Het is vandaag 8 maart: internationale vrouwendag. Precies een jaar geleden trapten wij onze campagne rondom het onderwerp seksuele intimidatie op de werkvloer af. Sindsdien hebben wij continu aandacht voor dit onderwerp gevraagd. Maar het was de situatie bij The Voice of Holland die het onderwerp grensoverschrijdend gedrag vol in de schijnwerpers zette.

Misstanden melden

Na de onthullingen over de Voice zat de schrik er bij veel organisaties goed in. Al snel volgden meer onthullingen: ook bij een bekende voetbalclub en een aantal politieke partijen bleek sprake te zijn van grensoverschrijdend gedrag. Bij Hoffmann nam het aantal aanvragen voor onderzoeken en preventietrajecten significant toe. Grensoverschrijdend gedrag vindt immers overal plaats: binnen bedrijven, in de sport, bij de overheid, in de zorg en bij non-profitorganisaties.

Op dit moment zien we dat veel organisaties de drempels om melding te maken zoveel mogelijk proberen weg te nemen. De laatste maanden leerden ons namelijk dat slachtoffers vaak niet goed wisten waar zij misstanden moesten melden of zich niet veilig genoeg voelden om een melding te maken. Vandaar dat veel organisaties de mogelijkheid hebben gecreëerd om anoniem een melding te maken.

Anonieme melding - wat nu?

Met de mogelijkheid om anoniem een melding te maken kunnen organisaties de drempel om ongewenst gedrag te melden flink verlagen. Overigens geldt dit niet alleen voor seksuele intimidatie, maar ook voor andere integriteitsschendingen zoals diefstal en (verzuim)fraude. Tegelijkertijd is er - juist bij een anonieme melding - extra voorzichtigheid geboden. Want de mogelijkheid om anoniem een melding te maken verlaagt óók de drempel om een onterechte melding te maken - en daarmee iemand flink te beschadigen.

Bij Hoffmann merken wij dat veel organisaties worstelen met de afhandeling van anonieme meldingen. Ook zien wij in de praktijk dat vooral in het begin van het onderzoeksproces - ondanks de goede intenties - fouten worden gemaakt, waardoor het risico bestaat dat mensen worden beschadigd of het vervolgonderzoek onnodig gecompliceerd wordt. Daarom  geven wij hieronder een aantal tips voor het oppakken van een anonieme melding:

  • Neem iedere anonieme melding serieus. Een adequate en juiste behandeling van meldingen geeft vertrouwen bij medewerkers en toont dat u het onderwerp integriteit serieus neemt.
  • Houd de kring van betrokkenen die op de hoogte zijn van de melding klein.
  • Probeer - als dat mogelijk is - in contact te blijven met de melder en zo veel mogelijk informatie en bewijs te verkrijgen.
  • Is contact met de melder niet mogelijk? Spreek degene over wie de melding is gedaan er dan niet direct op aan, maar doe vooronderzoek. Bijvoorbeeld door na te gaan of de gebeurtenissen zoals deze zijn gepresenteerd feitelijk wel mogelijk waren.
  • Neem zo snel mogelijk contact op met een specialist van Hoffmann om de vervolgstappen te bespreken.

Meer informatie?

Hoffmann ondersteunt veel organisaties bij het onderzoeken van (anonieme) meldingen en adviseert hen over de te nemen stappen. Daarnaast denken we, vanuit onze kennis en expertise, graag mee hoe ongewenst gedrag en andere misstanden in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Wilt u advies over een anonieme melding? Of wilt u dat wij een melding voor u onderzoeken?
Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Hoe veilig is het binnen uw organisatie?

Na de onthullingen over seksueel ongewenst en mogelijk strafbaar gedrag bij het RTL-programma The Voice of Holland zit de schrik er bij veel organisaties goed in. Gebeurt dit bij ons ook? Is onze cultuur wél veilig genoeg om een melding te doen? Hoe pikken wij signalen op? En hoe staat het eigenlijk met ons beleid? Zomaar wat vragen die spelen.

Hoffmann kan organisaties ondersteunen, naast onze rechercheonderzoeken, op het vlak van cultuur en beleid. Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Sta op! Neem maatregelen! Voorkom grensoverschrijdend gedrag!

Deze week kun je er niet omheen, de misstanden bij The Voice. Na de aflevering van BOOS gisteren is nog meer duidelijk geworden dat er nog heel veel werk aan de winkel is wat betreft ongewenst gedrag op de werkvloer.

Afgelopen maandag startten wij opnieuw onze campagne ‘ongewenst gedrag op de werkvloer’. Op 29 september 2020 plaatsten wij ons eerste nieuwsbericht dat we een toename zien in meldingen over seksuele intimidatie op de werkvloer. En die toename is niet meer gestopt.

Ongewenst gedrag op de werkvloer

Grote toename seksuele intimidatie op de werkvloer

Bij Hoffmann zien we op dit moment een flinke toename van het aantal meldingen van seksuele intimidatie op de werkvloer. Qua aantal meldingen staat seksuele intimidatie bij Hoffmann inmiddels op de derde plaats, na diefstal/verduistering en fraude. Reden genoeg dus om u nog eens te wijzen op het belang van preventie.

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.