De laatste maanden is het ziekteverzuim in Nederland ongekend hoog: op dit moment ligt het verzuimpercentage op 5,5%, waar het normaal op zo’n 4,5% ligt. In de zorg, het onderwijs en de industrie liggen de percentages nog veel hoger: tussen 6,4% en 7,8%. Veel bedrijven moeten dus alle zeilen bijzetten. Logisch dat zij ook alerter zijn op signalen van mogelijke verzuimfraude. Maar wat is er eigenlijk nodig om een onderzoek naar verzuimfraude op te kunnen starten?

Vermoedens van verzuimfraude

Als u vermoedt dat een medewerker zich onterecht ziek heeft gemeld, kunt u Hoffmann benaderen voor een ziekteverzuimcontrole. Wij gaan echter niet zomaar over tot een dergelijk onderzoek. In tegenstelling tot wat veel ondernemers en HR professionals denken, is een onderbuikgevoel wettelijk gezien onvoldoende om een ziekteverzuimcontrole uit te mogen voeren. Er moet om te beginnen sprake zijn van concrete signalen van verzuimfraude en de regels voor verzuim en hoe daar mee om te gaan moeten duidelijk zijn.

Daarom is het belangrijk dat uw verzuimbeleid en uw verzuimprotocol op orde zijn. Hierdoor wordt het voor uw medewerkers duidelijk wanneer er sprake is van terecht of onterecht ziekteverzuim. Daarmee zijn al veel gevallen van verzuimfraude te voorkomen.

Krijgt u toch signalen of vermoedens van verzuimfraude van een individuele werknemer? Dan is het daarnaast van belang dat u:

  • vanaf het begin regelmatig contact houdt met deze werknemer; 
  • op tijd een Arboarts inschakelt;
  • zorgt dat het verzuimdossier op orde is.

De aanpak van Hoffmann

Op het moment dat uw vermoedens concreet zijn en blijken uit het verzuimdossier, kunt u Hoffmann benaderen voor een ziekteverzuimcontrole. Tijdens de intake wordt bepaald of er daadwerkelijk sprake is van een gerechtvaardigd belang voor de werkgever om een verzuimcontrole uit te voeren. Ook wordt bepaald of het inzetten van deze onderzoeksmethode proportioneel is. Worden beide vragen bevestigend beantwoord, dan gaan wij over tot de daadwerkelijke verzuimcontrole.

Tijdens deze controle voeren wij eerst een informatief onderzoek uit, waarbij we controleren of de aanwijzingen uit het verzuimdossier kloppen. Vervolgens voeren wij een of meerdere observaties uit, waarbij we onze bevindingen noteren en onopvallend eventuele bijzonderheden vastleggen op beeld.

Na dit onderzoek ontvangt u een rapport met ons onderzoeksverslag en het beeldmateriaal, waarbij het rapport gebruikt kan worden voor eventuele arbeidsrechtelijke maatregelen mocht daar aanleiding voor zijn.

Ga niet zomaar met elk onderzoeksbureau in zee

Tijdens onze onderzoeken werken wij binnen de wettelijke kaders en conform de Privacygedragscode Sector Particuliere Onderzoeksbureas van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Deze regels zien onder meer toe op de privacy van uw werknemers. Steeds vaker ontvangen wij signalen uit de markt dat onderzoeksbureaus zonder deze waarborgen aan de slag gaan. Deze onderzoeksbureaus hebben vaak geen geldige vergunning of keurmerk. Zij stellen ook minder voorwaarden voordat zij aan een onderzoek beginnen. Dit lijkt misschien een aantrekkelijke optie, maar als uit dit onderzoek blijkt dat uw medewerker zich daadwerkelijk schuldig maakt aan verzuimfraude, kan dit ertoe leiden dat u geen (juridische) vervolgstappen kunt nemen tegen deze medewerker. Let u dus altijd goed op voordat u besluit een onderzoeksbureau in te schakelen.

Meer informatie?

Heeft u concrete aanwijzingen dat een van uw medewerkers zich schuldig maakt aan verzuimfraude? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

088-2986600

info@hoffmann.nl

We adviseren u graag over de mogelijkheden.

Fraude & Integriteit

Factuurfraude: vaak onderschat!

Factuurfraude, het blijft een actueel en groeiend probleem en vaak nog onderschat door organisaties. Wij lichten een aantal vormen uit en geven u 7 tips om factuurfraude te voorkomen. Met name in vakantieperiodes vinden meer factuurfraudes plaats dan in de rest van het jaar. Medewerkers nemen elkaars werk over en dan komen onregelmatigheden minder snel aan het licht.

Fraude & Integriteit

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen: hoe zit het ook alweer?

Sinds de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) op 23 oktober 2018 in werking is getreden, zijn bedrijfsgeheimen wettelijk beschermd. Inmiddels zijn er verschillende juridische procedures gevoerd over dit onderwerp. Wat wordt er ook alweer onder een bedrijfsgeheim verstaan? Wat zegt de rechtspraak erover? En wat kunt u doen als u een inbreuk vermoedt?

Fraude & Integriteit

Vierluik deel 4 - het confrontatiegesprek met de betrokkene

Zonder betrokkene geen fraude. Wij gebruiken de term betrokkene voor degene die we onderzoeken bij een fraude-incident: de vermoedelijke fraudeur. In dit laatste deel van het vierluik over fraude geven we u een inkijkje in de laatste fase van onze onderzoeken. Hoe komen we uiteindelijk met een betrokkene aan tafel? Hoe bereiden we dit confrontatiegesprek voor? En hoe verloopt zo’n gesprek meestal?

 

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.