Zoals u van ons gewend bent, houden wij u regelmatig op de hoogte van trends die wij tijdens onze onderzoeken signaleren. Zo konden wij u in de coronatijd regelmatig informeren over trends in verzuim- en factuurfraude. En over een ander terugkerend onderwerp: ongewenst gedrag. Op dit moment zien wij weer een toename in het aantal aanvragen voor onderzoeken naar seksuele intimidatie.

We pikken het niet langer

In de laatste Hoffmann Tips hebben we uitgebreid stilgestaan bij het onderwerp seksuele intimidatie. Zoals Martijn van de Beek in zijn column al aangaf: we zien dat medewerkers op de werkvloer minder van elkaar accepteren en dat ongewenst gedrag vaker wordt gemeld. Dat is een goede ontwikkeling, want hoe eerder signalen van ongewenst gedrag binnenkomen, hoe eerder u kunt ingrijpen.

Seksuele intimidatie

Een van de meest voorkomende vormen van ongewenst gedrag is seksuele intimidatie. Waar we in de coronatijd een toename zagen in het aantal meldingen van digitale vormen van seksuele intimidatie, zien we de laatste tijd weer een toename in fysieke vormen van seksuele intimidatie. Deze toename lijkt het grootst bij organisaties waar gewerkt wordt met kwetsbare groepen. Denkt u daarbij niet alleen aan cliënten in de GGZ, of studenten. Maar bijvoorbeeld ook aan uitzendkrachten en medewerkers met een tijdelijk contract. De kwetsbare positie waarin deze laatstgenoemde groep zich bevindt zorgt, zeker in sectoren/bedrijven met een sterke machocultuur, regelmatig voor ongewenste situaties.

Uit de onderzoeken die wij hebben uitgevoerd, blijkt dat er vaak al signalen waren die eerder opgepikt hadden kunnen worden. Een hoog ziekteverzuim bijvoorbeeld. Of uitzendkrachten die plotseling en zonder opgaaf van reden van de radar verdwijnen, tijdelijke krachten die zonder aanwijsbare oorzaak een promotie krijgen, et cetera. En dat is zonde, want daardoor werden de problemen bij deze organisaties vaak te laat onderkend.

Wat deze organisaties met elkaar gemeen hebben, is dat zij veelal geen meldpunt hadden om ongewenst gedrag veilig te melden. Wist u al dat Hoffman om die reden een samenwerking is aangegaan met People Intouch, een organisatie die is gespecialiseerd in Speakup-regelingen? Door deze regelingen weten medewerkers hoe en waar zij ongewenst gedrag kunnen melden. U leest er hier meer over.

Meer lezen over ongewenst gedrag?

In het whitepaper ‘Ongewenst gedrag op de werkvloer’ wordt ingegaan op de oorzaken en effecten van ongewenst gedrag op de werkvloer. Ook staan er tips in om seksuele intimidatie te voorkomen, herkennen en aan te pakken.

Download het whitepaper

En dan nog iets: we gaan weer meer thuiswerken

Onlangs heeft het kabinet weer met klem opgeroepen om - gelet op de toename van het aantal positieve coronagevallen - meer thuis te gaan werken, het liefst 50% van de werkweek. In de voorbije lockdowns hebben wij u regelmatig gewezen op de gevaren die dit met zich meebrengt. Zo liggen verzuim-, CEO- en factuurfraude weer op de loer. Blijf hier alert op.

Vragen?

Heeft u vragen over deze trends of kunnen we u ergens bij helpen? 

Neem contact met ons op en wij helpen u verder!

088-2986600

info@hoffmann.nl

Fraude & Integriteit

Fraude op de financiële afdeling: ‘Het was ontzettend makkelijk'

Onlangs veroordeelde de rechtbank de voormalig CFO van een internationale onderneming tot een cel- en taakstraf, omdat hij over een periode van zeven jaar voor bijna vier ton had gefraudeerd. Deze verduistering was kinderspel, aldus de verdachte in de rechtbank: ‘Het was ontzettend makkelijk. Managers en accountants zetten blind hun handtekening als ik dat vroeg. Niemand stelde vragen.’

Fraude & Integriteit

Steeds vaker diefstal van medicijnen in de zorg

Afgelopen vrijdag was er een uitgebreide reportage in de nieuwsuitzending van EenVandaag over de toename van diefstal van medicijnen in de zorg. Ron Nieuwendijk, senior consultant Fraude & Integriteit bij Hoffmann kwam hier ook aan het woord. “Tien jaar geleden ging het bij één op de tien onderzoeksopdrachten uit de zorg om medicijndiefstal. Inmiddels is dat bij ongeveer één op de drie dossiers het geval,” aldus Ron. Reden waarom we hier ook vanuit Hoffmann weer aandacht voor willen vragen. Want wat is hiervan de oorzaak?

Fraude & Integriteit

Fraude door mede-aandeelhouder of -vennoot: wanneer kunt u onderzoek laten doen?

Als mensen met elkaar gaan samenwerken in een gezamenlijke bv of een vof, gebeurt dat vaak met veel energie én in vol vertrouwen. Er worden weinig afspraken gemaakt, laat staan op papier gezet. Men staat vooral in de ‘doe-stand’. Niet zelden blijkt dan later dat visies, verwachtingen en handelwijzen uiteenlopen, bijvoorbeeld omdat een van de partners zichzelf bevoordeelt ten koste van de onderneming. Als er dan niets op papier staat kan het ingewikkeld zijn om daar onderzoek naar te (laten) doen.

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.