Na de onthullingen over seksueel ongewenst en mogelijk strafbaar gedrag bij het RTL-programma The Voice of Holland zit de schrik er bij veel organisaties goed in. Gebeurt dit bij ons ook? Is onze cultuur wél veilig genoeg om een melding te doen? Hoe pikken wij signalen op? En hoe staat het eigenlijk met ons beleid? Zomaar wat vragen die spelen.

En terecht. Want The Voice is nu groot in het nieuws, maar grensoverschrijdend gedrag vindt overal plaats: binnen bedrijven, in de sport, bij de overheid, in de zorg en bij non-profitorganisaties. Als Hoffmann vragen we daarom al langere tijd aandacht voor dit onderwerp. En ondersteunen we organisaties niet alleen met onze rechercheonderzoeken, maar ook op het vlak van cultuur en beleid. Waarvoor kunt u bij ons terecht?

1. Onafhankelijk onderzoek

Hoffmann is van oudsher het bekendste onderzoeksbureau van Nederland. Wij voeren jaarlijks tientallen onafhankelijke rechercheonderzoeken uit naar (seksueel) overschrijdend gedrag op de werkvloer. Deze onderzoeken voeren wij zorgvuldig, discreet en snel uit. Daarbij borgen wij onze onafhankelijkheid in de afspraken die wij met u maken. Want alleen dan heeft u de garantie dat u het echte verhaal boven tafel krijgt.

Uiteraard kunt u alleen onderzoek laten doen als de signalen en meldingen van ongewenst gedrag u ook daadwerkelijk bereiken. In de praktijk zien wij dat dit maar zelden het geval is. De oorzaak? Slachtoffers weten niet waar zij misstanden moeten melden of voelen zich niet veilig genoeg om een melding te maken. Ook niet bij de vertrouwenspersoon of het meldloket.

2. Ondersteuning bij anoniem melden

Daarom zijn wij het afgelopen jaar een samenwerking aangegaan met People Intouch. Hun klokkenluiderstool SpeakUp maakt het mogelijk om ongewenst gedrag anoniem te melden. Zowel telefonisch als digitaal, 24 uur per dag, 7 dagen per week. SpeakUp wordt wereldwijd al door vele organisaties gebruikt, van kleine organisaties tot multinationals.

Met SpeakUp kunt u de drempel om wangedrag te melden verlagen. Bovendien kijkt Hoffmann dan kosteloos mee met gedane meldingen, zodat we u in een vroegtijdig stadium kunnen adviseren over de vervolgstappen.

3. Externe vertrouwenspersonen

Ook biedt Hoffmann organisaties de mogelijkheid van een externe vertrouwenspersoon. Een externe vertrouwenspersoon is objectief en onafhankelijk; ook hiermee verlaagt u de drempel om wangedrag te melden.

Het opstellen van een meldcode en het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een goed begin voor de omgang met grensoverschrijdend gedrag binnen uw organisatie. Het probleem gaat echter verder dan dat, het raakt op veel vlakken de cultuur van de organisatie.

 

4. Cultuur

Er is vanuit de psychologie veel onderzoek gedaan naar het beïnvloeden van gedrag en het ontwikkelen van een organisatiecultuur. Daarbij zijn modellen en theorieën ontstaan die helpen om te begrijpen waar je in een organisatie interventies kan doen om de cultuur van een organisatie positief te beïnvloeden.

De gedragswetenschappers van Hoffmann zetten deze in om uw organisatie te faciliteren en ondersteunen bij een gewenste cultuurverandering. Wij bieden u inzicht in de cultuur van de organisatie door te analyseren waar zich binnen uw organisatie kwetsbaarheden en risico’s voordoen Als de huidige cultuur in kaart is gebracht wordt deze afgezet tegen de gewenste situatie. Op basis daarvan wordt met verschillende interventies verkend hoe de gewenste cultuurverandering tot stand kan worden gebracht.  

5. Beleid

Om de cultuur te bestendigen is het van belang de gewenste situatie zo concreet mogelijk te beschrijven in uw beleid. Met een gedegen beleid staat u tevens steviger in uw schoenen in het geval er signalen zijn van ongewenst grensoverschrijdend gedrag. Ook hier kan Hoffmann een rol spelen, wij kunnen u helpen met uw beleid op te stellen, te optimaliseren of mee te denken over een gedragscode.  

Meer informatie?

Heeft u hier vragen over? Of wilt u eens met een van onze medewerkers sparren over de veiligheid binnen uw organisatie?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op via 088-2986600 of rechtstreeks met:

Profielfoto Johan Klokman

Johan Klokman

Senior consultant

Fraude & Integriteit

j.klokman@hoffmann.nl

Profielfoto Esther Kraan

Esther Kraan

Gedragswetenschapper

 

e.kraan@hoffmann.nl

Profielfoto Floor Dijkshoorn

Floor Dijkshoorn

Gedragswetenschapper

 

f.dijkshoorn@hoffmann.nl

Profielfoto Mo Ballari

Mo Ballari

Senior consultant

Security Risk Management

m.ballari@hoffmann.nl

Grensoverschrijdend gedrag

Voorkom een kater door onafhankelijk onderzoek bij mogelijk grensoverschrijdend gedrag

Afgelopen weekend is Joost Klein, naar het zich nu laat aanzien naar aanleiding van een klacht, uitgesloten van deelname aan de finale van het Eurovisie Songfestival. Tot op de dag van vandaag is niet duidelijk geworden wat er nu exact heeft plaatsgevonden. De lezingen hierover lopen uiteen in de media. Het uitsluiten van deelname aan de finale lijkt in verhouding tot het vermeende gedrag erg zwaar. Uitleg wordt nauwelijks gegeven, anders dan de verwijzing naar het belang van een veilige werkomgeving.

Grensoverschrijdend gedrag

Opinie Hoffmann - handreiking Hamer - cultuurverandering op de werkvloer

Op 13 maart 2024 heeft de Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, Mariëtte Hamer, een nieuwe handreiking gepubliceerd: Cultuurverandering op de werkvloer. In deze handreiking gaat Hamer uitgebreid in op hoe organisaties om dienen te gaan met de preventie en aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGOG) op de werkvloer. In het eerste gedeelte gaat Hamer verder in op de preventie van SGOG, in het tweede gedeelte gaat zij in op de omgang met meldingen van SGOG. 

Grensoverschrijdend gedrag

Opinie Hoffmann naar aanleiding van handreiking Mariëtte Hamer

Op 17 mei presenteerde Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, Mariëtte Hamer, een handreiking hoe om te gaan met meldingen van seksueel overschrijdend gedrag op de werkvloer. In deze handreiking geeft zij werkgevers 29 tips en tricks, variërend van ‘denk van tevoren na wat je moet doen’ en ‘leef je in in de melder’ tot ‘evalueer’. Hamer presenteerde de handreiking nadrukkelijk als een ‘prototype’ en nodigde organisaties uit om mee te denken om het document verder te ontwikkelen.

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.