De laatste tijd wordt Hoffmann weer veel ingeschakeld in onderzoeken naar ongewenst gedrag op de werkvloer: pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. En dat laatste zó vaak, dat er wel sprake lijkt van een opleving van de #Metoo-meldingen. Uiteraard voeren wij in die zaken gedegen onderzoek uit, maar veel organisaties zouden ook gebaat zijn bij onze preventieve aanpak.

Onderzoek

Pesten, discriminatie, intimidatie en ongewenst gedrag op de werkvloer. Het komt vaker voor dan u denkt. En het is vaak al jarenlang aan de gang. Misschien is het zelfs onderdeel van de cultuur en wordt het niet eens meer als zodanig herkend, laat staan erkend en aangepakt. Maar als er onvoldoende tegen ongewenst gedrag wordt opgetreden, zorgt dat voor een slechte werksfeer, ongelukkige medewerkers en meer verzuim.

Soms zijn er externe prikkels nodig die bewustwording creëren rond ongewenst gedrag. De #Metoo-beweging en de #BlackLivesMatter-beweging zijn daar goede voorbeelden van. Soms  zijn er ook interne prikkels die ervoor zorgen dat ongewenst gedrag wordt benoemd. Nieuwe medewerkers bijvoorbeeld, die vraagtekens zetten bij het ongewenste gedrag en/of daar een melding van maken.

De laatste tijd is Hoffmann betrokken geweest bij een groot aantal onderzoeken naar ongewenst gedrag op en rond de werkvloer. Tijdens die onderzoeken bleek dat het gedrag soms al (tientallen) jaren aan de gang was, vaak in situaties waarin er sprake was van ongelijke machtsverhoudingen. Ook bleek dat in die organisaties niet veel werk werd gemaakt van preventie. Voor Hoffmann aanleiding om het preventieprogramma onder de aandacht te brengen.

Preventie

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet is iedere organisatie verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving en beleid te ontwikkelen ten aanzien van ongewenst gedrag, het zogenaamde PSA-beleid. Vaste onderdelen van dit beleid zijn een protocol ongewenste omgangsvormen, een klachtenprocedure, de benoeming van een vertrouwenspersoon en een registratie van incidenten. Hoffmann ziet dat bij veel organisaties dit beleid niet aanwezig is. Daardoor is voor veel medewerkers niet duidelijk wat een veilige werkomgeving inhoudt. Als eerste stap in het preventiebeleid kan Hoffmann helpen dit beleid te ontwikkelen.

Daarnaast helpt Hoffmann organisaties, leidinggevenden en medewerkers ongewenst gedrag te herkennen, te erkennen en ertegen op te treden. Dat doen we, afhankelijk van wat de organisatie nodig heeft, met:

  • Een maatwerk workshop voor management en leidinggevenden, waarin aandacht wordt geschonken aan:

          - hoe ongewenst gedrag kan worden tegengegaan, niet alleen fysiek en verbaal, maar ook digitaal;

          - signalen om ongewenst gedrag te herkennen;

          - technieken om gedrag bespreekbaar te maken;

          - de manier waarop met een melding of klachten moet worden omgegaan.

  • (Individuele) gesprekken op de werkvloer.
  • Een gedragsprogramma onder leiding van onze psychologen.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over onze onderzoeken en preventieprogramma’s? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Onze specialisten vertellen u er graag meer over.

088-2986600 

info@hoffmann.nl

Grensoverschrijdend gedrag

Voorkom een kater door onafhankelijk onderzoek bij mogelijk grensoverschrijdend gedrag

Afgelopen weekend is Joost Klein, naar het zich nu laat aanzien naar aanleiding van een klacht, uitgesloten van deelname aan de finale van het Eurovisie Songfestival. Tot op de dag van vandaag is niet duidelijk geworden wat er nu exact heeft plaatsgevonden. De lezingen hierover lopen uiteen in de media. Het uitsluiten van deelname aan de finale lijkt in verhouding tot het vermeende gedrag erg zwaar. Uitleg wordt nauwelijks gegeven, anders dan de verwijzing naar het belang van een veilige werkomgeving.

Grensoverschrijdend gedrag

Opinie Hoffmann - handreiking Hamer - cultuurverandering op de werkvloer

Op 13 maart 2024 heeft de Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, Mariëtte Hamer, een nieuwe handreiking gepubliceerd: Cultuurverandering op de werkvloer. In deze handreiking gaat Hamer uitgebreid in op hoe organisaties om dienen te gaan met de preventie en aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGOG) op de werkvloer. In het eerste gedeelte gaat Hamer verder in op de preventie van SGOG, in het tweede gedeelte gaat zij in op de omgang met meldingen van SGOG. 

Grensoverschrijdend gedrag

Opinie Hoffmann naar aanleiding van handreiking Mariëtte Hamer

Op 17 mei presenteerde Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, Mariëtte Hamer, een handreiking hoe om te gaan met meldingen van seksueel overschrijdend gedrag op de werkvloer. In deze handreiking geeft zij werkgevers 29 tips en tricks, variërend van ‘denk van tevoren na wat je moet doen’ en ‘leef je in in de melder’ tot ‘evalueer’. Hamer presenteerde de handreiking nadrukkelijk als een ‘prototype’ en nodigde organisaties uit om mee te denken om het document verder te ontwikkelen.

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.