Bij veel (gesloten) zorginstellingen hebben begeleiders onder andere de taak controles uit te voeren  op geheugendragers (bijvoorbeeld laptops, telefoons, tablets) bij patiënten die beperkt zijn in hun vrijheid. Zo is het in veel instellingen verboden, of zijn er strenge regels, het internet te gebruiken voor welk doel dan ook. Voor sommige patiënten is het wel toegestaan gebruik te maken van bijvoorbeeld een smartphone of een laptop maar dan onder strikte voorwaarden.

Hoffmann werkt al een aantal jaar voor een dergelijke zorginstelling om de diepgaandere controles uit te voeren. In die samenwerking kwam naar voren dat de medewerkers maar beperkte kennis hebben om de gewenste standaard controles uit te voeren. Daaruit is de workshop ‘Digitaal Forensisch Onderzoek (DFO), eerstelijnscontrole’ ontstaan. Één van de digitaal specialisten binnen Hoffmann, Harald Panjer, heeft deze workshop ontwikkeld en gegeven.  

Nieuws - Workshop ‘Digitaal Forensisch Onderzoek – de basis’

Het doel van de workshop is om de medewerkers van de zorginstelling te leren hoe zij de controles op een effectieve manier kunnen uitvoeren en weten wanneer zij het over dienen te laten aan specialisten. Dit leren zij aan de hand van een theoretische basis maar vooral door praktische opdrachten uit te voeren aan de hand van voorbeelden uit de eigen instelling.

De workshop is er niet op gericht om de medewerkers op te leiden tot volleerde digitaal onderzoekers, maar aan de hand van een theoretische en praktische gedeelte worden zij bewust van de do's en don'ts tijdens een controle.

Een workshop als deze is op maat te maken door een grondige intake waarbij er bekeken wordt waar uw medewerkers tegenaan lopen tijdens het uitvoeren van controles. De inhoud van de te behandelen leerstof wordt dus niet door Hoffmann bepaald maar door de medewerkers van de kliniek.

Wilt u meer informatie of een vrijblijvend advies?

Neem contact op met Hoffmann: 

088- 298 66 00

info@hoffmann.nl

Wij helpen u graag verder met een passend advies!

Fraude & Integriteit

Fraude op de financiële afdeling: ‘Het was ontzettend makkelijk'

Onlangs veroordeelde de rechtbank de voormalig CFO van een internationale onderneming tot een cel- en taakstraf, omdat hij over een periode van zeven jaar voor bijna vier ton had gefraudeerd. Deze verduistering was kinderspel, aldus de verdachte in de rechtbank: ‘Het was ontzettend makkelijk. Managers en accountants zetten blind hun handtekening als ik dat vroeg. Niemand stelde vragen.’

Fraude & Integriteit

Steeds vaker diefstal van medicijnen in de zorg

Afgelopen vrijdag was er een uitgebreide reportage in de nieuwsuitzending van EenVandaag over de toename van diefstal van medicijnen in de zorg. Ron Nieuwendijk, senior consultant Fraude & Integriteit bij Hoffmann kwam hier ook aan het woord. “Tien jaar geleden ging het bij één op de tien onderzoeksopdrachten uit de zorg om medicijndiefstal. Inmiddels is dat bij ongeveer één op de drie dossiers het geval,” aldus Ron. Reden waarom we hier ook vanuit Hoffmann weer aandacht voor willen vragen. Want wat is hiervan de oorzaak?

Fraude & Integriteit

Fraude door mede-aandeelhouder of -vennoot: wanneer kunt u onderzoek laten doen?

Als mensen met elkaar gaan samenwerken in een gezamenlijke bv of een vof, gebeurt dat vaak met veel energie én in vol vertrouwen. Er worden weinig afspraken gemaakt, laat staan op papier gezet. Men staat vooral in de ‘doe-stand’. Niet zelden blijkt dan later dat visies, verwachtingen en handelwijzen uiteenlopen, bijvoorbeeld omdat een van de partners zichzelf bevoordeelt ten koste van de onderneming. Als er dan niets op papier staat kan het ingewikkeld zijn om daar onderzoek naar te (laten) doen.


 

Wilt u op de hoogte blijven van onze diensten en werkzaamheden? Meld u hier aan voor de periodieke toezending van onze Hoffmann Tips.