Zorginstellingen weten Hoffmann doorgaans goed te vinden voor een fraude- of integriteitsonderzoek. Onlangs hebben wij onze dienstverlening uitgebreid naar Prisma onderzoeken. Zeker in de huidige coronacrisis, waarbij zorginstellingen zo veel mogelijk medewerkers aan het bed nodig hebben, kan de bijstand van een externe Prisma onderzoeker uitkomst bieden.

Incidenten en calamiteiten in de zorg

Bij incidenten en calamiteiten in de zorg eisen verschillende wetten, waaronder de Wkkgz, dat een zorginstelling daar onderzoek naar doet.

Lang niet ieder incident of calamiteit rechtvaardigt een fraudeonderzoek. Simpelweg omdat er niet altijd opzet in het spel is. Vaak is er in een procedure iets misgegaan, waar lering uit getrokken moet worden. Dan is een Prisma onderzoek een uitstekende methode.”

Ron Nieuwendijk - senior consultant bij Hoffmann

Prisma staat voor ‘Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis’. Het is een methode waarbij systematisch wordt onderzocht welke organisatorische, technische en/of menselijke factoren hebben bijgedragen aan het incident of de calamiteit. Hierbij wordt - anders dan bij fraudeonderzoeken - dus niet gezocht naar een schuldige, maar naar een of meer oorzaken, waarna maatregelen kunnen worden genomen om het risico op herhaling te verkleinen.

Hoffmann ontzorgt

Bij Hoffmann staat een team Prisma onderzoekers klaar, die individueel of in teamverband (ook samen met interne onderzoekers) een Prisma onderzoek kunnen uitvoeren.

Ron Nieuwendijk: "De zorg is natuurlijk altijd overbelast. Maar juist in deze tijd hebben veel zorginstellingen hun handen meer dan vol aan de coronacrisis. Als zich nu een incident of calamiteit voordoet, ontbreekt het vaak aan capaciteit om een Prisma onderzoek uit te voeren. Toch is het, juist in deze hectische tijd, essentieel dat de organisatie, systemen en processen op orde zijn. En dat er, als er een incident of calamiteit heeft plaatsgevonden, snel onderzoek wordt gedaan en de juiste maatregelen worden genomen. Hoffmann biedt zorginstellingen daarom graag de helpende hand.”

Meer informatie?

U leest meer over onze aanpak op onze pagina ‘Prisma calamiteitenonderzoek’. Natuurlijk kunt als u vragen heeft ook altijd contact met ons opnemen.

088-2986600

info@hoffmann.nl

We gaan graag met u in overleg over de mogelijkheden.

Fraude & Integriteit

Corona en verzuimfraude

Tijdens de coronacrisis is het ziekteverzuim explosief toegenomen. Uiteraard omdat medewerkers besmet zijn geraakt met het virus, maar ook omdat medewerkers met lichte klachten niet naar het werk kunnen komen. De laatste maanden zien we een forse toename in ziektemeldingen die te maken hebben met stress, burn-out of somberheid. Helaas krijgt Hoffmann van werkgevers ook regelmatig meldingen van mogelijke verzuimfraude.

Fraude & Integriteit

Corona update: trends in diefstal en fraude

De coronacrisis raakt ons allemaal, direct of indirect. Helaas ziet Hoffmann dat kwaadwillenden nog steeds proberen te profiteren van de omstandigheden. Wij hebben u sinds maart regelmatig op de hoogte gehouden van een aantal tendensen in diefstal en fraude. Tijd voor een nieuwe update.

Fraude & Integriteit

Hoe start u het bedrijf weer veilig op na de lockdown - deel III?

Langzaamaan normaliseert het leven weer een beetje. Ook de bedrijvigheid neemt weer toe. En hoewel we nog lang niet op het niveau van voor de crisis zitten, blijkt uit cijfers van de Belangenverenging Tankstations en het openbaar vervoer dat we weer meer forensen. Werkt u ook weer aan de opstart van uw bedrijf? Dan geeft Hoffmann u graag een aantal tips. De eerste vier tips gaven wij in eerdere artikelen, in dit artikel vindt u tip 5 en 6.


 

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.