De afgelopen maanden is er een heleboel ingehaald. Vrijdagmiddagborrels, bedrijfsuitjes en bedrijfsfeesten, het mocht allemaal weer. Fijn! Maar bij Hoffmann zagen we vrijwel direct een (forse) toename van het aantal meldingen van ongewenst gedrag. Reden waarom we graag uw aandacht voor dit onderwerp vragen, zeker nu het einde van het jaar nadert en de kerstborrels en eindejaarsfeesten er weer aankomen.

Alcohol in het spel

Na ruim twee jaar thuiszitten en vele bedrijfsborrels en bierproeverijen via Teams, mochten we de afgelopen maanden weer volop samenkomen met collega’s. Gezellig natuurlijk, maar daarbij liep het ook regelmatig uit de hand. In veel gevallen kwam dat omdat er (veel) alcohol werd gedronken, waarna medewerkers zich misdroegen. Zo ontvingen wij meerdere meldingen van seksueel ongewenst gedrag, maar ook van agressief gedrag (scheldpartijen en bedreigingen).

En hoewel ook tijdens de coronatijd digitaal een en ander is voorgevallen, veelal omdat de betrokken medewerkers in de veronderstelling waren dat hun camera en/of microfoon uitgeschakeld waren, is de kans op misdragingen tijdens een fysieke borrel veel groter. Uit een poll van een bekende carrièrewebsite van een aantal jaar geleden blijkt dat maar liefst 45% van de Nederlandse werknemers zich weleens misdraagt op de bedrijfsborrel. Toen kwamen  veruit de meeste werknemers ermee weg  met excuses en een berisping (en de nodige imagoschade), maar zo’n 6% van deze werknemers kon per direct zijn spullen pakken, zo bleek uit de poll.

Arbeidsrechtelijke consequenties

Wanneer een werknemer zich misdraagt, kan een werkgever hier verschillende consequenties aan verbinden. Zo kunt u als werkgever een werknemer waarschuwen, schorsen of (op staande voet) ontslaan. Welke consequentie in een specifiek geval het beste past is afhankelijk van onder andere de ernst van de gedraging en de specifieke context waarin het ongewenste gedrag plaatsvond. Een advocaat kan u helpen te bepalen welke consequentie het meest geschikt is.

Naast de maatregelen die we hierboven noemen zien we steeds vaker dat een werkgever voor een aanvullende maatregel kiest. Naast een waarschuwing of een schorsing wordt een werknemer die zich schuldig heeft gemaakt aan ongewenst gedrag dan verplicht om bijvoorbeeld een terugvalpreventietraject te volgen. In zo’n traject leert de werknemer zijn of haar gedrag aan te passen zodat recidive kan worden voorkomen.

Met dank aan Frank ter Huurne, advocaat en partner bij Lexence

Maak werk van preventie

Voorkomen is uiteraard altijd beter dan genezen. Als werkgever kunt u verschillende dingen doen om te zorgen dat uw kerst- of eindejaarsfeest niet uit de hand loopt.

  • Zo is het goed om van tevoren te inventariseren wat de risico’s zijn op de betreffende dag/avond. Is er sprake van een setting waarvan van tevoren bekend is dat er alcohol wordt gedronken? Dan is het van belang om als werkgever op die dag/avond goed op te letten en - zo nodig - op tijd in te grijpen. Daarnaast kunt u uw medewerkers beletten om te gaan rijden, bijvoorbeeld door ze te vragen met het OV te komen of door zelf vervoer of een overnachting te verzorgen.
  • Ook kunt u werk maken van een duidelijk alcohol- en drugsbeleid. Als u dit beleid wilt kunnen handhaven is het belangrijk om uw medewerkers van tevoren duidelijk te maken dat dit beleid ook geldt tijdens borrels en bedrijfsuitjes.
  • Tot slot kan het geen kwaad om een vorm van sociale controle te organiseren, waarbij collega’s elkaar in de gaten houden en desnoods ingrijpen.
  • Mocht er onverhoopt toch sprake zijn van ongewenst gedrag, twijfel dan niet om een feitenonderzoek te laten uitvoeren en/of een advocaat in te schakelen. Een advocaat kan u vervolgens adviseren welke consequentie (juridisch gezien) het beste past bij de situatie.

 

Meer informatie?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie omtrent dit onderwerp. Wij helpen u graag verder. 

088-298 66 00 

info@hoffmann.nl

 

(On)gewenst gedrag op de werkvloer

Wat doet u met een anonieme melding van ongewenst gedrag?

Het is vandaag 8 maart: internationale vrouwendag. Precies een jaar geleden trapten wij onze campagne rondom het onderwerp seksuele intimidatie op de werkvloer af. Sindsdien hebben wij continu aandacht voor dit onderwerp gevraagd.  Wij merken wij dat veel organisaties worstelen met de afhandeling van anonieme meldingen. We geven u graag een aantal tips.

(On)gewenst gedrag op de werkvloer

Hoe veilig is het binnen uw organisatie?

Na de onthullingen over seksueel ongewenst en mogelijk strafbaar gedrag bij het RTL-programma The Voice of Holland zit de schrik er bij veel organisaties goed in. Gebeurt dit bij ons ook? Is onze cultuur wél veilig genoeg om een melding te doen? Hoe pikken wij signalen op? En hoe staat het eigenlijk met ons beleid? Zomaar wat vragen die spelen.

Hoffmann kan organisaties ondersteunen, naast onze rechercheonderzoeken, op het vlak van cultuur en beleid. Waarvoor kunt u bij ons terecht?

(On)gewenst gedrag op de werkvloer

Sta op! Neem maatregelen! Voorkom grensoverschrijdend gedrag!

Deze week kun je er niet omheen, de misstanden bij The Voice. Na de aflevering van BOOS gisteren is nog meer duidelijk geworden dat er nog heel veel werk aan de winkel is wat betreft ongewenst gedrag op de werkvloer.

Afgelopen maandag startten wij opnieuw onze campagne ‘ongewenst gedrag op de werkvloer’. Op 29 september 2020 plaatsten wij ons eerste nieuwsbericht dat we een toename zien in meldingen over seksuele intimidatie op de werkvloer. En die toename is niet meer gestopt.

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.