Waar mensen veel en intensief samen zijn, ontstaan er nog wel eens kriebels. Ook tussen collega's. Liefde op de werkvloer komt vaker voor dan u denkt. Volgens het CBS zijn er ruim 150.000 stellen op de werkvloer. Dit betekent dat 4% van de werknemers een relatie heeft met iemand binnen dezelfde organisatie, flirts en stiekeme affaires niet meegerekend. Allemaal spannend, leuk en aardig misschien, maar wat gebeurt er als de liefde over is? En de relatiebreuk leidt tot spanningen op de werkvloer? Of tot grensoverschrijdend gedrag?

Hoffmann kreeg de afgelopen tijd een aantal keer het verzoek om onderzoek te doen naar situaties die waren ontstaan als gevolg van een ontspoorde relatiebreuk. Zo maakte twee ex-partners elkaar zodanig het leven zuur, dat de werkgever noodgedwongen een schema had opgesteld wie wanneer op welke vestiging aanwezig mocht zijn. Bij een ander bedrijf betrokken de ex-geliefden hun collega’s bij ruzies, hetgeen veel spanning veroorzaakte. Maar er zijn ook gevallen bekend van fysieke bedreigingen, allerlei vormen van lastig vallen en het laten bezorgen van pakketjes op de werkvloer.

Gedragscode of beleid

Nu is een relatie op de werkvloer niet verboden. Vrijheid van partnerkeuze is namelijk een grondrecht. Als werkgever mag u zich dus in principe niet bemoeien met een romance op de werkvloer.

Wat u wel kunt doen, is beleid of een gedragscode opstellen. Hierin kunt u regels opnemen voor het geval uw medewerkers een relatie krijgen. Zo kunt u bijvoorbeeld bepalen dat zij een relatie verplicht moeten melden en hoe u wilt dat verliefde medewerkers zich op het werk gedragen. Ook is het aan te raden om vast te leggen hoe u omgaat met een relatie tussen een leidinggevende en een ondergeschikte. Mogen zij bijvoorbeeld nog in hetzelfde team of aan dezelfde projecten werken?

Is er geen gedragscode? Dan kunt u ook individuele afspraken maken. Als uw medewerkers zich niet aan deze afspraken of de gedragscode houden, kunt u als werkgever ingrijpen. Dat is ook het geval als medewerkers liegen over hun relatie. De maatregelen die u ter beschikking staan, variëren van het geven van een waarschuwing tot overplaatsing en (onder omstandigheden) zelfs ontslag. Wat van toepassing is op uw organisatie kunt u overleggen met uw jurist.

Leidinggevende en ondergeschikte

Is er sprake van een relatie tussen een leidinggevende en een ondergeschikte? Dan is het goed om te weten dat rechters in een dergelijk geval hogere eisen stellen aan een leidinggevende. Zo moet deze voorkomen dat de relatie een probleem wordt op de werkvloer, bijvoorbeeld door overplaatsing voor zichzelf of de medewerker aan te vragen. Doet de leidinggevende dat niet? Dan zou dit tot ontslag kunnen leiden.

Als de breuk zorgt voor onrust op de werkvloer

Inmiddels strandt 1 op de 3 relaties, ook op de werkvloer. In veel gevallen gaat dit goed. Maar een breuk kan dus ook voor onrust en problemen zorgen. Maar in zo’n geval kunt u ook mediation overwegen, om te kijken of u de ex-geliefden weer met elkaar om tafel kunt krijgen. Wie weet blijven ze dan allebei voor uw organisatie behouden.

En is niet duidelijk of de gewraakte gedragingen van een van de ex-geliefden afkomstig zijn? Vraagt u dan Hoffmann eerst om onderzoek te doen.


 

Grensoverschrijdend gedrag

Opinie Hoffmann naar aanleiding van handreiking Mariëtte Hamer

Op 17 mei presenteerde Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, Mariëtte Hamer, een handreiking hoe om te gaan met meldingen van seksueel overschrijdend gedrag op de werkvloer. In deze handreiking geeft zij werkgevers 29 tips en tricks, variërend van ‘denk van tevoren na wat je moet doen’ en ‘leef je in in de melder’ tot ‘evalueer’. Hamer presenteerde de handreiking nadrukkelijk als een ‘prototype’ en nodigde organisaties uit om mee te denken om het document verder te ontwikkelen.

Grensoverschrijdend gedrag

Voorkom ongewenst gedrag tijdens de bedrijfsborrel

De afgelopen maanden is er een heleboel ingehaald. Vrijdagmiddagborrels, bedrijfsuitjes en bedrijfsfeesten, het mocht allemaal weer. Fijn! Maar bij Hoffmann zagen we vrijwel direct een (forse) toename van het aantal meldingen van ongewenst gedrag. Reden waarom we graag uw aandacht voor dit onderwerp vragen, zeker nu het einde van het jaar nadert en de kerstborrels en eindejaarsfeesten er weer aankomen.

Grensoverschrijdend gedrag

Wat doet u met een anonieme melding van ongewenst gedrag?

Het is vandaag 8 maart: internationale vrouwendag. Precies een jaar geleden trapten wij onze campagne rondom het onderwerp seksuele intimidatie op de werkvloer af. Sindsdien hebben wij continu aandacht voor dit onderwerp gevraagd.  Wij merken wij dat veel organisaties worstelen met de afhandeling van anonieme meldingen. We geven u graag een aantal tips.

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.