Afgelopen weekend is Joost Klein, naar het zich nu laat aanzien naar aanleiding van een klacht, uitgesloten van deelname aan de finale van het Eurovisie Songfestival. Tot op de dag van vandaag is niet duidelijk geworden wat er nu exact heeft plaatsgevonden. De lezingen hierover lopen uiteen in de media. 

Het uitsluiten van deelname aan de finale lijkt in verhouding tot het vermeende gedrag erg zwaar. Uitleg wordt nauwelijks gegeven, anders dan de verwijzing naar het belang van een veilige werkomgeving. Omdat de motivatie voor de uitsluiting achterwege blijft en de feiten niet duidelijk zijn, blijft een heel land met een kater achter.

Dit soort situaties, misschien minder groots en meeslepend maar qua impact op een organisatie en de betrokkenen niet minder groot, maakt Hoffmann vaak mee. 

Hoe voorkom je zo'n situatie? Dat is van groot belang.

Snel onafhankelijk feitenonderzoek kan helpen om te bepalen wat er nu écht gebeurd is. Vervolgens kunnen opdrachtgevers waar mogelijk transparant communiceren zodat het voor eenieder duidelijk is wat er is gebeurd. Vervolgens is het zaak te bepalen wat nodig is in de specifieke situatie. In sommige gevallen kan een goed gesprek met een mediator de lucht al klaren. In andere gevallen moeten er wel gevolgen gekoppeld worden aan de situatie. Dit vereist maatwerk. Hoffmann ziet opdrachtgevers nog wel eens overreageren en adviseert altijd eerst ruggespraak te houden met een juridisch adviseur of advocaat. Bij de beslissing over eventuele gevolgen dienen dan ook alle omstandigheden in overweging genomen te worden. 

Het is begrijpelijk dat een organisatie op korte termijn keuzes moet maken en vaak geen tijd heeft om te wachten op bijvoorbeeld een strafrechtelijke afwikkeling. Het is dan aan de organisatie om haar eigen feitenonderzoek gedegen uit te (laten) voeren en niet onder tijdsdruk overhaaste beslissingen te nemen. Dit is voor zowel de organisatie als voor de betrokkenen van groot belang. Hiermee kan onnodige schade voorkomen worden, zowel financieel als emotioneel. Half onderzoek en niet transparante communicatie zorgen ervoor dat er alleen maar verliezers lijken te zijn in deze situatie.

Heeft bij uw organisatie een incident plaatsgevonden en wenst u hierover te overleggen met een specialist? Aarzel dan niet om contact met Hoffmann op te nemen. Wij kunnen u helpen door een snel, objectief en grondig feitenonderzoek uit te voeren. Zo komt u tijdig tot een gepaste oplossing.


 

Grensoverschrijdend gedrag

Opinie Hoffmann - handreiking Hamer - cultuurverandering op de werkvloer

Op 13 maart 2024 heeft de Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, Mariëtte Hamer, een nieuwe handreiking gepubliceerd: Cultuurverandering op de werkvloer. In deze handreiking gaat Hamer uitgebreid in op hoe organisaties om dienen te gaan met de preventie en aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGOG) op de werkvloer. In het eerste gedeelte gaat Hamer verder in op de preventie van SGOG, in het tweede gedeelte gaat zij in op de omgang met meldingen van SGOG. 

Grensoverschrijdend gedrag

Opinie Hoffmann naar aanleiding van handreiking Mariëtte Hamer

Op 17 mei presenteerde Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, Mariëtte Hamer, een handreiking hoe om te gaan met meldingen van seksueel overschrijdend gedrag op de werkvloer. In deze handreiking geeft zij werkgevers 29 tips en tricks, variërend van ‘denk van tevoren na wat je moet doen’ en ‘leef je in in de melder’ tot ‘evalueer’. Hamer presenteerde de handreiking nadrukkelijk als een ‘prototype’ en nodigde organisaties uit om mee te denken om het document verder te ontwikkelen.

Grensoverschrijdend gedrag

Relatie op de werkvloer wat als de liefde over is

Waar mensen veel en intensief samen zijn, ontstaan er nog wel eens kriebels. Ook tussen collega's. Liefde op de werkvloer komt vaker voor dan u denkt. Volgens het CBS zijn er ruim 150.000 stellen op de werkvloer. Dit betekent dat 4% van de werknemers een relatie heeft met iemand binnen dezelfde organisatie, flirts en stiekeme affaires niet meegerekend. Allemaal spannend, leuk en aardig misschien, maar wat gebeurt er als de liefde over is? En de relatiebreuk leidt tot spanningen op de werkvloer?

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.