Als openbaar bestuur wilt u betrouwbaar zijn. Integriteit is sinds jaar en dag een van de belangrijkste politieke valfactoren voor wethouders. Gemeenteraden, media en burgers zijn de afgelopen jaren steeds scherper geworden op dit onderwerp. Mede daardoor is Nederland binnen Europa het land waar relatief veel wethouders aftreden om integriteitsproblemen.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 zullen in veel gemeenten weer nieuwe wethouders aantreden. Gelet op het voorgaande is het van groot belang dat kandidaat-wethouders zich - vóórdat zij aantreden - bewust zijn van de integriteitsrisico’s die zij meebrengen. Daarom kiezen steeds meer gemeenten ervoor om een integriteitstoets te laten uitvoeren.

Hoffmann voert deze toets graag voor u uit.

U kunt zowel bij ons terecht voor screenings als voor integriteitsgesprekken.

Screening

Met een screening kunt u op objectieve wijze vaststellen of de keuze voor een kandidaat-wethouder voor uw gemeente een verhoogd integriteitsrisico oplevert. En als dit het geval is, blijkt uit de screening wat de aard en de omvang van dit risico is. Overigens hoeft het feit dat er een integriteitsrisico is geconstateerd niet direct te betekenen dat een kandidaat-wethouder niet benoemd kan worden. Wellicht kunt u de risico’s wegnemen of - als dat niet mogelijk is - beheersmaatregelen nemen.

De zwaarte van de screening wordt mede bepaald aan de hand van het risicoprofiel van de functie en de integriteitsrisico’s die u wilt beheersen. In het geval van een screening van een kandidaat-wethouder voeren wij het onderzoek uit aan de hand van een aantal risico-indicatoren:

  1. Financiële kwetsbaarheid, financiële belangen en aandelenportefeuille
  2. Juridische belangen, zoals subsidie- of opdrachtrelaties met het openbaar bestuur
  3. Justitiële antecedenten
  4. Ongewenste nevenfuncties en activiteiten
  5. Niet-integer gedrag
  6. Ongewenste beïnvloeding
  7. Misleidend gedrag

Integriteitsgesprek

Bij een integriteitsgesprek is er geen sprake van een screening. Tijdens een integriteitsgesprek wordt de persoonlijke situatie van de kandidaat-wethouder dan ook niet besproken. Het doel van dit gesprek is om het risicobewustzijn van de kandidaat-wethouder te verhogen. Hierbij kunnen bovenstaande 7 punten aan de orde komen, alsmede mogelijke integriteitsthema’s uit het zakelijk-, privé- en verenigingsleven.

Meer informatie?

Heeft u hier vragen over? Of bent u benieuwd wat wij voor uw gemeente kunnen betekenen?

Neem contact met op met Dominique Ros en zij helpt u graag verder. 

06-11001658 

d.ros@hoffmann.nl

Risk management

In-, door- en uitstroom van medewerkers: wat kan er misgaan?

Wellicht dat u zich bij het lezen van de titel van dit artikel afvraagt ‘Werkt Hoffmann nu ook in HR?’. Nee, dat is niet het geval, maar vanuit onze expertise hebben wij wel vaak te maken met de in-, door- en uitstroom van medewerkers. En zien wij dus ook wat er mis kan gaan. In dit artikel leest u er meer over. 

Risk management

Gemeentes zetten informatiebeveiliging hoog op de agenda

‘Criminelen infiltreren gemeentehuis tientallen keren per jaar’, kopte RTL Nieuws einde vorig jaar. In een serie artikelen over integriteitsschendingen bij gemeenten bracht de onderzoeksredactie verschillende misstanden aan het licht: van het lekken van vertrouwelijke informatie tot fraude, diefstal en omkoping. Gemeenten blijken een kwetsbare prooi voor criminelen. En zij lijken zich nog onvoldoende bewust van de risico’s, zo berichtte RTL Nieuws. In de praktijk zien wij dat veel gemeenten zich wel degelijk bewust zijn van de risico’s. En daar ook actie op ondernemen.

Risk management

Anonieme bedreigingen, laster en smaad wat kunt u doen

Stel, u ontvangt een e-mail van een voor u onbekend Gmail-account. In die e-mail wordt een aantal leidinggevenden binnen uw organisatie beschuldigd van onfrisse praktijken. Beschuldigingen waarvan u weet dat ze niet waar (kunnen) zijn. Maar in de e-mail, en in de e-mails die volgen, staat ook een dreigement. Als u geen stappen onderneemt richting deze leidinggevenden zal de (anonieme) afzender de media opzoeken. En social media gaan inzetten om de beschuldiging(en) te verspreiden. Wat nu?

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.