De afgelopen 1,5 jaar hebben wij u regelmatig op de hoogte gehouden van trends die wij signaleerden als gevolg van corona en/of de lockdown. Een terugkerend onderwerp in die updates: verzuimfraude. Naast diefstal en factuurfraude een van de meest gemelde misstanden binnen organisaties. Ook op dit moment zien wij weer een toename in het aantal aanvragen voor ziekteverzuimcontroles.

Krappe arbeidsmarkt

Want hoewel men in het begin van de pandemie nog vreesde voor een enorme financiële crisis met bijbehorende werkloosheid, is de arbeidsmarkt krapper dan ooit. In augustus meldde het CBS zelfs dat er op dit moment meer vacatures zijn dan werklozen. En dat is voor het eerst sinds het begin van de metingen in 2003.

De krapte is het grootst in de handel, zakelijke dienstverlening, zorg en horeca. En in een aantal van die branches zien werknemers op dit moment de kans schoon om voor zichzelf te beginnen. Naast hun baan, welteverstaan. De afgelopen periode hebben wij meerdere onderzoeken uitgevoerd naar werknemers die zich hadden ziek gemeld bij hun werkgever (of het payroll bedrijf) en vervolgens als freelancer aan de slag gingen bij een ander bedrijf uit dezelfde branche.

Deze zaken kwamen veelal aan het rollen door een melding van collega’s. Er werd namelijk niet eens stiekem over gedaan, sterker nog, die collega’s werden aangespoord om hetzelfde te doen. Gelukkig voor onze opdrachtgevers besloten zij hier niet toe over te gaan en er melding van te doen bij het management, waarop het management Hoffmann inschakelde voor een ziekteverzuim onderzoek.  

Ziekteverzuim onderzoek - hoe werkt dat?

Hoffmann kan een ziekteverzuim onderzoek uitvoeren op het moment dat er voldoende concrete aanwijzingen zijn dat een medewerker zich onterecht heeft ziek gemeld. Tijdens zo’n controle voeren wij eerst een informatief onderzoek uit, waarbij we controleren of de ziekgemelde medewerker zich inderdaad bezighoudt met werkzaamheden die niet passen bij de ziekmelding of binnen de afspraken met de bedrijfsarts. Vervolgens voeren wij een observatie uit, waarbij we onze bevindingen noteren en onopvallend foto’s en/of video’s maken. Daarbij houden we ons uiteraard aan de wet- en regelgeving rondom privacy.

Na dit onderzoek ontvangt u een rapport met ons onderzoeksverslag en het beeldmateriaal. Hebben wij geconstateerd dat er sprake is van verzuimfraude? Dan geven we ook een advies over de stappen die hierop zouden kunnen volgen. Ons onderzoeksrapport kunt u daarbij als basis gebruiken.

Meer weten?

Heeft u concrete aanwijzingen dat een van uw medewerkers zich schuldig maakt aan verzuimfraude? Of bent u benieuwd of u voldoende concrete aanwijzingen heeft? Dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. We geven u graag advies over de mogelijkheden.

088-2986600

info@hoffmann.nl

Fraude & Integriteit

Fraude op de financiële afdeling: ‘Het was ontzettend makkelijk'

Onlangs veroordeelde de rechtbank de voormalig CFO van een internationale onderneming tot een cel- en taakstraf, omdat hij over een periode van zeven jaar voor bijna vier ton had gefraudeerd. Deze verduistering was kinderspel, aldus de verdachte in de rechtbank: ‘Het was ontzettend makkelijk. Managers en accountants zetten blind hun handtekening als ik dat vroeg. Niemand stelde vragen.’

Fraude & Integriteit

Steeds vaker diefstal van medicijnen in de zorg

Afgelopen vrijdag was er een uitgebreide reportage in de nieuwsuitzending van EenVandaag over de toename van diefstal van medicijnen in de zorg. Ron Nieuwendijk, senior consultant Fraude & Integriteit bij Hoffmann kwam hier ook aan het woord. “Tien jaar geleden ging het bij één op de tien onderzoeksopdrachten uit de zorg om medicijndiefstal. Inmiddels is dat bij ongeveer één op de drie dossiers het geval,” aldus Ron. Reden waarom we hier ook vanuit Hoffmann weer aandacht voor willen vragen. Want wat is hiervan de oorzaak?

Fraude & Integriteit

Fraude door mede-aandeelhouder of -vennoot: wanneer kunt u onderzoek laten doen?

Als mensen met elkaar gaan samenwerken in een gezamenlijke bv of een vof, gebeurt dat vaak met veel energie én in vol vertrouwen. Er worden weinig afspraken gemaakt, laat staan op papier gezet. Men staat vooral in de ‘doe-stand’. Niet zelden blijkt dan later dat visies, verwachtingen en handelwijzen uiteenlopen, bijvoorbeeld omdat een van de partners zichzelf bevoordeelt ten koste van de onderneming. Als er dan niets op papier staat kan het ingewikkeld zijn om daar onderzoek naar te (laten) doen.

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.