De laatste tijd wordt Hoffmann weer veel ingeschakeld in onderzoeken naar ongewenst gedrag op de werkvloer: pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. En dat laatste zó vaak, dat er wel sprake lijkt van een opleving van de #Metoo-meldingen. Uiteraard voeren wij in die zaken gedegen onderzoek uit, maar veel organisaties zouden ook gebaat zijn bij onze preventieve aanpak.

Onderzoek

Pesten, discriminatie, intimidatie en ongewenst gedrag op de werkvloer. Het komt vaker voor dan u denkt. En het is vaak al jarenlang aan de gang. Misschien is het zelfs onderdeel van de cultuur en wordt het niet eens meer als zodanig herkend, laat staan erkend en aangepakt. Maar als er onvoldoende tegen ongewenst gedrag wordt opgetreden, zorgt dat voor een slechte werksfeer, ongelukkige medewerkers en meer verzuim.

Soms zijn er externe prikkels nodig die bewustwording creëren rond ongewenst gedrag. De #Metoo-beweging en de #BlackLivesMatter-beweging zijn daar goede voorbeelden van. Soms  zijn er ook interne prikkels die ervoor zorgen dat ongewenst gedrag wordt benoemd. Nieuwe medewerkers bijvoorbeeld, die vraagtekens zetten bij het ongewenste gedrag en/of daar een melding van maken.

De laatste tijd is Hoffmann betrokken geweest bij een groot aantal onderzoeken naar ongewenst gedrag op en rond de werkvloer. Tijdens die onderzoeken bleek dat het gedrag soms al (tientallen) jaren aan de gang was, vaak in situaties waarin er sprake was van ongelijke machtsverhoudingen. Ook bleek dat in die organisaties niet veel werk werd gemaakt van preventie. Voor Hoffmann aanleiding om het preventieprogramma onder de aandacht te brengen.

Preventie

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet is iedere organisatie verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving en beleid te ontwikkelen ten aanzien van ongewenst gedrag, het zogenaamde PSA-beleid. Vaste onderdelen van dit beleid zijn een protocol ongewenste omgangsvormen, een klachtenprocedure, de benoeming van een vertrouwenspersoon en een registratie van incidenten. Hoffmann ziet dat bij veel organisaties dit beleid niet aanwezig is. Daardoor is voor veel medewerkers niet duidelijk wat een veilige werkomgeving inhoudt. Als eerste stap in het preventiebeleid kan Hoffmann helpen dit beleid te ontwikkelen.

Daarnaast helpt Hoffmann organisaties, leidinggevenden en medewerkers ongewenst gedrag te herkennen, te erkennen en ertegen op te treden. Dat doen we, afhankelijk van wat de organisatie nodig heeft, met:

  • Een maatwerk workshop voor management en leidinggevenden, waarin aandacht wordt geschonken aan:

          - hoe ongewenst gedrag kan worden tegengegaan, niet alleen fysiek en verbaal, maar ook digitaal;
          - signalen om ongewenst gedrag te herkennen;
          - technieken om gedrag bespreekbaar te maken;
          - de manier waarop met een melding of klachten moet worden omgegaan.

  • (Individuele) gesprekken op de werkvloer.
  • Een gedragsprogramma onder leiding van onze psychologen.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over onze onderzoeken en preventieprogramma’s? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Onze specialisten vertellen u er graag meer over.

088-2986600 

info@hoffmann.nl

(On)gewenst gedrag op de werkvloer

Relatie op de werkvloer wat als de liefde over is

Waar mensen veel en intensief samen zijn, ontstaan er nog wel eens kriebels. Ook tussen collega's. Liefde op de werkvloer komt vaker voor dan u denkt. Volgens het CBS zijn er ruim 150.000 stellen op de werkvloer. Dit betekent dat 4% van de werknemers een relatie heeft met iemand binnen dezelfde organisatie, flirts en stiekeme affaires niet meegerekend. Allemaal spannend, leuk en aardig misschien, maar wat gebeurt er als de liefde over is? En de relatiebreuk leidt tot spanningen op de werkvloer?

(On)gewenst gedrag op de werkvloer

Voorkom ongewenst gedrag tijdens de bedrijfsborrel

De afgelopen maanden is er een heleboel ingehaald. Vrijdagmiddagborrels, bedrijfsuitjes en bedrijfsfeesten, het mocht allemaal weer. Fijn! Maar bij Hoffmann zagen we vrijwel direct een (forse) toename van het aantal meldingen van ongewenst gedrag. Reden waarom we graag uw aandacht voor dit onderwerp vragen, zeker nu het einde van het jaar nadert en de kerstborrels en eindejaarsfeesten er weer aankomen.

(On)gewenst gedrag op de werkvloer

Wat doet u met een anonieme melding van ongewenst gedrag?

Het is vandaag 8 maart: internationale vrouwendag. Precies een jaar geleden trapten wij onze campagne rondom het onderwerp seksuele intimidatie op de werkvloer af. Sindsdien hebben wij continu aandacht voor dit onderwerp gevraagd.  Wij merken wij dat veel organisaties worstelen met de afhandeling van anonieme meldingen. We geven u graag een aantal tips.

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.