De gevolgen van de huidige coronacrisis voor de economie zullen enorm zijn. In afwachting daarop maken veel bedrijven pas op de plaats. Er is minder vraag naar nieuw personeel en veel bestaande vacatures zijn ingetrokken. Tegelijkertijd is het voor organisaties die nog wel personeel aannemen - nog steeds - belangrijk om integere en betrouwbare medewerkers te selecteren. Dan is het fijn om te weten dat de screenings door Hoffmann in deze periode gewoon doorgaan.

Screeningsbeleid en pre- en in-employment screening

Sommige medewerkers hebben vanuit hun functie toegang tot de ‘kroonjuwelen’ van de organisatie, zoals bedrijfsgeheimen. Bij Hoffmann worden we dagelijks geconfronteerd met integriteitsschendingen, zeer vaak met een interne medewerker in de hoofdrol. Dit vindt plaats in hele uiteenlopende bedrijven en sectoren. Denkt u aan de vitale infrastructuur die nu zo belangrijk is, maar ook charitatieve instellingen. In de grotere bedrijven kunnen het medewerkers zijn van de financiële afdeling. Zij zijn tenslotte bevoegd om financiële transacties te verrichten. Maar ook IT-medewerkers hebben toegang tot gevoelige bedrijfsdata en belangrijke systemen en bedrijfsprocessen.

Om risico’s zo veel mogelijk te beperken en de veiligheid binnen organisaties te waarborgen verlenen wij sinds jaar en dag de volgende diensten op het gebied van screening van personeel:

  • Opstellen screeningsbeleid

Niet iedere functie komt voor screening in aanmerking. Dit is onder meer afhankelijk van wat voor uw organisatie de belangrijkste bedrijfsprocessen zijn, welke functies bij deze processen betrokken zijn en verder wat de kwetsbare functies zijn. Daarom is het goed om in een screeningsbeleid vast te leggen welke functie in aanmerking komt voor een screening, waarom en op welke manier. Hoffmann kan dit beleid voor u opstellen. Daarbij brengen wij onder meer in kaart welke integriteitsrisico’s uw organisatie loopt, welke kwetsbare functies voor screening in aanmerking komen en welke risico’s gerelateerd aan deze functies beheerst moeten worden. Daarnaast stellen we in overleg met u het screeningsproces op en leggen we de verschillende screeningsprofielen vast. In de whitepaper ‘in 5 stappen naar een effectief screeningsbeleid’ kunt u daar meer over lezen.

  • Pre- en in-employment screening

Een pre-employment screening is een screening van een sollicitant. In-employment screening wordt toegepast als een medewerker een andere risicofunctie binnen de organisatie krijgt. Bijvoorbeeld een functie op een strategische en gevoelige plek. Als u een in-employment screening wilt laten uitvoeren bent u overigens verplicht om screeningsbeleid te hebben.

Wij merken in de praktijk dat het voor de HR-afdeling soms moeilijk is om gevonden feiten te duiden, hoor en wederhoor toe te passen en kritisch door te vragen om een risico inschatting te kunnen maken. De onafhankelijke specialisten van Hoffmann hebben jarenlange ervaring op dit gebied en kunnen deze rol van u overnemen. Al onze screenings worden uiterst zorgvuldig verricht. Wij doen onafhankelijk onderzoek naar de integriteitsrisico’s, terwijl de privacybelangen van de kandidaat gewaarborgd zijn.

De aanpak van Hoffmann in de Coronacrisis

Ook bij Hoffmann hebben we onze dienstverlening aangepast, om te kunnen voldoen aan de maatregelen van de Nederlandse overheid en de richtlijnen van het RIVM.

Het opstellen van screeningsbeleid kan gewoon doorgaan en doen we momenteel ook veel een aantal van onze opdrachtgevers. Wij kunnen dit volledig op afstand vormgeven. Is er overleg of een gesprek nodig? Dat doen wij via de telefoon of door middel van een videoverbinding.

Ook de (daaropvolgende) pre- en in-employment screenings kunnen wij blijven uitvoeren. Een belangrijk onderdeel van die screenings is het persoonlijke gesprek met de medewerker of de kandidaat. Deze gesprekken vinden nog steeds plaats, zij het met de nodige aanpassingen. Zo zullen deze gesprekken veelal via videoverbinding plaatsvinden. Hiervoor heeft Hoffmann speciaal een veilige verbinding ingericht. Is dat niet mogelijk? Dan houden wij ons aan de richtlijnen van het RIVM en houden wij 1,5 meter afstand tot de kandidaat of medewerker. Ook hiervoor hebben wij een ruimte beschikbaar en ingericht op ons kantoor in Almere.

Meer weten?

U kunt altijd contact met ons opnemen voor een vrijblijvend gesprek.

Onze specialisten staan voor u klaar.

088-2986600

info@hoffmann.nl

Fraude & Integriteit

Fraude op de financiële afdeling: ‘Het was ontzettend makkelijk'

Onlangs veroordeelde de rechtbank de voormalig CFO van een internationale onderneming tot een cel- en taakstraf, omdat hij over een periode van zeven jaar voor bijna vier ton had gefraudeerd. Deze verduistering was kinderspel, aldus de verdachte in de rechtbank: ‘Het was ontzettend makkelijk. Managers en accountants zetten blind hun handtekening als ik dat vroeg. Niemand stelde vragen.’

Fraude & Integriteit

Steeds vaker diefstal van medicijnen in de zorg

Afgelopen vrijdag was er een uitgebreide reportage in de nieuwsuitzending van EenVandaag over de toename van diefstal van medicijnen in de zorg. Ron Nieuwendijk, senior consultant Fraude & Integriteit bij Hoffmann kwam hier ook aan het woord. “Tien jaar geleden ging het bij één op de tien onderzoeksopdrachten uit de zorg om medicijndiefstal. Inmiddels is dat bij ongeveer één op de drie dossiers het geval,” aldus Ron. Reden waarom we hier ook vanuit Hoffmann weer aandacht voor willen vragen. Want wat is hiervan de oorzaak?

Fraude & Integriteit

Fraude door mede-aandeelhouder of -vennoot: wanneer kunt u onderzoek laten doen?

Als mensen met elkaar gaan samenwerken in een gezamenlijke bv of een vof, gebeurt dat vaak met veel energie én in vol vertrouwen. Er worden weinig afspraken gemaakt, laat staan op papier gezet. Men staat vooral in de ‘doe-stand’. Niet zelden blijkt dan later dat visies, verwachtingen en handelwijzen uiteenlopen, bijvoorbeeld omdat een van de partners zichzelf bevoordeelt ten koste van de onderneming. Als er dan niets op papier staat kan het ingewikkeld zijn om daar onderzoek naar te (laten) doen.


 

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.