De laatste maanden is het ziekteverzuim in Nederland ongekend hoog: op dit moment ligt het verzuimpercentage op 5,5%, waar het normaal op zo’n 4,5% ligt. In de zorg, het onderwijs en de industrie liggen de percentages nog veel hoger: tussen 6,4% en 7,8%. Veel bedrijven moeten dus alle zeilen bijzetten. Logisch dat zij ook alerter zijn op signalen van mogelijke verzuimfraude. Maar wat is er eigenlijk nodig om een onderzoek naar verzuimfraude op te kunnen starten?

Vermoedens van verzuimfraude

Als u vermoedt dat een medewerker zich onterecht ziek heeft gemeld, kunt u Hoffmann benaderen voor een ziekteverzuimcontrole. Wij gaan echter niet zomaar over tot een dergelijk onderzoek. In tegenstelling tot wat veel ondernemers en HR professionals denken, is een onderbuikgevoel wettelijk gezien onvoldoende om een ziekteverzuimcontrole uit te mogen voeren. Er moet om te beginnen sprake zijn van concrete signalen van verzuimfraude en de regels voor verzuim en hoe daar mee om te gaan moeten duidelijk zijn.

Daarom is het belangrijk dat uw verzuimbeleid en uw verzuimprotocol op orde zijn. Hierdoor wordt het voor uw medewerkers duidelijk wanneer er sprake is van terecht of onterecht ziekteverzuim. Daarmee zijn al veel gevallen van verzuimfraude te voorkomen.

Krijgt u toch signalen of vermoedens van verzuimfraude van een individuele werknemer? Dan is het daarnaast van belang dat u:

  • vanaf het begin regelmatig contact houdt met deze werknemer; 
  • op tijd een Arboarts inschakelt;
  • zorgt dat het verzuimdossier op orde is.

De aanpak van Hoffmann

Op het moment dat uw vermoedens concreet zijn en blijken uit het verzuimdossier, kunt u Hoffmann benaderen voor een ziekteverzuimcontrole. Tijdens de intake wordt bepaald of er daadwerkelijk sprake is van een gerechtvaardigd belang voor de werkgever om een verzuimcontrole uit te voeren. Ook wordt bepaald of het inzetten van deze onderzoeksmethode proportioneel is. Worden beide vragen bevestigend beantwoord, dan gaan wij over tot de daadwerkelijke verzuimcontrole.

Tijdens deze controle voeren wij eerst een informatief onderzoek uit, waarbij we controleren of de aanwijzingen uit het verzuimdossier kloppen. Vervolgens voeren wij een of meerdere observaties uit, waarbij we onze bevindingen noteren en onopvallend eventuele bijzonderheden vastleggen op beeld.

Na dit onderzoek ontvangt u een rapport met ons onderzoeksverslag en het beeldmateriaal, waarbij het rapport gebruikt kan worden voor eventuele arbeidsrechtelijke maatregelen mocht daar aanleiding voor zijn.

Ga niet zomaar met elk onderzoeksbureau in zee

Tijdens onze onderzoeken werken wij binnen de wettelijke kaders en conform de Privacygedragscode Sector Particuliere Onderzoeksbureas van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Deze regels zien onder meer toe op de privacy van uw werknemers. Steeds vaker ontvangen wij signalen uit de markt dat onderzoeksbureaus zonder deze waarborgen aan de slag gaan. Deze onderzoeksbureaus hebben vaak geen geldige vergunning of keurmerk. Zij stellen ook minder voorwaarden voordat zij aan een onderzoek beginnen. Dit lijkt misschien een aantrekkelijke optie, maar als uit dit onderzoek blijkt dat uw medewerker zich daadwerkelijk schuldig maakt aan verzuimfraude, kan dit ertoe leiden dat u geen (juridische) vervolgstappen kunt nemen tegen deze medewerker. Let u dus altijd goed op voordat u besluit een onderzoeksbureau in te schakelen.

Meer informatie?

Heeft u concrete aanwijzingen dat een van uw medewerkers zich schuldig maakt aan verzuimfraude? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

088-2986600

info@hoffmann.nl

We adviseren u graag over de mogelijkheden.

Fraude & Integriteit

Fraude op de financiële afdeling: ‘Het was ontzettend makkelijk'

Onlangs veroordeelde de rechtbank de voormalig CFO van een internationale onderneming tot een cel- en taakstraf, omdat hij over een periode van zeven jaar voor bijna vier ton had gefraudeerd. Deze verduistering was kinderspel, aldus de verdachte in de rechtbank: ‘Het was ontzettend makkelijk. Managers en accountants zetten blind hun handtekening als ik dat vroeg. Niemand stelde vragen.’

Fraude & Integriteit

Steeds vaker diefstal van medicijnen in de zorg

Afgelopen vrijdag was er een uitgebreide reportage in de nieuwsuitzending van EenVandaag over de toename van diefstal van medicijnen in de zorg. Ron Nieuwendijk, senior consultant Fraude & Integriteit bij Hoffmann kwam hier ook aan het woord. “Tien jaar geleden ging het bij één op de tien onderzoeksopdrachten uit de zorg om medicijndiefstal. Inmiddels is dat bij ongeveer één op de drie dossiers het geval,” aldus Ron. Reden waarom we hier ook vanuit Hoffmann weer aandacht voor willen vragen. Want wat is hiervan de oorzaak?

Fraude & Integriteit

Fraude door mede-aandeelhouder of -vennoot: wanneer kunt u onderzoek laten doen?

Als mensen met elkaar gaan samenwerken in een gezamenlijke bv of een vof, gebeurt dat vaak met veel energie én in vol vertrouwen. Er worden weinig afspraken gemaakt, laat staan op papier gezet. Men staat vooral in de ‘doe-stand’. Niet zelden blijkt dan later dat visies, verwachtingen en handelwijzen uiteenlopen, bijvoorbeeld omdat een van de partners zichzelf bevoordeelt ten koste van de onderneming. Als er dan niets op papier staat kan het ingewikkeld zijn om daar onderzoek naar te (laten) doen.

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.