Deze week maakte het CPB bekend dat de economie dit jaar sneller dan gedacht zal groeien. De werkloosheid zal zelfs afnemen tot onder het niveau van voor de coronacrisis. Goed nieuws! Maar een krappe arbeidsmarkt betekent ook dat sommige medewerkers naar de concurrent vertrekken. Hoe voorkomt u dat zij er met uw bedrijfsgeheimen en relaties vandoor gaan?

Overstap voorbereiden

De afgelopen 18 maanden was niet alleen maar een crisisperiode. Veel mensen hebben deze periode ook gebruikt om zich te bezinnen op hun toekomst: wil ik nog wel voor dezelfde baas werken? Of zal ik toch eens gaan praten met de concurrent? Of begin ik als de economie straks weer aantrekt eindelijk mijn eigen bedrijf?

Mogelijk dat u, bijvoorbeeld door het vele thuiswerken, niet hebt opgemerkt dat deze vragen onder uw medewerker(s) leefden. Juist de Coronaperiode gaf uw medewerkers de gelegenheid om in alle rust over een overstap na te denken. Een nare bijkomstigheid kan zijn dat uw medewerker concurrentiegevoelige informatie meeneemt. Bij Hoffmann merken we op dit moment dat het aantal aanvragen voor onderzoeken naar het stelen van bedrijfsgeheimen en het overtreden van een concurrentie- en/of relatiebeding flink is toegenomen.

Preventieve maatregelen

Uiteraard kunt u nooit helemaal voorkomen dat medewerkers een eigen bedrijf beginnen of overstappen naar de concurrent. Maar u kunt wel voorkomen dat zij daarbij misbruik maken van uw bedrijfsinformatie en relaties. Graag geven u daarvoor een aantal tips:

Laat uw arbeidsovereenkomsten beoordelen

Om te beginnen is het belangrijk om uw arbeidsovereenkomsten te laten beoordelen door een jurist. Wij zien namelijk in de praktijk dat in veel (met name oudere) arbeidsovereenkomsten geen of een onvoldoende sterk concurrentie- en/of relatiebeding is opgenomen. Van een concurrentie- en relatiebeding, waar tevens een boetebeding aan is gekoppeld, gaat ook een preventieve werking uit.

Controleer uw autorisaties

Daarnaast zorgt een goed doordacht en strak gehanteerd autorisatiemodel ervoor dat medewerkers alleen toegang hebben tot gegevens die zij nodig hebben voor hun functionele werkzaamheden. Heeft u in het begin van de coronaperiode ook rechten en bevoegdheden gewijzigd om het werken op afstand efficiënter en eenvoudiger te maken? Vergeet dan niet om, zodra dat mogelijk is, deze wijzigingen weer terug te draaien. U geeft uw medewerker(s) anders meer gelegenheid dan normaal om concurrentiegevoelige informatie te verzamelen. Denkt u daarbij aan verkoopcijfers, marges, klantenbestanden, concepten, strategieën en technische know how.

Let op uw bedrijfsgeheimen

Met de Wet bescherming bedrijfsgeheimen, die eind 2018 in werking is getreden, kunt u juridische stappen ondernemen tegen oud-medewerkers of concurrenten die uw bedrijfsgeheimen onrechtmatig hebben verkregen, gebruiken of openbaar maken.

U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet er sprake zijn van een bedrijfsgeheim in de zin van de wet, moet u redelijke maatregelen hebben genomen om de informatie ook geheim te houden en moet het voor uw medewerkers kenbaar zijn dat het om een bedrijfsgeheim gaat.

Onderzoeksmogelijkheden

Ondanks deze voorzorgsmaatregelen kunt u op enig moment toch vermoedens krijgen dat een van uw oud-medewerkers gevoelige bedrijfsinformatie heeft meegenomen. In dat geval is het mogelijk om daar onderzoek naar te laten doen. Het is dan wel van belang dat uw organisatie ‘forensic ready’ is. Zorg dus dat uw logbestanden nog enige tijd beschikbaar blijven, zodat u kunt achterhalen wie welke informatie op welk moment heeft ingezien, verstuurd of gekopieerd.

Ook is het mogelijk om in het kader van een juridische procedure beslag te leggen op  de bedrijfsinformatie die bij uw oud-medewerker of de concurrent aanwezig is. Dit doet u door het leggen van (digitaal) bewijsbeslag. Daarvoor heeft u toestemming nodig van een rechtbank. Een advocaat moet daarvoor een verzoekschrift indienen. Daarbij is het van belang om zorgvuldig te werk te gaan en uw verzoekschrift goed te onderbouwen. In dit artikel leest u daar meer over.

Blijkt uit het onderzoek dat uw vermoedens terecht waren? Dan heeft u verschillende mogelijkheden om de schade te verhalen. Uiteraard hopen wij dat het zover niet hoeft te komen.

Meer weten?

Wilt u hier meer informatie over? Of wilt u weten wat Hoffmann voor u kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

088-2986600

info@hoffmann.nl

Onze specialisten vertellen u er graag meer over.

Fraude & Integriteit

ONLINE TALKSHOW - o.l.v. Paul van Liempt

EY, Hoffmann en Lexence organiseren een reeks online talkshows over bedrijfsfraude.

Bedrijfsfraude is lang niet altijd gemakkelijk vast te stellen. Mogelijk heeft u wel het gevoel dat er iets niet klopt, maar weet u niet goed op welke signalen u moet letten. Of hebben collega’s wel gesignaleerd dat er iets niet in de haak was, maar is er geen melding van gemaakt. In deze online talkshow komt het allemaal ter sprake.

 

Fraude & Integriteit

Drugs op de werkvloer, wat kunt u ertegen doen?

Was de zanger van Eurovisie Songfestivalwinnaar Måneskin afgelopen weekend nu wel of niet onder invloed van cocaïne? Zijn snuivende beweging in de green room deed in ieder geval vermoeden van wel. Maar uit een vrijwillige negatieve drugstest bleek het tegendeel. Fijn voor de organisatie en de Italiaanse band. Maar wat kunt u als werkgever doen als u vermoedt dat er op uw werkvloer drugs in het spel zijn?

Fraude & Integriteit

Zo gaat (digitaal) bewijsbeslag in zijn werk

Als u juridische stappen wilt ondernemen tegen frauderende (ex-)werknemers, zult u goed beslagen ten ijs moeten komen. Zo zult u uw verdenking moeten kunnen onderbouwen met bewijs. Maar wat doet u als dat bewijs zich bij die (ex-)werknemer thuis of bij een derde partij bevindt? In dit artikel vertelt Hoffmann u meer over het leggen van (digitaal) bewijsbeslag.

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.