Cybercriminaliteit en aanvallen van hackers vormen een groeiende bedreiging voor bedrijven. Maar niet alleen criminele activiteiten van derden, ook eigen medewerkers kunnen schade aanrichten. Nederlandse opsporingsinstanties registreren jaarlijks duizenden situaties en voorvallen. Hierbij brengen de eigen medewerkers schade toe aan hun bedrijf door fraude, verduistering of schade aan eigendommen. En dat loopt soms tot in de miljoenen.

Euler Hermes Nederland en Hoffmann hebben daarom de handen ineengeslagen

Om zo de ondernemers in Nederland te helpen fraude zoveel als mogelijk te voorkomen en in geval je ermee te maken krijgt de schade en onkosten te vergoeden.

Johan Klokman, Senior Consultant Hoffmann: “Uitgangspunt voor onze samenwerking is ondernemers te helpen frauderisico’s te beperken en te ontzorgen. Door gebruik te maken van de solide kennis, kunde en oplossingsgerichtheid van Hoffmann in combinatie met de jarenlange ervaring van Europees marktleider fraudeverzekeringen Euler Hermes, kunnen wij ondernemers helpen bij alle fraudeproblemen. Zowel aan de voorkant, preventief met hulp van Hoffmann, als aan de achterkant, via de fraudeverzekering van Euler Hermes.”

Ons doel is om ondernemers te laten ondervinden wat met een gerust hart zakendoen inhoudt”

Niels de Bever, Hoofd Marketing Euler Hermes Benelux

Een van de onderdelen van de samenwerking is de fraudescan van Hoffmann

Hiermee krijgt een ondernemer direct inzicht in hoeverre hij zijn risico’s tegen fraude voldoende beheerst. Onderdeel van de scan is een persoonlijk advies met eventuele aanvullende preventiemaatregelen. De implementatie van deze preventiemaatregelen leidt tot een aantrekkelijke korting op de fraudeverzekering van Euler Hermes.

“Ons doel is om ondernemers te laten ondervinden wat met een gerust hart zakendoen inhoudt”, aldus Niels de Bever, Hoofd Marketing Euler Hermes Benelux. “Dankzij de Hoffmann fraudescan en onze fraudeverzekering. Hiermee bescherm je jouw bedrijf tegen financiële schade door interne fraude én externe fraude. Daarnaast dekt de fraudeverzekering ook de kosten voor het herstel van digitale gegevens, herstel van reputatieschade en kosten voor eventuele gerechtelijke procedures.”

We hebben in samenwerking met Euler Hermes een Fraude preventiegids opgemaakt die u hier kunt downloaden. 

Met deze gratis gids maakt u een mooie stap om de strijd tegen fraude te winnen en uw teams bewust te maken van de risico's. 

Meer weten over de samenwerking tussen

Euler Hermes en Hoffmann?

Of wil je meer weten over het fraudepakket wat wij ondernemers aanbieden?

088-2986600 

info@hoffmann.nl

Fraude & Integriteit

Fraude op de financiële afdeling: ‘Het was ontzettend makkelijk'

Onlangs veroordeelde de rechtbank de voormalig CFO van een internationale onderneming tot een cel- en taakstraf, omdat hij over een periode van zeven jaar voor bijna vier ton had gefraudeerd. Deze verduistering was kinderspel, aldus de verdachte in de rechtbank: ‘Het was ontzettend makkelijk. Managers en accountants zetten blind hun handtekening als ik dat vroeg. Niemand stelde vragen.’

Fraude & Integriteit

Steeds vaker diefstal van medicijnen in de zorg

Afgelopen vrijdag was er een uitgebreide reportage in de nieuwsuitzending van EenVandaag over de toename van diefstal van medicijnen in de zorg. Ron Nieuwendijk, senior consultant Fraude & Integriteit bij Hoffmann kwam hier ook aan het woord. “Tien jaar geleden ging het bij één op de tien onderzoeksopdrachten uit de zorg om medicijndiefstal. Inmiddels is dat bij ongeveer één op de drie dossiers het geval,” aldus Ron. Reden waarom we hier ook vanuit Hoffmann weer aandacht voor willen vragen. Want wat is hiervan de oorzaak?

Fraude & Integriteit

Fraude door mede-aandeelhouder of -vennoot: wanneer kunt u onderzoek laten doen?

Als mensen met elkaar gaan samenwerken in een gezamenlijke bv of een vof, gebeurt dat vaak met veel energie én in vol vertrouwen. Er worden weinig afspraken gemaakt, laat staan op papier gezet. Men staat vooral in de ‘doe-stand’. Niet zelden blijkt dan later dat visies, verwachtingen en handelwijzen uiteenlopen, bijvoorbeeld omdat een van de partners zichzelf bevoordeelt ten koste van de onderneming. Als er dan niets op papier staat kan het ingewikkeld zijn om daar onderzoek naar te (laten) doen.

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.