De laatste maanden is het ziekteverzuim in Nederland ongekend hoog: op dit moment ligt het verzuimpercentage op 5,5%, waar het normaal op zo’n 4,5% ligt. In de zorg, het onderwijs en de industrie liggen de percentages nog veel hoger: tussen 6,4% en 7,8%. Veel bedrijven moeten dus alle zeilen bijzetten. Logisch dat zij ook alerter zijn op signalen van mogelijke verzuimfraude. Maar wat is er eigenlijk nodig om een onderzoek naar verzuimfraude op te kunnen starten?

Vermoedens van verzuimfraude

Als u vermoedt dat een medewerker zich onterecht ziek heeft gemeld, kunt u Hoffmann benaderen voor een ziekteverzuimcontrole. Wij gaan echter niet zomaar over tot een dergelijk onderzoek. In tegenstelling tot wat veel ondernemers en HR professionals denken, is een onderbuikgevoel wettelijk gezien onvoldoende om een ziekteverzuimcontrole uit te mogen voeren. Er moet om te beginnen sprake zijn van concrete signalen van verzuimfraude en de regels voor verzuim en hoe daar mee om te gaan moeten duidelijk zijn.

Daarom is het belangrijk dat uw verzuimbeleid en uw verzuimprotocol op orde zijn. Hierdoor wordt het voor uw medewerkers duidelijk wanneer er sprake is van terecht of onterecht ziekteverzuim. Daarmee zijn al veel gevallen van verzuimfraude te voorkomen.

Krijgt u toch signalen of vermoedens van verzuimfraude van een individuele werknemer? Dan is het daarnaast van belang dat u:

  • vanaf het begin regelmatig contact houdt met deze werknemer; 
  • op tijd een Arboarts inschakelt;
  • zorgt dat het verzuimdossier op orde is.

De aanpak van Hoffmann

Op het moment dat uw vermoedens concreet zijn en blijken uit het verzuimdossier, kunt u Hoffmann benaderen voor een ziekteverzuimcontrole. Tijdens de intake wordt bepaald of er daadwerkelijk sprake is van een gerechtvaardigd belang voor de werkgever om een verzuimcontrole uit te voeren. Ook wordt bepaald of het inzetten van deze onderzoeksmethode proportioneel is. Worden beide vragen bevestigend beantwoord, dan gaan wij over tot de daadwerkelijke verzuimcontrole.

Tijdens deze controle voeren wij eerst een informatief onderzoek uit, waarbij we controleren of de aanwijzingen uit het verzuimdossier kloppen. Vervolgens voeren wij een of meerdere observaties uit, waarbij we onze bevindingen noteren en onopvallend eventuele bijzonderheden vastleggen op beeld.

Na dit onderzoek ontvangt u een rapport met ons onderzoeksverslag en het beeldmateriaal, waarbij het rapport gebruikt kan worden voor eventuele arbeidsrechtelijke maatregelen mocht daar aanleiding voor zijn.

Ga niet zomaar met elk onderzoeksbureau in zee

Tijdens onze onderzoeken werken wij binnen de wettelijke kaders en conform de Privacygedragscode Sector Particuliere Onderzoeksbureas van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Deze regels zien onder meer toe op de privacy van uw werknemers. Steeds vaker ontvangen wij signalen uit de markt dat onderzoeksbureaus zonder deze waarborgen aan de slag gaan. Deze onderzoeksbureaus hebben vaak geen geldige vergunning of keurmerk. Zij stellen ook minder voorwaarden voordat zij aan een onderzoek beginnen. Dit lijkt misschien een aantrekkelijke optie, maar als uit dit onderzoek blijkt dat uw medewerker zich daadwerkelijk schuldig maakt aan verzuimfraude, kan dit ertoe leiden dat u geen (juridische) vervolgstappen kunt nemen tegen deze medewerker. Let u dus altijd goed op voordat u besluit een onderzoeksbureau in te schakelen.

Meer informatie?

Heeft u concrete aanwijzingen dat een van uw medewerkers zich schuldig maakt aan verzuimfraude? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

088-2986600

info@hoffmann.nl

We adviseren u graag over de mogelijkheden.

Fraude & Integriteit

Diefstal opiaten in de zorg neemt toe, is hoge werkdruk aanleiding?

De werkdruk in de zorg is hoog, veel te hoog. Al langere tijd. En het einde is voorlopig nog niet in zicht. Bij Hoffmann komen er op dit moment steeds meer verzoeken om onderzoek te doen naar de vermissing van zware medicatie waaronder opiaten. Een trend die we vaker zien bij een hoge werkdruk. Natuurlijk onderzoeken we die zaken zorgvuldig, maar houdt u zelf ook de situatie in de gaten?

Fraude & Integriteit

Torenhoge inflatie kan motivatie voor diefstal en fraude verhogen

In augustus 2022 was het leven 13,6% duurder dan in augustus 2021, zo bleek onlangs uit cijfers van het CBS. Niet alleen de gas- en brandstofprijzen gaan door het dak, ook de boodschappen worden steeds duurder. Hierdoor dreigen de kosten van levensonderhoud voor veel Nederlanders onhoudbaar te worden, aldus het CBS. Voor werkgevers is het zaak om extra alert te zijn op werknemers met schuldenproblematiek.

Fraude & Integriteit

Werkgevers: pas op met BYOD

Het heeft, zeker sinds we door corona flexibeler zijn gaan werken, een enorme vlucht genomen. Bring Your Own Device (BYOD): medewerkers die hun eigen laptops, tablets en smartphones mogen gebruiken voor het werk. Hoewel BYOD veel voordelen met zich meebrengt, kleven er ook een aantal nadelen aan. Zeker op het gebied van beveiliging en bij onderzoeken naar onder andere ongewenst gedrag. In dit artikel vertellen we er meer over.

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.