De redenen om fraude te plegen zijn per persoon anders, maar het valt ons bij Hoffmann de laatste tijd op dat veel betrokkenen een forse schuldenpositie hebben, zonder dat de werkgever daarmee bekend is. Medewerkers met forse schulden zijn vaak gevoeliger voor omkoping, diefstal en fraude. Hoe kunt u voorkomen dat u als bedrijf hiermee te maken krijgt?

Cijfers schuldenproblematiek

Om u inzicht te geven in hoe groot de schuldenproblematiek eigenlijk is, zetten we een aantal cijfers voor u op een rij:

  • Ruim 5 miljoen mensen in Nederland hebben geen spaargeld. Dit betekent dat zij geen tegenslagen kunnen opvangen en niet kunnen investeren.
  • Ruim 30% van de huishoudens heeft een betalingsachterstand.
  • Ruim 614.000 huishoudens staan geregistreerd met problematische schulden. Dit zijn meer dan 1 miljoen mensen die hun schulden niet meer op eigen kracht kunnen wegwerken.
  • Van deze groep krijgt slechts 14% hulp, bijvoorbeeld via de schuldhulpverlening. De rest probeert zelf uit de schulden te komen.
  • Gemiddeld duurt het 5 jaar voordat iemand hulp inroept bij financiële problemen.

Het werkelijke aantal huishoudens met problematische schulden ligt naar alle waarschijnlijkheid nog hoger. Sommige mensen blijven namelijk onder de radar, bijvoorbeeld omdat zij geld hebben geleend bij familieleden of kennissen en daardoor niet geregistreerd staan.

Op dit moment is er nog geen sterke toename van de schuldenproblematiek te zien door corona. Dit zegt echter niet zoveel; bij de financiële crisis van 2008 kwamen veel problemen pas jaren later aan het licht. Bovendien zijn veel ondernemingen tot nu toe overeind gehouden door de steunmaatregelen van de overheid. Nu deze maatregelen zijn geëindigd en vanaf oktober 2022 ook de belastingschulden moeten worden terugbetaald, verwachten schuldhulpverleners dat het aantal huishoudens met problematische schulden de komende tijd fors zal toenemen.

Hoe kunt u diefstal, omkoping en fraude voorkomen?

Er zijn verschillende manieren waarop u diefstal, omkoping en fraude van medewerkers met schulden kunt voorkomen:

1.

Een belangrijk middel om de schuldenpositie van potentiële werknemers aan het licht te brengen is de pre-employment screening van kandidaten. De afgelopen jaren hebben we gezien dat vanwege de coronapandemie veel medewerkers zijn aangenomen na een verkorte procedure en een enkel sollicitatiegesprek via Teams of Zoom. Een pre-employment screening werd daarbij veelal achterwege gelaten. Het is belangrijk om deze screenings nu op te pakken, ook in de huidige krappe arbeidsmarkt.

2.

Tijdens de coronapandemie hebben we ook gezien dat medewerkers vanwege het werken op afstand meer vrijheden en bevoegdheden hebben gekregen. Ook de medewerkers die zijn aangenomen zonder pre-employment screening. Het blijft dus belangrijk om toegekende rechten en bevoegdheden periodiek na te lopen en het betalingsverkeer steekproefsgewijs te controleren en in te passen in de AO/IC.

3.

Als u erachter komt dat een kandidaat of medewerker (problematische) schulden heeft, hoeft dit niet automatisch te betekenen dat u deze kandidaat niet kunt aannemen of het contract niet moet verlengen. De arbeidsmarkt is tenslotte al krap genoeg. In plaats daarvan kunt u ook met de medewerker in gesprek gaan en uw hulp aanbieden. Deze aanpak kent ook andere voordelen: grotere betrokkenheid van uw medewerker bij uw bedrijf, minder ziekteverzuim en minder productieverlies als gevolg van stress en (daardoor) minder functioneren.

Maar wat kunt u dan concreet doen? Om te beginnen is het belangrijk om een veilige omgeving te creëren waarin medewerkers over hun financiële problemen kunnen praten zonder dat ze bang hoeven te zijn voor ontslag of het niet verlengen van hun arbeidsovereenkomst. Bent u eenmaal in gesprek met een kandidaat of medewerker met schulden? Dan kunt u hem of haar doorverwijzen naar het Nibud, waar verschillende opleidingen en vormen van ondersteuning verkrijgbaar zijn. Ook kunt u de medewerker doorverwijzen naar de schuldhulpverlening van de gemeente of als werkgever zelf een Nibud-coach inschakelen.

Toch vermoedens van fraude?

Vermoedt u dat er binnen uw organisatie toch sprake is van fraude, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen? Dan kunt u Hoffmann inschakelen voor een (digitaal forensisch) onderzoek.

088-2986600

info@hoffmann.nl

Onze specialisten zijn u graag van dienst.

Fraude & Integriteit

Fraude op de financiële afdeling: ‘Het was ontzettend makkelijk'

Onlangs veroordeelde de rechtbank de voormalig CFO van een internationale onderneming tot een cel- en taakstraf, omdat hij over een periode van zeven jaar voor bijna vier ton had gefraudeerd. Deze verduistering was kinderspel, aldus de verdachte in de rechtbank: ‘Het was ontzettend makkelijk. Managers en accountants zetten blind hun handtekening als ik dat vroeg. Niemand stelde vragen.’

Fraude & Integriteit

Steeds vaker diefstal van medicijnen in de zorg

Afgelopen vrijdag was er een uitgebreide reportage in de nieuwsuitzending van EenVandaag over de toename van diefstal van medicijnen in de zorg. Ron Nieuwendijk, senior consultant Fraude & Integriteit bij Hoffmann kwam hier ook aan het woord. “Tien jaar geleden ging het bij één op de tien onderzoeksopdrachten uit de zorg om medicijndiefstal. Inmiddels is dat bij ongeveer één op de drie dossiers het geval,” aldus Ron. Reden waarom we hier ook vanuit Hoffmann weer aandacht voor willen vragen. Want wat is hiervan de oorzaak?

Fraude & Integriteit

Fraude door mede-aandeelhouder of -vennoot: wanneer kunt u onderzoek laten doen?

Als mensen met elkaar gaan samenwerken in een gezamenlijke bv of een vof, gebeurt dat vaak met veel energie én in vol vertrouwen. Er worden weinig afspraken gemaakt, laat staan op papier gezet. Men staat vooral in de ‘doe-stand’. Niet zelden blijkt dan later dat visies, verwachtingen en handelwijzen uiteenlopen, bijvoorbeeld omdat een van de partners zichzelf bevoordeelt ten koste van de onderneming. Als er dan niets op papier staat kan het ingewikkeld zijn om daar onderzoek naar te (laten) doen.

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.