Het heeft, zeker sinds we door corona flexibeler zijn gaan werken, een enorme vlucht genomen. Bring Your Own Device (BYOD): medewerkers die hun eigen laptops, tablets en smartphones mogen gebruiken voor het werk. Hoewel BYOD veel voordelen met zich meebrengt, kleven er ook een aantal nadelen aan. Zeker op het gebied van beveiliging en bij onderzoeken naar onder andere ongewenst gedrag. In dit artikel vertellen we er meer over.

Voordelen BYOD

Het aanschaffen en onderhouden van apparatuur en software voor al uw medewerkers kost vaak veel tijd en is niet goedkoop. Bovendien heeft iedere medewerker zo zijn of haar eigen voorkeuren qua apparatuur. U zult medewerkers hebben die verknocht zijn aan Apple en liever niet willen werken met een ander merk. Terwijl andere medewerkers zweren bij het Android-besturingssysteem van Samsung of Huawei.

Waarom zou u ze dan niet laten werken met hun eigen apparatuur? Vrijwel iedereen beschikt tegenwoordig over een of meer laptops, tablets of smartphones. BYOD is dus een stuk goedkoper voor u als werkgever. Bovendien zijn uw medewerkers al vertrouwd met hun eigen apparatuur, ze zullen er dus niet aan hoeven wennen en al helemaal niet mopperen over het besturingssysteem. Andere voordelen van BYOD zijn dat uw medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de apparatuur en dat zij wellicht iets voorzichtiger zullen omgaan met hun eigen apparatuur dan met de apparatuur van de baas.

Nadelen BYOD

Toch kleven er ook nadelen aan BYOD. En die zijn niet te onderschatten. Zo zal uw ICT-afdeling de nodige beveiligingsuitdagingen tegenkomen: ieder merk en ieder besturingssysteem heeft immers zijn eigen beveiligingsrisico’s.

En wat kunt u als werkgever doen op het moment dat zich een incident voordoet? Bij verlies of diefstal van de apparatuur bijvoorbeeld? Of als u de medewerker verdenkt van ongewenst of laakbaar gedrag, zoals een schending van het concurrentiebeding, het lekken van bedrijfsgeheimen of het verzenden van pornografische afbeeldingen en ongewenste WhatsAppjes aan collega’s?

In het eerste geval, bij verlies of diefstal van de apparatuur, is het de vraag welke risico’s dit oplevert voor uw organisatie. Zijn uw bedrijfsgeheimen of andere concurrentiegevoelige informatie via het apparaat benaderbaar? En kan het verlies of de diefstal leiden tot een datalek? Als het antwoord op een of meer van deze vragen ‘ja’ is, mag u de apparatuur niet zomaar op afstand wissen. U heeft daar eerst toestemming van de medewerker voor nodig, aangezien er waarschijnlijk ook privé-informatie op de apparatuur staat. Daardoor loopt uw organisatie onnodig risico’s.

In het andere geval, waarin u de medewerker verdenkt van ongewenst gedrag of laakbare feiten, kunt u tijdens een onderzoek naar deze feiten de apparatuur niet zomaar (laten) onderzoeken. Ook daar heeft u namelijk eerst toestemming van de medewerker voor nodig. Hetgeen niet het geval is als het zakelijk apparatuur betreft. In onze rechercheonderzoeken lopen wij er regelmatig tegenaan dat medewerkers deze toestemming weigeren, of aangeven dat zij eerst hun persoonlijke data van de apparatuur willen halen. Op dat moment hebben wij er geen zicht op of ook het bewijsmateriaal wordt verwijderd. Dit kan het rechercheonderzoek bemoeilijken en gevolgen hebben voor de (juridische) stappen die u tegen uw medewerker kunt ondernemen.

Conclusie

Het kan om meerdere redenen aantrekkelijk zijn om binnen uw organisatie BYOD in te voeren. Toch adviseren wij u om hier goed over na te denken en u goed te laten adviseren voordat u hiertoe overgaat. Er kleven namelijk grote beveiligings- en bewijsrisico’s aan BYOD.

Meer weten?

Heeft u hier vragen over? U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

088-2986600

info@hoffmann.nl

Onze specialisten helpen u graag verder.

Fraude & Integriteit

Fraude op de financiële afdeling: ‘Het was ontzettend makkelijk'

Onlangs veroordeelde de rechtbank de voormalig CFO van een internationale onderneming tot een cel- en taakstraf, omdat hij over een periode van zeven jaar voor bijna vier ton had gefraudeerd. Deze verduistering was kinderspel, aldus de verdachte in de rechtbank: ‘Het was ontzettend makkelijk. Managers en accountants zetten blind hun handtekening als ik dat vroeg. Niemand stelde vragen.’

Fraude & Integriteit

Steeds vaker diefstal van medicijnen in de zorg

Afgelopen vrijdag was er een uitgebreide reportage in de nieuwsuitzending van EenVandaag over de toename van diefstal van medicijnen in de zorg. Ron Nieuwendijk, senior consultant Fraude & Integriteit bij Hoffmann kwam hier ook aan het woord. “Tien jaar geleden ging het bij één op de tien onderzoeksopdrachten uit de zorg om medicijndiefstal. Inmiddels is dat bij ongeveer één op de drie dossiers het geval,” aldus Ron. Reden waarom we hier ook vanuit Hoffmann weer aandacht voor willen vragen. Want wat is hiervan de oorzaak?

Fraude & Integriteit

Fraude door mede-aandeelhouder of -vennoot: wanneer kunt u onderzoek laten doen?

Als mensen met elkaar gaan samenwerken in een gezamenlijke bv of een vof, gebeurt dat vaak met veel energie én in vol vertrouwen. Er worden weinig afspraken gemaakt, laat staan op papier gezet. Men staat vooral in de ‘doe-stand’. Niet zelden blijkt dan later dat visies, verwachtingen en handelwijzen uiteenlopen, bijvoorbeeld omdat een van de partners zichzelf bevoordeelt ten koste van de onderneming. Als er dan niets op papier staat kan het ingewikkeld zijn om daar onderzoek naar te (laten) doen.

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.