoffmann) en Elke Weijkamp (Hoffmann). De gasten zullen vanuit hun eigen expertise het gesprek aan gaan over dit serieuze probleem in onze samenleving.

Wilt u weten hoe u seksuele intimidatie en ander ongewenst gedrag in uw organisatie kunt voorkomen, herkennen en aanpakken?

Schrijf u in

Meer weten?

Wilt u hier meer informatie over? Of wilt u dat wij een melding voor u onderzoeken? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Onze specialisten vertellen u er graag meer over.

088-2986600 

info@hoffmann.nl

Fraude & Integriteit

Drugs op de werkvloer, wat kunt u ertegen doen?

Was de zanger van Eurovisie Songfestivalwinnaar Måneskin afgelopen weekend nu wel of niet onder invloed van cocaïne? Zijn snuivende beweging in de green room deed in ieder geval vermoeden van wel. Maar uit een vrijwillige negatieve drugstest bleek het tegendeel. Fijn voor de organisatie en de Italiaanse band. Maar wat kunt u als werkgever doen als u vermoedt dat er op uw werkvloer drugs in het spel zijn?

Fraude & Integriteit

Zo gaat (digitaal) bewijsbeslag in zijn werk

Als u juridische stappen wilt ondernemen tegen frauderende (ex-)werknemers, zult u goed beslagen ten ijs moeten komen. Zo zult u uw verdenking moeten kunnen onderbouwen met bewijs. Maar wat doet u als dat bewijs zich bij die (ex-)werknemer thuis of bij een derde partij bevindt? In dit artikel vertelt Hoffmann u meer over het leggen van (digitaal) bewijsbeslag.

Fraude & Integriteit

Samenwerking Euler Hermes Nederland en Hoffmann: voor veilig zakendoen!

Euler Hermes Nederland en Hoffmann hebben de handen ineengeslagen om de ondernemers in Nederland te helpen fraude zoveel als mogelijk te voorkomen en in geval je ermee te maken krijgt de schade en onkosten te vergoeden.

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.