Deze week maakte het CPB bekend dat de economie dit jaar sneller dan gedacht zal groeien. De werkloosheid zal zelfs afnemen tot onder het niveau van voor de coronacrisis. Goed nieuws! Maar een krappe arbeidsmarkt betekent ook dat sommige medewerkers naar de concurrent vertrekken. Hoe voorkomt u dat zij er met uw bedrijfsgeheimen en relaties vandoor gaan?

Overstap voorbereiden

De afgelopen 18 maanden was niet alleen maar een crisisperiode. Veel mensen hebben deze periode ook gebruikt om zich te bezinnen op hun toekomst: wil ik nog wel voor dezelfde baas werken? Of zal ik toch eens gaan praten met de concurrent? Of begin ik als de economie straks weer aantrekt eindelijk mijn eigen bedrijf?

Mogelijk dat u, bijvoorbeeld door het vele thuiswerken, niet hebt opgemerkt dat deze vragen onder uw medewerker(s) leefden. Juist de Coronaperiode gaf uw medewerkers de gelegenheid om in alle rust over een overstap na te denken. Een nare bijkomstigheid kan zijn dat uw medewerker concurrentiegevoelige informatie meeneemt. Bij Hoffmann merken we op dit moment dat het aantal aanvragen voor onderzoeken naar het stelen van bedrijfsgeheimen en het overtreden van een concurrentie- en/of relatiebeding flink is toegenomen.

Preventieve maatregelen

Uiteraard kunt u nooit helemaal voorkomen dat medewerkers een eigen bedrijf beginnen of overstappen naar de concurrent. Maar u kunt wel voorkomen dat zij daarbij misbruik maken van uw bedrijfsinformatie en relaties. Graag geven u daarvoor een aantal tips:

Laat uw arbeidsovereenkomsten beoordelen

Om te beginnen is het belangrijk om uw arbeidsovereenkomsten te laten beoordelen door een jurist. Wij zien namelijk in de praktijk dat in veel (met name oudere) arbeidsovereenkomsten geen of een onvoldoende sterk concurrentie- en/of relatiebeding is opgenomen. Van een concurrentie- en relatiebeding, waar tevens een boetebeding aan is gekoppeld, gaat ook een preventieve werking uit.

Controleer uw autorisaties

Daarnaast zorgt een goed doordacht en strak gehanteerd autorisatiemodel ervoor dat medewerkers alleen toegang hebben tot gegevens die zij nodig hebben voor hun functionele werkzaamheden. Heeft u in het begin van de coronaperiode ook rechten en bevoegdheden gewijzigd om het werken op afstand efficiënter en eenvoudiger te maken? Vergeet dan niet om, zodra dat mogelijk is, deze wijzigingen weer terug te draaien. U geeft uw medewerker(s) anders meer gelegenheid dan normaal om concurrentiegevoelige informatie te verzamelen. Denkt u daarbij aan verkoopcijfers, marges, klantenbestanden, concepten, strategieën en technische know how.

Let op uw bedrijfsgeheimen

Met de Wet bescherming bedrijfsgeheimen, die eind 2018 in werking is getreden, kunt u juridische stappen ondernemen tegen oud-medewerkers of concurrenten die uw bedrijfsgeheimen onrechtmatig hebben verkregen, gebruiken of openbaar maken.

U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet er sprake zijn van een bedrijfsgeheim in de zin van de wet, moet u redelijke maatregelen hebben genomen om de informatie ook geheim te houden en moet het voor uw medewerkers kenbaar zijn dat het om een bedrijfsgeheim gaat.

Onderzoeksmogelijkheden

Ondanks deze voorzorgsmaatregelen kunt u op enig moment toch vermoedens krijgen dat een van uw oud-medewerkers gevoelige bedrijfsinformatie heeft meegenomen. In dat geval is het mogelijk om daar onderzoek naar te laten doen. Het is dan wel van belang dat uw organisatie ‘forensic ready’ is. Zorg dus dat uw logbestanden nog enige tijd beschikbaar blijven, zodat u kunt achterhalen wie welke informatie op welk moment heeft ingezien, verstuurd of gekopieerd.

Ook is het mogelijk om in het kader van een juridische procedure beslag te leggen op  de bedrijfsinformatie die bij uw oud-medewerker of de concurrent aanwezig is. Dit doet u door het leggen van (digitaal) bewijsbeslag. Daarvoor heeft u toestemming nodig van een rechtbank. Een advocaat moet daarvoor een verzoekschrift indienen. Daarbij is het van belang om zorgvuldig te werk te gaan en uw verzoekschrift goed te onderbouwen. In dit artikel leest u daar meer over.

Blijkt uit het onderzoek dat uw vermoedens terecht waren? Dan heeft u verschillende mogelijkheden om de schade te verhalen. Uiteraard hopen wij dat het zover niet hoeft te komen.

Meer weten?

Wilt u hier meer informatie over? Of wilt u weten wat Hoffmann voor u kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

088-2986600

info@hoffmann.nl

Onze specialisten vertellen u er graag meer over.

Fraude & Integriteit

Fraude op de financiële afdeling: ‘Het was ontzettend makkelijk'

Onlangs veroordeelde de rechtbank de voormalig CFO van een internationale onderneming tot een cel- en taakstraf, omdat hij over een periode van zeven jaar voor bijna vier ton had gefraudeerd. Deze verduistering was kinderspel, aldus de verdachte in de rechtbank: ‘Het was ontzettend makkelijk. Managers en accountants zetten blind hun handtekening als ik dat vroeg. Niemand stelde vragen.’

Fraude & Integriteit

Steeds vaker diefstal van medicijnen in de zorg

Afgelopen vrijdag was er een uitgebreide reportage in de nieuwsuitzending van EenVandaag over de toename van diefstal van medicijnen in de zorg. Ron Nieuwendijk, senior consultant Fraude & Integriteit bij Hoffmann kwam hier ook aan het woord. “Tien jaar geleden ging het bij één op de tien onderzoeksopdrachten uit de zorg om medicijndiefstal. Inmiddels is dat bij ongeveer één op de drie dossiers het geval,” aldus Ron. Reden waarom we hier ook vanuit Hoffmann weer aandacht voor willen vragen. Want wat is hiervan de oorzaak?

Fraude & Integriteit

Fraude door mede-aandeelhouder of -vennoot: wanneer kunt u onderzoek laten doen?

Als mensen met elkaar gaan samenwerken in een gezamenlijke bv of een vof, gebeurt dat vaak met veel energie én in vol vertrouwen. Er worden weinig afspraken gemaakt, laat staan op papier gezet. Men staat vooral in de ‘doe-stand’. Niet zelden blijkt dan later dat visies, verwachtingen en handelwijzen uiteenlopen, bijvoorbeeld omdat een van de partners zichzelf bevoordeelt ten koste van de onderneming. Als er dan niets op papier staat kan het ingewikkeld zijn om daar onderzoek naar te (laten) doen.

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.