Als u juridische stappen wilt ondernemen tegen frauderende (ex-)werknemers, zult u goed beslagen ten ijs moeten komen. Zo zult u uw verdenking moeten kunnen onderbouwen met bewijs. Maar wat doet u als dat bewijs zich bij die (ex-)werknemer thuis of bij een derde partij bevindt? In dit artikel vertelt Hoffmann u meer over het leggen van (digitaal) bewijsbeslag.

Wat is bewijsbeslag?

(Digitaal) bewijsbeslag is een vorm van conservatoir beslag. Dat wil zeggen dat u bewijs veiligstelt door er beslag op te leggen. U kunt het dan op een later moment in het kader van de waarheidsvinding (laten) onderzoeken. Als dit onderzoek uw verdenking bevestigt, kunt u het bewijs vervolgens inbrengen in een juridische procedure.

U kunt zowel bewijsbeslag leggen op fysieke documenten als op digitale bestanden zoals e-mails, WhatsApp-berichten, computerbestanden en gegevens in de cloud. Dat kan bij uw (ex-) werknemer thuis, of bij een derde, zoals een concurrent. Aan wat voor soort situaties kunt u zoal denken?

Praktijkvoorbeelden

  • Uw bedrijfsleider gaat voor zichzelf beginnen en u heeft aanwijzingen dat hij in strijd met zijn geheimhoudingsbeding belangrijke know how heeft meegenomen. Uit uw logbestanden blijkt namelijk dat vlak voor zijn vertrek veel bestanden zijn gekopieerd.
  • U hoort van een trouwe klant dat een onlangs vertrokken salesmedewerker hem namens een concurrent heeft benaderd. Dat is in strijd met zijn concurrentiebeding. En dan blijkt uit het vooronderzoek ook nog dat er informatie op brede schaal is meegenomen.

Het leggen van bewijsbeslag: 4 stappen

Om bewijsbeslag te mogen leggen en de documenten vervolgens ook te mogen inzien moet u een aantal stappen doorlopen. Daarbij wordt het succes in belangrijke mate bepaald door de zorgvuldigheid waarmee u te werk gaat.

Stap 1: verzoekschrift

Om te beginnen heeft u, om bewijsbeslag te mogen leggen, toestemming (beslagverlof) nodig van de voorzieningenrechter. Uw advocaat moet hiervoor een verzoekschrift indienen, dat aan verschillende eisen moet voldoen. Zo moet uw advocaat het verzoekschrift goed onderbouwen en aangeven waar, bij wie en waarop beslag moet worden gelegd. Dit laatste moet vrij specifiek, er mag namelijk geen sprake zijn van een ‘fishing expedition’. Ook moet uw advocaat aangeven waarom het bewijs niet op een andere manier kan worden verkregen.

Verleent de rechter verlof? Dan geldt dit verlof alleen voor het leggen van beslag. Voor het inzien en onderzoeken van het in beslag genomen materiaal heeft u - later - opnieuw toestemming nodig.

Bij het opstellen van het verzoekschrift is het van belang dat uw advocaat duidelijk en volledig omschrijft wat er in beslag moet worden genomen. Zo zien wij in de praktijk regelmatig dat bijvoorbeeld cloud data niet is opgenomen in het verzoekschrift. U mag daar dan ook geen beslag op leggen. Een gemiste kans! Laat het verzoekschrift dus altijd vooraf controleren door een digitaal onderzoeker. U kunt hiervoor terecht bij de specialisten van Hoffmann.

Stap 2: beslaglegging

Als het beslagverlof is verleend, kunt u overgaan tot de beslaglegging. Dit gebeurt door een deurwaarder, die daarbij indien nodig kan worden bijgestaan door de politie (hulpofficier van justitie), een slotenmaker en één of meerdere (digitaal) deskundigen. De andere partij is verplicht mee te werken aan de beslaglegging, bijvoorbeeld door wachtwoorden en inloggegevens te verstrekken aan de deurwaarder. Dit kan worden afgedwongen door een dwangsom op te nemen in het verzoekschrift.

De (digitale) specialisten van Hoffmann kunnen de deurwaarder bijstaan bij de beslaglegging. Daarbij stemmen wij de uitvoering nauwkeurig met de deurwaarder af, van het observeren van de wederpartij om te controleren of hij/zij wel thuis is tot het verzegelen en in bewaring nemen van het in beslag genomen materiaal. Na afloop maken wij een verslag op, waarin wij vermelden wat er in beslag is genomen. Dit verslag versturen wij aan de deurwaarder, die een proces-verbaal van de beslaglegging opmaakt en deze rapportage als bijlage bijvoegt.

Stap 3: bewaring

Nadat (kopieën) van de gegevens in beslag zijn genomen, moeten deze in bewaring worden gegeven aan een onafhankelijke bewaarder. De documenten blijven net zolang in bewaring tot de andere partij, de derde of de rechter u toestemming heeft gegeven om de documenten in te zien.

U kunt de in beslag genomen documenten in bewaring geven bij de deurwaarder die het beslag heeft uitgevoerd. Wij zorgen samen met de deurwaarder voor verzegeling van de gegevens, zodat de integriteit van de documenten is geborgd.

Stap 4: inzage

U moet vervolgens de rechter om inzage vragen om de in beslag genomen documenten in te zien. Dat kan via een kort geding of een bodemprocedure.

Zodra de rechter u toestemming heeft gegeven om de documenten in te zien, kunnen de (digitaal) onderzoekers van Hoffmann het onderzoek voor u uitvoeren.

Meer weten?

Wilt u hier meer informatie over? Of wilt u weten wat Hoffmann voor u kan betekenen?
Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

088-2986600 

info@hoffmann.nl

Onze specialisten vertellen u er graag meer over.

Fraude & Integriteit

Samenwerking Euler Hermes Nederland en Hoffmann: voor veilig zakendoen!

Euler Hermes Nederland en Hoffmann hebben de handen ineengeslagen om de ondernemers in Nederland te helpen fraude zoveel als mogelijk te voorkomen en in geval je ermee te maken krijgt de schade en onkosten te vergoeden.

Fraude & Integriteit

Grote toename seksuele intimidatie op de werkvloer

Bij Hoffmann zien we op dit moment een flinke toename van het aantal meldingen van seksuele intimidatie op de werkvloer. Qua aantal meldingen staat seksuele intimidatie bij Hoffmann inmiddels op de derde plaats, na diefstal/verduistering en fraude. Reden genoeg dus om u nog eens te wijzen op het belang van preventie.

Fraude & Integriteit

Hoffmann verzorgt nu ook Prisma onderzoeken

Zorginstellingen weten Hoffmann doorgaans goed te vinden voor een fraude- of integriteitsonderzoek. Onlangs hebben wij onze dienstverlening uitgebreid naar Prisma onderzoeken. Zeker in de huidige coronacrisis, waarbij zorginstellingen zo veel mogelijk medewerkers aan het bed nodig hebben, kan de bijstand van een externe Prisma onderzoeker uitkomst bieden.

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.