Hoffmann houdt zich al ruim 50 jaar bezig met fraude- en integriteitsonderzoeken binnen bedrijven. Ondanks de grote zorgvuldigheid en de discretie waarmee wij werken zien wij dat die onderzoeken soms best wel een grote impact kunnen hebben. Niet alleen op de betrokkene(n) zelf, maar ook op de rest van de organisatie.

Impact verschilt

Hoe medewerkers reageren op een fraudeonderzoek hangt uiteraard af van de uitkomsten van dat onderzoek, maar ook van de cultuur binnen een organisatie én van de individuele medewerkers. In de meeste gevallen zien wij dat medewerkers al vrij snel weer overgaan tot de orde van de dag.

Maar soms blijven medewerkers achter met veel emoties: boosheid, verdriet en onzekerheid. Vaak hebben zij dan ook veel vragen. Het was zo’n fijne collega. We missen hem toch. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Zullen ze denken dat ik er ook bij betrokken was? Worden we vanaf nu allemaal in de gaten gehouden? Kortom, soms is het vertrouwen binnen een team of afdeling na een fraudeonderzoek sterk verminderd, en duurt het even voordat medewerkers de draad echt weer op kunnen pakken.

Ook leidinggevenden kunnen na een fraudeonderzoek met vragen blijven zitten. Wat betekent dit voor de effectiviteit van mijn team? Voor de processen? En hoe herstel ik het (gevoel van) vertrouwen? Zij kunnen dan behoefte hebben aan een ervaren klankbord om mee te sparren.

Samenwerking met een psycholoog NIP

Vanuit de gedachte dat wij onze klanten ook op dit vlak nazorg willen verlenen is Hoffmann onlangs een samenwerking gestart met een ervaren psycholoog NIP. Deze samenwerking geeft onze klanten de mogelijkheid om haar al tijdens of na het onderzoek in te schakelen voor de begeleiding van hun medewerkers.

Onze partner is een zelfstandig gevestigd psycholoog, organisatieadviseur en coach. Haar doel is mensen te ondersteunen om (weer) meer grip te krijgen op werksituaties. Zij heeft veel ervaring met het begeleiden van teams die onder grote druk, wijzigingen of veranderingen effectief samen moeten werken.

Zij werkt al een aantal jaar samen met Hoffmann en kent het team van onderzoekers en hun werkwijze goed. Dat maakt dat zij haar inzet bij onze klanten efficiënt en effectief kan aansluiten op de dienstverlening van Hoffmann.

Meer informatie?

Klanten van Hoffmann kunnen haar inschakelen voor onafhankelijk advies aan leidinggevenden, ondersteuning van individuele medewerkers en teambegeleiding. Wij koppelen u graag aan haar.

088-2986600

info@hoffmann.nl

Fraude & Integriteit

Fraude op de financiële afdeling: ‘Het was ontzettend makkelijk'

Onlangs veroordeelde de rechtbank de voormalig CFO van een internationale onderneming tot een cel- en taakstraf, omdat hij over een periode van zeven jaar voor bijna vier ton had gefraudeerd. Deze verduistering was kinderspel, aldus de verdachte in de rechtbank: ‘Het was ontzettend makkelijk. Managers en accountants zetten blind hun handtekening als ik dat vroeg. Niemand stelde vragen.’

Fraude & Integriteit

Steeds vaker diefstal van medicijnen in de zorg

Afgelopen vrijdag was er een uitgebreide reportage in de nieuwsuitzending van EenVandaag over de toename van diefstal van medicijnen in de zorg. Ron Nieuwendijk, senior consultant Fraude & Integriteit bij Hoffmann kwam hier ook aan het woord. “Tien jaar geleden ging het bij één op de tien onderzoeksopdrachten uit de zorg om medicijndiefstal. Inmiddels is dat bij ongeveer één op de drie dossiers het geval,” aldus Ron. Reden waarom we hier ook vanuit Hoffmann weer aandacht voor willen vragen. Want wat is hiervan de oorzaak?

Fraude & Integriteit

Fraude door mede-aandeelhouder of -vennoot: wanneer kunt u onderzoek laten doen?

Als mensen met elkaar gaan samenwerken in een gezamenlijke bv of een vof, gebeurt dat vaak met veel energie én in vol vertrouwen. Er worden weinig afspraken gemaakt, laat staan op papier gezet. Men staat vooral in de ‘doe-stand’. Niet zelden blijkt dan later dat visies, verwachtingen en handelwijzen uiteenlopen, bijvoorbeeld omdat een van de partners zichzelf bevoordeelt ten koste van de onderneming. Als er dan niets op papier staat kan het ingewikkeld zijn om daar onderzoek naar te (laten) doen.


 

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.