Deze casus is ook te lezen in de Hoffmann Tips #243

Vrijdagmiddag. Een batch met tientallen betalingen staat klaar. Nog even controleren voordat de betalingen er voor het weekend uit gaan. Maar dan ziet de controller iets verdachts. Dat rekeningnummer lijkt helemaal niet te kloppen met het rekeningnummer op de factuur. Als hij het uitzoekt, blij kt het rekeningnummer van zijn administratieve collega te zijn. De collega die vandaag vrij is, maar normaal de batches klaarzet op vrij dag. Er is vast iets fout gegaan in alle hectiek… Hij belt zijn collega op.

Een onverwachte bekentenis

Als de controller zijn collega aan de lijn krijgt en om uitleg vraagt, staat hij perplex van het antwoord. De collega geeft namelijk toe bewust zichzelf te willen betalen. Hij doet dat wel vaker vanwege zijn gokverslaving. Een onverwachte bekentenis die alles in een stroomversnelling brengt. Datzelfde weekend nog ontvangt het bedrijf de laptop en zakelijke telefoon van de administratieve collega. Alle betalingen worden uitgepluisd om vast te stellen hoe vaak deze medewerker geld naar zichzelf overmaakte.

In gesprek met de fraudeur

Na het eigen onderzoek in het weekend belt het bedrijf ons op. Of wij met de betreffende medewerker in gesprek willen gaan. Dan hoeft de opdrachtgever namelijk niet zelf het gesprek te leiden waarbij emoties invloed kunnen hebben. Normaal ontkennen onze gesprekspartners in eerste instantie als wij hen met feiten confronteren. Nu niet. Wij ontmoeten een lamgeslagen man die duidelijk al een zwaar weekend achter de rug heeft. Hij geeft geen tegengas en beantwoordt steeds zonder morren onze vragen.

Het begin

De medewerker vertelt ons dat hij ook altijd de salarisbetalingen afhandelt. Ongeveer vier jaar geleden merkte hij op dat hij geen bonus kreeg, terwijl collega’s dat wel kregen. Voor hem een reden om een klein bedrag naar zichzelf over te maken. Hoe hij te werk ging? Hij veranderde het rekeningnummer van een factuur in zijn eigen rekeningnummer. In de batches met meerdere betalingen ging zo’n betaling mee in de massa. En niemand die het opmerkte. Zo maakte hij wel vaker geld naar zichzelf over dat hij vervolgens gebruikte om te gokken.

Gespreksverslag als bewijs

Alles wat de medewerker vertelt, leggen we ter plekke vast in een gespreksverslag. De medewerker ondertekent dit verslag ook. Op die manier heeft onze opdrachtgever een objectief bewijs in handen voor de rechtszaak. De man wordt op staande voet ontslagen. En uiteindelijk oordeelt de rechtbank dat hij de verdwenen 318.000 euro moet terugbetalen aan onze opdrachtgever. Daarnaast moet hij nog ongeveer 8.000 euro aan gemaakte onkosten vergoeden.

KLANT AAN HET WOORD

Camiel Bosma, vice president bij Spandex:

“De blik van de controller viel toevallig op het onjuiste rekeningnummer van een leverancier die hij kende. Dat bracht alles aan het rollen. Toen ik vrijdagavond gebeld werd, wist ik meteen dat we Hoffmann moesten inschakelen. Een geluk bij een ongeluk was echt de snelle timing in deze casus. Op zondag had ik al een gesprek met Hoffmann over de aanpak. En op maandag spraken de onderzoekers van Hoffmann al met onze collega. Het ging allemaal heel snel. Daardoor had de bewuste collega weinig tijd om na te denken over zijn verhaal. Ik heb het gesprek met de frauderende collega bewust aan Hoffmann overgelaten. Zij hebben de expertise in huis en voeren vaker dit soort gesprekken. Als ik zelf het gesprek had gevoerd, hadden mijn emoties waarschijnlijk de boventoon gevoerd. Bovendien lieten we door inschakeling van Hoffmann zien dat we de zaak heel serieus oppakten. Ik ben heel blij met hoe Hoffmann ons ondersteund heeft in deze voor ons toch heftige situatie.

We dachten dat we alles goed geregeld hadden. Bevoegdheden waren bijvoorbeeld gescheiden. Maar toch: in de praktijk loopt het dan vaak anders. En het gaat fout juist omdat je veel vertrouwen in je mensen hebt. Daar heb ik wel een knauw van gekregen. In plaats van een vier-ogenprincipe hebben we nu een zes-ogenprincipe. En de rekeningnummers controleren we tegenwoordig handmatig. Het kost me elke week extra werk, maar dat heb ik er graag voor over om dit soort situaties te voorkomen!”

Fraude & Integriteit

Fraude op de financiële afdeling: ‘Het was ontzettend makkelijk'

Onlangs veroordeelde de rechtbank de voormalig CFO van een internationale onderneming tot een cel- en taakstraf, omdat hij over een periode van zeven jaar voor bijna vier ton had gefraudeerd. Deze verduistering was kinderspel, aldus de verdachte in de rechtbank: ‘Het was ontzettend makkelijk. Managers en accountants zetten blind hun handtekening als ik dat vroeg. Niemand stelde vragen.’

Fraude & Integriteit

Steeds vaker diefstal van medicijnen in de zorg

Afgelopen vrijdag was er een uitgebreide reportage in de nieuwsuitzending van EenVandaag over de toename van diefstal van medicijnen in de zorg. Ron Nieuwendijk, senior consultant Fraude & Integriteit bij Hoffmann kwam hier ook aan het woord. “Tien jaar geleden ging het bij één op de tien onderzoeksopdrachten uit de zorg om medicijndiefstal. Inmiddels is dat bij ongeveer één op de drie dossiers het geval,” aldus Ron. Reden waarom we hier ook vanuit Hoffmann weer aandacht voor willen vragen. Want wat is hiervan de oorzaak?

Fraude & Integriteit

Fraude door mede-aandeelhouder of -vennoot: wanneer kunt u onderzoek laten doen?

Als mensen met elkaar gaan samenwerken in een gezamenlijke bv of een vof, gebeurt dat vaak met veel energie én in vol vertrouwen. Er worden weinig afspraken gemaakt, laat staan op papier gezet. Men staat vooral in de ‘doe-stand’. Niet zelden blijkt dan later dat visies, verwachtingen en handelwijzen uiteenlopen, bijvoorbeeld omdat een van de partners zichzelf bevoordeelt ten koste van de onderneming. Als er dan niets op papier staat kan het ingewikkeld zijn om daar onderzoek naar te (laten) doen.

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.