Zorginstellingen weten Hoffmann doorgaans goed te vinden voor een fraude- of integriteitsonderzoek. Onlangs hebben wij onze dienstverlening uitgebreid naar Prisma onderzoeken. Zeker in de huidige coronacrisis, waarbij zorginstellingen zo veel mogelijk medewerkers aan het bed nodig hebben, kan de bijstand van een externe Prisma onderzoeker uitkomst bieden.

Incidenten en calamiteiten in de zorg

Bij incidenten en calamiteiten in de zorg eisen verschillende wetten, waaronder de Wkkgz, dat een zorginstelling daar onderzoek naar doet.

Lang niet ieder incident of calamiteit rechtvaardigt een fraudeonderzoek. Simpelweg omdat er niet altijd opzet in het spel is. Vaak is er in een procedure iets misgegaan, waar lering uit getrokken moet worden. Dan is een Prisma onderzoek een uitstekende methode.”

Ron Nieuwendijk - senior consultant bij Hoffmann

Prisma staat voor ‘Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis’. Het is een methode waarbij systematisch wordt onderzocht welke organisatorische, technische en/of menselijke factoren hebben bijgedragen aan het incident of de calamiteit. Hierbij wordt - anders dan bij fraudeonderzoeken - dus niet gezocht naar een schuldige, maar naar een of meer oorzaken, waarna maatregelen kunnen worden genomen om het risico op herhaling te verkleinen.

Hoffmann ontzorgt

Bij Hoffmann staat een team Prisma onderzoekers klaar, die individueel of in teamverband (ook samen met interne onderzoekers) een Prisma onderzoek kunnen uitvoeren.

Ron Nieuwendijk: "De zorg is natuurlijk altijd overbelast. Maar juist in deze tijd hebben veel zorginstellingen hun handen meer dan vol aan de coronacrisis. Als zich nu een incident of calamiteit voordoet, ontbreekt het vaak aan capaciteit om een Prisma onderzoek uit te voeren. Toch is het, juist in deze hectische tijd, essentieel dat de organisatie, systemen en processen op orde zijn. En dat er, als er een incident of calamiteit heeft plaatsgevonden, snel onderzoek wordt gedaan en de juiste maatregelen worden genomen. Hoffmann biedt zorginstellingen daarom graag de helpende hand.”

Meer informatie?

U leest meer over onze aanpak op onze pagina ‘Prisma calamiteitenonderzoek’. Natuurlijk kunt als u vragen heeft ook altijd contact met ons opnemen.

088-2986600

info@hoffmann.nl

We gaan graag met u in overleg over de mogelijkheden.

Fraude & Integriteit

Fraude op de financiële afdeling: ‘Het was ontzettend makkelijk'

Onlangs veroordeelde de rechtbank de voormalig CFO van een internationale onderneming tot een cel- en taakstraf, omdat hij over een periode van zeven jaar voor bijna vier ton had gefraudeerd. Deze verduistering was kinderspel, aldus de verdachte in de rechtbank: ‘Het was ontzettend makkelijk. Managers en accountants zetten blind hun handtekening als ik dat vroeg. Niemand stelde vragen.’

Fraude & Integriteit

Steeds vaker diefstal van medicijnen in de zorg

Afgelopen vrijdag was er een uitgebreide reportage in de nieuwsuitzending van EenVandaag over de toename van diefstal van medicijnen in de zorg. Ron Nieuwendijk, senior consultant Fraude & Integriteit bij Hoffmann kwam hier ook aan het woord. “Tien jaar geleden ging het bij één op de tien onderzoeksopdrachten uit de zorg om medicijndiefstal. Inmiddels is dat bij ongeveer één op de drie dossiers het geval,” aldus Ron. Reden waarom we hier ook vanuit Hoffmann weer aandacht voor willen vragen. Want wat is hiervan de oorzaak?

Fraude & Integriteit

Fraude door mede-aandeelhouder of -vennoot: wanneer kunt u onderzoek laten doen?

Als mensen met elkaar gaan samenwerken in een gezamenlijke bv of een vof, gebeurt dat vaak met veel energie én in vol vertrouwen. Er worden weinig afspraken gemaakt, laat staan op papier gezet. Men staat vooral in de ‘doe-stand’. Niet zelden blijkt dan later dat visies, verwachtingen en handelwijzen uiteenlopen, bijvoorbeeld omdat een van de partners zichzelf bevoordeelt ten koste van de onderneming. Als er dan niets op papier staat kan het ingewikkeld zijn om daar onderzoek naar te (laten) doen.


 

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.