De laatste tijd wordt Hoffmann weer veel ingeschakeld in onderzoeken naar ongewenst gedrag op de werkvloer: pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. En dat laatste zó vaak, dat er wel sprake lijkt van een opleving van de #Metoo-meldingen. Uiteraard voeren wij in die zaken gedegen onderzoek uit, maar veel organisaties zouden ook gebaat zijn bij onze preventieve aanpak.

Onderzoek

Pesten, discriminatie, intimidatie en ongewenst gedrag op de werkvloer. Het komt vaker voor dan u denkt. En het is vaak al jarenlang aan de gang. Misschien is het zelfs onderdeel van de cultuur en wordt het niet eens meer als zodanig herkend, laat staan erkend en aangepakt. Maar als er onvoldoende tegen ongewenst gedrag wordt opgetreden, zorgt dat voor een slechte werksfeer, ongelukkige medewerkers en meer verzuim.

Soms zijn er externe prikkels nodig die bewustwording creëren rond ongewenst gedrag. De #Metoo-beweging en de #BlackLivesMatter-beweging zijn daar goede voorbeelden van. Soms  zijn er ook interne prikkels die ervoor zorgen dat ongewenst gedrag wordt benoemd. Nieuwe medewerkers bijvoorbeeld, die vraagtekens zetten bij het ongewenste gedrag en/of daar een melding van maken.

De laatste tijd is Hoffmann betrokken geweest bij een groot aantal onderzoeken naar ongewenst gedrag op en rond de werkvloer. Tijdens die onderzoeken bleek dat het gedrag soms al (tientallen) jaren aan de gang was, vaak in situaties waarin er sprake was van ongelijke machtsverhoudingen. Ook bleek dat in die organisaties niet veel werk werd gemaakt van preventie. Voor Hoffmann aanleiding om het preventieprogramma onder de aandacht te brengen.

Preventie

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet is iedere organisatie verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving en beleid te ontwikkelen ten aanzien van ongewenst gedrag, het zogenaamde PSA-beleid. Vaste onderdelen van dit beleid zijn een protocol ongewenste omgangsvormen, een klachtenprocedure, de benoeming van een vertrouwenspersoon en een registratie van incidenten. Hoffmann ziet dat bij veel organisaties dit beleid niet aanwezig is. Daardoor is voor veel medewerkers niet duidelijk wat een veilige werkomgeving inhoudt. Als eerste stap in het preventiebeleid kan Hoffmann helpen dit beleid te ontwikkelen.

Daarnaast helpt Hoffmann organisaties, leidinggevenden en medewerkers ongewenst gedrag te herkennen, te erkennen en ertegen op te treden. Dat doen we, afhankelijk van wat de organisatie nodig heeft, met:

  • Een maatwerk workshop voor management en leidinggevenden, waarin aandacht wordt geschonken aan:

          - hoe ongewenst gedrag kan worden tegengegaan, niet alleen fysiek en verbaal, maar ook digitaal;
          - signalen om ongewenst gedrag te herkennen;
          - technieken om gedrag bespreekbaar te maken;
          - de manier waarop met een melding of klachten moet worden omgegaan.

  • (Individuele) gesprekken op de werkvloer.
  • Een gedragsprogramma onder leiding van onze psychologen.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over onze onderzoeken en preventieprogramma’s? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Onze specialisten vertellen u er graag meer over.

088-2986600 

info@hoffmann.nl

Cybersecurity & Security Risk Management

Ultimum en Hoffmann bundelen menselijke en technische krachten binnen Cybersecurity

Beide bedrijven zijn gespecialiseerd in Cybersecurity, maar met een andere focus. Waar Ultimum zich met de logistieke en technische aspecten van online veiligheid bezighoudt, richt Hoffmann zich op bewustwording en cyberveilig gedrag van medewerkers binnen een organisatie. Dat bood aanleiding om samen te werken en daarmee een bijzondere dienstverlening te kunnen aanbieden.  

Cybersecurity & Security Risk Management

Vrees voor ransomware neemt toe

De afgelopen weken waren cyberaanvallen weer veel in het nieuws. Zo werden de systemen van de gemeente Hof van Twente versleuteld en konden hackers informatie over het Pfizervaccin inzien bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam. Bij Hoffmann merken we al een tijdje dat de vrees voor cyberaanvallen met gijzelsoftware toeneemt.

Cybersecurity & Security Risk Management

Cybersecurity: de voordelen van Red Teaming

Het nut van investeringen in cybersecurity bewijst zich pas als er zich een mogelijke aanval voordoet. Bovendien zullen professionele hackers er alles aan doen om iedere vorm van beveiliging te omzeilen. Onze Myra van Esch, director Cybersecurity & Security Risk Management, ziet dit in de dagelijkse praktijk en pleit voor het structureel testen van de beveiliging door middel van Red Teaming.

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.