Als openbaar bestuur wilt u betrouwbaar zijn. Integriteit is sinds jaar en dag een van de belangrijkste politieke valfactoren voor wethouders. Gemeenteraden, media en burgers zijn de afgelopen jaren steeds scherper geworden op dit onderwerp. Mede daardoor is Nederland binnen Europa het land waar relatief veel wethouders aftreden om integriteitsproblemen.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 zullen in veel gemeenten weer nieuwe wethouders aantreden. Gelet op het voorgaande is het van groot belang dat kandidaat-wethouders zich - vóórdat zij aantreden - bewust zijn van de integriteitsrisico’s die zij meebrengen. Daarom kiezen steeds meer gemeenten ervoor om een integriteitstoets te laten uitvoeren.

Hoffmann voert deze toets graag voor u uit.
U kunt zowel bij ons terecht voor screenings als voor integriteitsgesprekken.

Screening

Met een screening kunt u op objectieve wijze vaststellen of de keuze voor een kandidaat-wethouder voor uw gemeente een verhoogd integriteitsrisico oplevert. En als dit het geval is, blijkt uit de screening wat de aard en de omvang van dit risico is. Overigens hoeft het feit dat er een integriteitsrisico is geconstateerd niet direct te betekenen dat een kandidaat-wethouder niet benoemd kan worden. Wellicht kunt u de risico’s wegnemen of - als dat niet mogelijk is - beheersmaatregelen nemen.

De zwaarte van de screening wordt mede bepaald aan de hand van het risicoprofiel van de functie en de integriteitsrisico’s die u wilt beheersen. In het geval van een screening van een kandidaat-wethouder voeren wij het onderzoek uit aan de hand van een aantal risico-indicatoren:

  1. Financiële kwetsbaarheid, financiële belangen en aandelenportefeuille
  2. Juridische belangen, zoals subsidie- of opdrachtrelaties met het openbaar bestuur
  3. Justitiële antecedenten
  4. Ongewenste nevenfuncties en activiteiten
  5. Niet-integer gedrag
  6. Ongewenste beïnvloeding
  7. Misleidend gedrag

Integriteitsgesprek

Bij een integriteitsgesprek is er geen sprake van een screening. Tijdens een integriteitsgesprek wordt de persoonlijke situatie van de kandidaat-wethouder dan ook niet besproken. Het doel van dit gesprek is om het risicobewustzijn van de kandidaat-wethouder te verhogen. Hierbij kunnen bovenstaande 7 punten aan de orde komen, alsmede mogelijke integriteitsthema’s uit het zakelijk-, privé- en verenigingsleven.

Meer informatie?

Heeft u hier vragen over? Of bent u benieuwd wat wij voor uw gemeente kunnen betekenen?
Neem contact met op met Dominique Ros en zij helpt u graag verder. 

06-11001658 

d.ros@hoffmann.nl

Cybersecurity & Security Risk Management

Waarom regelmatig pentesten ook voor uw organisatie een must is

De digitale wereld verandert continu en razendsnel. Organisaties voegen regelmatig nieuwe applicaties en systemen toe aan hun IT-infrastructuur. Cybercriminelen spelen hierop in, zij zoeken en vinden dagelijks nieuwe kwetsbaarheden in IT systemen. Dit alles maakt het noodzakelijk om regelmatig een pentest uit te laten voeren. In dit artikel gaan we terug naar de basis ter opfrissing waarom.

Cybersecurity & Security Risk Management

Van dataverificatie tot diepgravend onderzoek en het voorkomen van ongepast gedrag op de werkvloer

Employment screening is een hot topic op de arbeidsmarkt. In onze digitale en hybride werkwereld is het een cruciaal onderdeel geworden binnen het recruitment en aanname proces. Voor veel lokaal en internationaal opererende organisaties is het een makkelijke manier om risico’s te verkleinen en zeker te weten dat de juiste persoon voor de juiste functie wordt aangenomen. Je wil tenslotte mensen aantrekken met het hart (en hoofd) op de goede plaats. Maar hoe krijgt je dit voor elkaar en hoe voorkom je een miss-hire?

Cybersecurity & Security Risk Management

Oorlog in Oekraïne: loopt uw organisatie cyberrisico’s?

De Russische invasie in Oekraïne heeft uiteraard veel gevolgen voor bedrijven met vestigingen en personeel in Oekraïne en/of Rusland of bedrijven die veel zaken doen met Oekraïne en/of Rusland. Maar ook bij veel andere Europese bedrijven zijn de gevoelens van onveiligheid toegenomen. Zo werd er even gevreesd voor grootscheepse cyberaanvallen vanuit Rusland. Deze zijn tot nu toe uitgebleven, maar het is niet ondenkbaar dat daar binnenkort verandering in komt.

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.