Was de zanger van Eurovisie Songfestivalwinnaar Måneskin afgelopen weekend nu wel of niet onder invloed van cocaïne? Zijn snuivende beweging in de green room deed in ieder geval vermoeden van wel. Maar uit een vrijwillige negatieve drugstest bleek het tegendeel. Fijn voor de organisatie en de Italiaanse band. Maar wat kunt u als werkgever doen als u vermoedt dat er op uw werkvloer drugs in het spel zijn?

Meer meldingen van drugs op de werkvloer

Bij Hoffmann hebben wij het afgelopen jaar meer meldingen ontvangen van mogelijk drugsgebruik op de werkvloer. Vaak ging het om medewerkers die tijdens een rookpauze een joint opstaken of een pilletje namen. Of om medewerkers in de nachtdienst die er overdag andere activiteiten op nahielden en ’s nachts harddrugs moesten gebruiken om op de been te blijven.

Dat het gebruik van drugs op de werkvloer gevaarlijke situaties kan opleveren, behoeft geen toelichting. Zo liggen ongevallen op de loer, net als een mindere kwaliteit van de geleverde producten of diensten. Daarnaast leidt een drugsverslaving vaak ook tot een hoger ziekteverzuim. Uit cijfers van het Trimbos instituut blijkt dat werknemers die worstelen met middelenmisbruik bijna 49 verzuimdagen per jaar opnemen.

Naast een toename van het gebruik van drugs op de werkvloer, ontvingen wij de afgelopen periode ook meer meldingen over het dealen van drugs op de werkvloer. Daarbij werden soms ook collega’s onder druk gezet om mee te gebruiken, en werd de werkvloer voor deze medewerkers wel een erg onveilige plek.

Welke mogelijkheden hebt u als werkgever om dit gedrag te voorkomen of vroegtijdig te signaleren?

 

1. Beleid, gedragsregels en protocollen

Op grond van de wet moet iedere werknemer zich als een ‘goed werknemer’ gedragen. Drugsgebruik en dealen op de werkvloer horen daar niet bij. Als u dit wilt voorkomen is het belangrijk om op dit punt beleid, gedragsregels en protocollen te ontwikkelen. Dit is helemaal van belang als u bij een vermoeden van drugsgebruik of drugs dealen juridische vervolgstappen wilt kunnen ondernemen. Dan is het ook van belang dat uw werknemers aantoonbaar op de hoogte zijn van de regels en de gevolgen van het overtreden van die regels. Het liefst laat u ze er dus voor tekenen.

2. Signalen herkennen

Werkgevers, managers en direct leidinggevenden moeten signalen van drugs- of alcoholgebruik snel kunnen herkennen. Afhankelijk van de gebruikte middelen zijn dat:

  • stemmingswisselingen
  • vermoeidheid
  • rode ogen en/of wijde pupillen
  • een penetrante geur (bij alcohol, wiet en hasj)
  • heel energiek en praterig (harddrugs) of juist relatief sloom en suffig (softdrugs)
  • ontwijkend en weinig proactief gedrag
  • een verstoorde relatie met collega’s

Ook is het belangrijk dat zij alert zijn op restsporen en gebruiksvoorwerpen die op de werkvloer achterblijven, zoals verpakkingsmaterialen en hulpmiddelen.

3. Bespreekbaar maken

Voor managers en direct leidinggevenden is het eveneens belangrijk om het beleid, de gedragsregels én hetgeen op de werkvloer voorvalt op een veilige manier bespreekbaar te maken. Medewerkers moeten zich veilig voelen om een melding te maken van drugsgebruik of dealen door collega’s.

4. Onderzoek laten doen

Op het moment dat u vermoedt dat er op de werkvloer drugs worden verhandeld en/of gebruikt en u daartegen wilt optreden, hangt het van uw beleid af welke onderzoeksmiddelen u in kunt zetten om bewijs te verzamelen. Een aantal onderzoeksmiddelen (zoals alcohol- en drugstesten) maken een grote inbreuk op de privacy van werknemers en kunnen dus niet zomaar worden ingezet.

Maar ook als u dergelijke testen niet kunt inzetten, kunt u onderzoek laten doen. Zo kunt u observaties en een onderzoek naar restsporen laten uitvoeren, en - naar aanleiding van de onderzoeksresultaten - uw medewerkers laten interviewen. Daarbij is het in alle gevallen van belang u vooraf te laten adviseren over de onderzoeksmiddelen die u ter beschikking staan.

Meer weten?

Wilt u hier meer informatie over? Of wilt u weten wat Hoffmann voor u kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

088-2986600

info@hoffmann.nl

Onze specialisten vertellen u er graag meer over.

Fraude & Integriteit

Fraude op de financiële afdeling: ‘Het was ontzettend makkelijk'

Onlangs veroordeelde de rechtbank de voormalig CFO van een internationale onderneming tot een cel- en taakstraf, omdat hij over een periode van zeven jaar voor bijna vier ton had gefraudeerd. Deze verduistering was kinderspel, aldus de verdachte in de rechtbank: ‘Het was ontzettend makkelijk. Managers en accountants zetten blind hun handtekening als ik dat vroeg. Niemand stelde vragen.’

Fraude & Integriteit

Steeds vaker diefstal van medicijnen in de zorg

Afgelopen vrijdag was er een uitgebreide reportage in de nieuwsuitzending van EenVandaag over de toename van diefstal van medicijnen in de zorg. Ron Nieuwendijk, senior consultant Fraude & Integriteit bij Hoffmann kwam hier ook aan het woord. “Tien jaar geleden ging het bij één op de tien onderzoeksopdrachten uit de zorg om medicijndiefstal. Inmiddels is dat bij ongeveer één op de drie dossiers het geval,” aldus Ron. Reden waarom we hier ook vanuit Hoffmann weer aandacht voor willen vragen. Want wat is hiervan de oorzaak?

Fraude & Integriteit

Fraude door mede-aandeelhouder of -vennoot: wanneer kunt u onderzoek laten doen?

Als mensen met elkaar gaan samenwerken in een gezamenlijke bv of een vof, gebeurt dat vaak met veel energie én in vol vertrouwen. Er worden weinig afspraken gemaakt, laat staan op papier gezet. Men staat vooral in de ‘doe-stand’. Niet zelden blijkt dan later dat visies, verwachtingen en handelwijzen uiteenlopen, bijvoorbeeld omdat een van de partners zichzelf bevoordeelt ten koste van de onderneming. Als er dan niets op papier staat kan het ingewikkeld zijn om daar onderzoek naar te (laten) doen.

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.